Det er jo bare et arbejde

Bog: Forfatter: Forlag:

Bog: Vær professionel på jobbet. Lad følelserne blive hjemme
Forfatter: Charlotte Mandrup
Forlag: People’sPress (221 sider, 249,95 kroner)

Anmelder: Lotte Kirkeby Hansen, freelancejournalist og forfatter

Det er ikke antallet af arbejdstimer, der gør os stressede. Vi arbejder nemlig langt mindre, end vi tror. Vi tænker bare meget på det – langt ud over den tid, vi rent faktisk sidder på pinden. Og så bliver vi stressede, ligesom de over 400.00 danskere, der hver dag har symptomer på alvorlig stress. Men er det egentlig arbejdets skyld, at vi er stressede? Eller bærer vi også selv en del af ansvaret, fordi vi tager følelserne med på arbejde? 

Hvis man skal tro Charlotte Mandrup, så er svaret på det sidste spørgsmål ja. Vidensarbejdere har nemlig en tendens til at lægge deres identitet i arbejdet – i det individuelle frem for det fælles – og glemmer derfor, at det er en kommerciel kontrakt, de har indgået med deres arbejde. Ikke en følelsesmæssig. Når man tager følelserne med på arbejde, rammer skuffelse og svigtede forventninger hårdt og fører til afmagt, mistet selvtillid og svækkelse. Og så glemmer vi, at arbejdet ikke altid behøver at være udviklende, inspirerende eller meningsfyldt. Altså skal vi lære at søge eksistentiel mening i livet frem for i arbejdslivet. Som Charlotte Mandrup skriver: ”Vi skal have placeret arbejdet der, hvor arbejdet hører hjemme. Vi skal ikke opgive ideen om at glædes over resultater, nyde kolleger og arbejdsindsats eller værdsætte en god chef. Slet ikke. Vi skal blot ikke forvente mere af arbejdet, end det er arbejdets opgave at give os.” Så langt, så godt. Men hvordan gør vi så noget ved det? 

Charlotte Mandrup, der i flere årtier har arbejdet som ledelseskonsulent i erhvervslivet og forfattet en række bøger om ledelse og mindfulness, bekender sig til den buddhistiske filosofi. Og det er her, vi skal vende os for at finde svaret. I meditationen kan vi for eksempel lære at få styr på vores følelser, at forlænge tiden mellem impuls og følelse, at agere i stedet for præstere og dermed finde tilbage til den robusthed, som vi ifølge Charlotte Mandrup har mistet. 

Om det er den vej, vi alle skal gå, kan man givetvis diskutere. Men pointerne i ’Vær professionel på jobbet’ er tankevækkende og ikke sådan at ryste af sig, også selv om man godt kan slå sig på både sprog og stil, der er, som man kender det fra hjælp-til-selvhjælps-bøger: Det skal sikre sig, at budskabet går rent ind, og der er masser af gentagelser, stereotyper og klichéer, cases, formler, skemaer og konsulent-lingo i stil med ’Vær glad for din smerte. Den viser dig, hvem du er’. Og den slags skal man vide at goutere for at få det fulde udbytte af Charlotte Mandrups udmærkede bog. 

 

 

0 Kommentarer