Døråbner til digital virkelighed

Bog: Forfatter: Forlag:

Bog: Eksponeret. Grænser for privatliv i en digital tid

Redaktion: Rikke Frank Jørgensen & Birgitte Kofod Olsen

Forlag: Gads Forlag (280 sider, 249 kroner)

Anmelder: Brigitte Alfter

Hvis der er én fagbog, du læser i år, så tag denne. For de allerfleste vil den nemlig være meget mere end en fagbog: Den åbner den professionelle dør til vores digitale virkelighed.

Var du rystet, da Politiken tidligere i år afslørede pointsystemet til overvågning af børnefamilier? Et pointsystem, der jo var opfundet i den bedste mening, nemlig for at hjælpe udsatte børn hurtigst muligt. Men et pointsystem, hvor det enkelte barn potentielt bliver stigmatiseret på grund af et glemt tandplejebesøg, forældres arbejdsløshed eller skilsmisse – og dermed et perfekt eksempel på et af de talrige digitale dilemmaer, journalister i vores tid skal forholde sig til.

‘Eksponeret’ guider læseren gennem de vigtigste aspekter af digitaliseringen anno 2018 præsenteret i fire temaer med det overordnede borger- og samfundsinteresse som rettesnor: Samfundets interesse i big data, den datadrevne økonomi, cybersikkerhed og regulering, tilsyn og kontrol. Bogen er en antologi, hvor de enkelte kapitler er skrevet af nogle af landets fremmeste eksperter inden for de pågældende emner, om det så er digitale rettigheder, digital etik, privatlivsbeskyttelse eller tilsyn.

De enkelte kapitler dykker helt ned i et givent emne. Det kan være forbrugerne i den digitale økonomi, der skal vare sig for prisdiskrimination; det kan være opfordringen til digitalt selvforsvar, hvis man vil undgå alt for megen overvågning; det kan være forsøget på at finde rette balance mellem medicinske muligheder og digital usikkerhed, når det gælder sundhedsdata; eller det kan være kravet om åbenhed og retssikkerhed, når det gælder det offentliges håndtering af data og (digitale) beslutninger. Hvert temaerne er ledsaget af en ultrakort introduktion og en række faktasider om lovgivning og retspraksis, så bogen kan fungere som opslagsværk.

Den digitale virkelighed kan virke uoverskuelig og uoverkommelig, der er rigeligt med stridende parter på området. Forfatterne formår helt at undgå disse dramafælder: Sagligt og sobert fremstiller de udviklingen inklusive de – nødvendige – kritikpunkter og forslag til, hvordan de ofte komplekse sager kan gribes an eller blot diskuteres.

Bogen gør det muligt for alle at blive fortrolig med, hvad den digitale udvikling betyder i vore samfund. Er man nogenlunde inde i stoffet, byder den på et øjebliksbillede med retssituationen, efter at EU’s store dataforordning er trådt i kraft. Dermed kan den fungere som guide for alle til at begå sig i junglen af digitale dilemmaer.

0 Kommentarer