Den empatiske reporter

Bog: Forfatter: Forlag:

Jens Nauntofte har i sin bog om "tyrannernes fald" antaget rollen som videbegærlig rejsende rapporter, der i respektfuld øjenhøjde og med moden empati kritisk beskriver en række aktørers kamp for at finde fodfæste i et komplekst politisk felt i hastig forandring.

ANMELDELSE. Lad mig sige det med det samme: Det er en fremragende journalistisk behandling af arabisk politik i dag. Nauntofte tager tålmodigt læseren med til en række af møder med helt centrale aktører i Syrien, Egypten, Tunesien og Libyen, som han gennem arbejdsom research og insisterende netværksarbejde har stampet op af jorden. Vi møder sammen med Nauntofte toppen af den syriske regimes propagandamaskine, den væbnede opposition inde i landet, de eksilerede politikere, fodfolket såvel som hjernerne bag den egyptiske revolte, det Tunesiske Nahdas topledelse, og genoplever Nauntoftes møde som ung mand med Libyens nu henrettede Muammar Gaddafi og meget mere. Det er en sand perlerække, som Nauntofte udfolder for den standhaftige læser. Og standhaftig skal man være, for bogen kræver en god portion mere slid end Ellegaards. Stilen er mindre underholdende, og Nauntofte gør sig aldrig morsom på andres bekostning – og slet ikke på sine interviewpersoners. Han er kritisk og beskriver ofte, hvordan hans interviews går delvist i vasken, når han skruer interview-bissen på, men respekten for samtalepartneres indsigter bibeholdes hele vejen igennem. Det gør det hele mere alvorligt og, som fortællingen skrider frem, gradvist mere fangende for en læser som mig, der sætter pris på, at kompleksiteten får lov til at stige. Bogen drives af, hvad der forekommer at være et oprigtigt ønske om at forstå og formidle centrale problemstillinger i moderne arabisk politik. Og det lykkes langt hen ad vejen. Tag for eksempel Nauntoftes behandling af Syrien, i hvilken han tidligt fortæller, at konflikten er en del af regionens sikkerhedsarkitektur. Som kapitlet udvikler sig, bevæger vi os elegant ud af Syrien og ind i USA's og EU's, Israels, Qatars, Tyrkiets, Saudiarabiens positioneringer i arabisk politik. Blæse være med, at jeg ikke er helt enig i hver enkelt detalje i Nauntoftes analyser. Jeg er enig i tilstrækkeligt mange af dem. Vigtigere endnu: Nauntofte har udskiftet ideen om, at alt er "skørt" i den arabiske verden, med en insisterende søgen efter mening i kompleksiteten og i de mange lag af betydning, der gradvist hobes oven på hinanden, efterhånden som vi bevæger os fra én interviewperson, ét perspektiv, én logik videre til det næste, og til det næste … Revolutioner eller revolter? Problemstillingen er klogelig ladet i baggrunden (om end den dukker op hist og her med vanligt konfuse konklusioner til følge) til fordel for en forfølgelse af, hvad processen har forandret i de arabiske samfund og i den arabiske politik.

Tyrannernes fald, en rejse i det arabiske forår
Jens Nauntofte
Tiderne Skifter
304 sider, 299 kroner

Rasmus Alenius Boserup er ph.d., forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier

 

0 Kommentarer