Dette er ikke en anmeldelse

Bog: Forfatter: Forlag:

Virkeligheden har talt og dermed bevist Anne Middelboe Christensens hovedpåstand: Anmeldelsen har elendige vilkår i dagens trykte Danmark. 

ANMELDELSE. I hvert fald ikke en ordentlig en af slagsen. Det har den nemlig slet ikke forudsætningen for at blive, hvis man skal tro teateranmelder Anne Middelboe Christensen i Begejstring og brutalitet. En guide til anmelderens rolle. For det første er den skrevet af en freelancer. En sådan tænker, som hun citerer Bjørn Bredal for, alt for meget på at klare sig og få en ny opgave i hus. Derfor skaber freelancere ukritiske og servile historier, der servicerer mere, end de kontrollerer, samtidig med at kontinuiteten bliver svækket, og overblikket forsvinder. For det andet er den skrevet på mål, 2.500 præcise anslag, og det levner ikke for alvor plads til de fire ingredienser, som enhver anmeldelse bør bestå af: Beskrivelse, fortolkning, perspektivering og vurdering. For det tredje forbryder den sig mod aktualitetsprincippet, fordi den ikke er anmeldt på dagen – hvilket dog (for én gangs skyld) bevirkede, at tiden ikke var (alt for) knap, og sådan kunne man blive ved i det (næsten) uendelige. Virkeligheden har talt og dermed bevist Anne Middelboe Christensens hovedpåstand: Anmeldelsen har elendige vilkår i dagens trykte Danmark. I hendes optik er anmeldelserne af kunstværker afgørende for kunstdebatten i det offentlige rum og dermed for samfundets selvforståelse, og det argumenterer hun veloplagt, personligt og pædagogisk – samt en kende redundant – for i sine kritikermonologer, sin anmelderinstruktion og sin historik, der går fra Brandes til Bukdahl og giver et glimrende, men pessimistisk kulturelt overview. Anmeldere in spe kan således udmærket stå på hos Middelboe, mens de faste kan begræde sædernes forfald og mindes fordums tider og den semi-professionelle notere sig en oplevelse af skyld over at anmelde mod bedre vidende og en sorg over sine elendige vilkår. Anne Middelboe Christensen ser langt flere begrænsninger end muligheder i dagens mediebillede, hvor det demokratiske digitale vælde tillader pseudoanmeldere at boltre sig uden mål og med, hvor meninger er blevet hvermandseje og ikke blot noget, der er forbeholdt eksperter, og hvor den fælles oplevelse, som en stor anmeldelse på dagen i alle landets omnibusser tidligere skabte, i dag er ikke-eksisterende grundet de fragmenterede og ikke altid lige fagligt funderede anmeldelser, der hurtigt forsvinder i den enorme sky. Men ligger der ikke muligheder i den udvikling? Og hvem er egentlig synderen? Er det krisen, der kradser igennem? Er det medierne, der er gået mainstream for at tækkes annoncørerne? Eller er det læserne, der ganske enkelt hellere vil have lækre features end faglig kritik?

Anne Middelboe Christensen: Begejstring og brutalitet. En guide til anmelderens rolle. 141 sider. 199 kroner. Informations Forlag

Lotte Kirkeby Hansen er freelancejournalist

0 Kommentarer