En vigtig mursten

Bog: Forfatter: Forlag:

Da direktør Erik Tingleff Larsen tumlede ud af badet den 15. november 2012 om morgenen, havde han ingen ide om, at det var et kamerahold fra DR, der ringede på døren.

Det var Frank Poulsen – fra programmet Frank ser rødt – der ønskede at interviewe Erik Tingleff Larsen til en udsendelse om dansk våbenproduktion.

Måneder senere forsøgte Erik Tingleff Larsen og hans firma Weibel Doppler Radar at stoppe Frank Poulsens udsendelse med et fogedforbud.

Men denne begæring blev afvist. Ikke på sin substans, men fordi Erik Tingleff Larsens advokat havde rettet begæringen om fogedforbud mod Danmarks Radio og mod producenten af udsendelsen, Koncern TV.

Koncern TV’s advokat meldte med det samme sin klient ud af sagen. Koncern TV var kontraktligt forpligtet og havde ikke mulighed for at sige hverken buh eller bæh i forhold til at stoppe udsendelsen. Det ansvar lå alene hos DR.

Og DR’s advokat henviste til medieansvarsloven. Det fremgår af medieansvarsloven, at det alene er den ansvarshavende redaktør, der kan drages til ansvar for redaktionelle afgørelser. Derfor skulle fogedbegæringen have været stilet til DR's øverste redaktionelle leder, generaldirektør Maria Rørbye Rønn. Det var den ikke. Og derfor var der ikke nogen sag.

Det argument accepterede fogedrettens dommerfuldmægtig. Sagen blev afvist. På formaliteten.

Erik Tingleff Larsens advokat burde have læst Medieretten, der netop er udkommet.

Bogen er en mursten. Den lander med et brag på skrivebordet og kan i faldet knuse uheldigt placerede fingre.

Men det er en nødvendig – og veludført – bog med den første, sammenhængende fremstilling af medieretten. Forfatterne har fat i reglerne for de traditionelle, de trykte og de nye digitale medier, EU-regulering og udviklingstendenser på retsområdet.

Medierne spiller en betydelig rolle som formidler og forum for diskussion og meningsdannelse. Derfor er det vigtigt at have kendskab til reglerne. Medieretten er ikke entydig og afgrænset, og som det fremgår af ovenstående eksempel kan selv professionelle snuble i egne snørebånd.

Bogen er selvfølgelig knastør. Det er jura for advokater, dommere og jurister i medievirksomheder, relevante offentlige myndigheder, organisationer osv.

Men ikke desto mindre er den god at have ved hånden.

Som journalist får man præcise, juridiske nedslagspunkter i forhold til ret og pligt, medieansvar, kildebeskyttelse osv. med henvisninger til konkrete afgørelser.

Det er vigtigt stof at sætte sig ind i – vel at mærke før man står i retten og får afvist sin sag på grund af en eller anden ligegyldig formalitet.

 

Bo Elkjær er webredaktør på journalisten.dk.

 

MEDIERETTEN

SØREN SANDFELD JAKOBSEN

STEN SCHAUMBURG-MÜLLER

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

964 SIDER

950 KR

 

 

0 Kommentarer