Er feminisme en karrierekiller?

Bog: Forfatter: Forlag:

ANMELDELSE. Man bliver grundtræt, når blikket fanger undertitlen på ’De tålte mosten. 39 kvindelige journalister’. Og det skyldes ikke decembers nattemorgener, men derimod ordet kvindelige. Skal vi virkelig blive ved med at skelne mellem mandlige og kvindelige journalister? Kan vi ikke bare tale om mennesker eller journalister? Nej, det kan vi ikke, ville Gretelise Holm sikkert sige – og denne signatur ligeså, dog først efter endt læsning – så længe kønnene ikke er ligestillede. Som Gretelise Holm skriver i kronikken ’Skiderikker og storsvindlere’ fra 2006: ”Uligestillingen i medierne er et særligt alvorligt demokratisk problem, fordi medierne producerer vores fælles bevidsthed.”

Det er John Chr. Jørgensen, der har foretaget udvalget, og hans kvinder er alle journalister og født inden 1950. Han begynder hos den første danske kvinde, der gjorde journalistikken til sin levevej, Sofie Horten, født 1848, og gør pitstop hos en lang række skrivende personligheder, som man får voldsomt lyst til at lære at kende – og læse langt mere af. Hver enkelt journalist er repræsenteret med en tekst samt ved John. Chr. Jørgensens veloplagte og præcise præsentation, der er krydret med små og ikke sjældent chauvinistiske anekdoter. Som for eksempel da man i 1962 såvel som i 1972 i ramme alvor internt i pressen diskuterede, hvorvidt man kunne tage nyheder alvorligt, hvis de blev fremført af kvinderøst, i dette tilfælde Alice Vestergaards i henholdsvis Pressens Radioavis og TV Avisen.

Mens man læser ’De tålte mosten’, fordufter trætheden og bliver erstattet af en fascination af den solidaritet, der strømmer fra teksterne: Fra Emma Gads opråb i 1916 til landets husmødre om at holde op med at gøre sig selv til ”samfundets i stilhed lidende offerlam” og i stedet råbe op og stå sammen i kampen mod fødevareknapheden til Karen Thisteds indignation i 2004 over daværende ligestillingsminister Eva Kjer Hansens til himlen skrigende uvidenhed om sit felt. Og samtidig bliver man voldsomt pikeret over, hvor svært det har været for kvindelige journalister at skrive sig ud af den spændetrøje, som det pæn pige-vinklede kvinde- og petitstof i lang tid udgjorde. Op gennem 1900-tallet blev kvinder per definition sat til at passe privatsfæren i spalterne, og kultur-, sundheds- og socialområdet fik først sent følge af det mere debatterende og polemiske samfunds- og kønspolitiske stof. Det har således været de færreste forundt at holde sig fra det kvindestof og senere den feminisme, som ifølge Berlingskes koncernchef og chefredaktør Lisbeth Knudsen ”så klart var en karrierekiller”. Hvilket man dog efter en aften i selskab med John. Chr. Jørgensens kvinder heldigvis godt kan tillade sig at kalde en sandhed med visse modifikationer.

De tålte mosten. 39 kvindelige journalister
John Chr. Jørgensen (red.)
Forlaget Ajour
188 sider, 188 kroner

Lotte Kirkeby Hansen er freelancejournalist

0 Kommentarer