Den døde mands noter

Bog: Forfatter: Forlag:

ANMELDELSE. Scoopet var selvfølgelig at få fingre i den døde mands noter. Tilsyneladende havde end ikke de, som skød ham i det nordlige Syrien i begyndelsen af 2014, vidst, hvilken rolle han spillede i ledelsen af Islamisk Stat. Eller i Da’ish, den hånligt udtalte forkortelse af navnet på samme organisation. Haji Bakr var nok det bedst kendte pseudonym, den højtstående leder i Islamisk Stat brugte, og hvis papirer Spiegel-korrespondenten Christoph Reuter efter længere tids arbejde med kilder fik fat i. Det journalistiske scoop gav ikke blot materiale til en række artikler i det tyske nyhedsmagasin, men er også udgangspunkt og første kapitel i bogen ’Die Schwarze Macht.’ 

Papirerne vidnede om en mand, der i udpræget grad tænkte strategisk og systematisk med ét formål, nemlig at få og holde magten. ”Stasi-kalifatet” kalder Christoph Reuter den samfundsmodel, som Haji Bakr havde skrevet, tegnet, planlagt: Hvordan landsbyer og byer skulle infiltreres, hvordan IS skulle åbne uskyldigt virkende kontorer i hvert nye område, hvordan IS-folk skulle kontakte og danne sig et overblik over de vigtigste familier, hvordan IS-krigere skulle søge at gifte sig med døtrene af de vigtigste familier i en by eller region, hvordan de skulle samle viden om vigtige borgeres brud på sharia-lovgivningen, så der var materiale til at afpresse dem ved behov. Dette var ”ikke et trosmanifest, men en byggeplan til en islamisk efterretningsstat”, skriver journalisten. Manden bag skitserne var da heller ikke en hellig kriger. Han havde en baggrund i Saddam Husseins irakiske Baath-bevægelse med sin stilling som efterretningsofficer i luftvåbenet. Hans efterladte papirer åbner for en analyse af IS som en magtorganisation, hvor det religiøst fanatiske ansigt udadtil fungerer som nyttigt redskab til at lokke unge krigslystne til, mens magtstrategerne bag køligt og velplanlagt tager sig af at befæste og udvide organisationens magt. 

Christoph Reuter har to årtiers erfaring som korrespondent og har de senere år indsamlet omfattende materiale om konflikterne i Syrien og Irak. Med sin grundige og detaljerige gennemgang af IS’ historie og kontekst i regionen afdækker bogen trin for trin, at IS er langt mere end en hob religiøse fantaster. Perspektiverne for konflikten kan dermed blive meget tydeligere. 

Og Reuter skriver fængende! Konkret og klarsynet stil, komprimerede oplysninger, historisk og regionalt perspektiv. Hvis man blot følger den daglige nyhedsdækning, kan konflikterne i Syrien og Irak virke uigennemskuelige. Det gør de ikke mere, når man er igennem Schwarze Macht. Den kontekst og analyse, Reuter bruger til at fortælle IS’ historie, åbner for en grundigere forståelse af hele den plagede region. 

Bog: Die Schwarze Macht – Der »Islamische Staat« und die Strategen des Terrors

Forfatter: Christoph Reuter

Forlag: Spiegel Buchverlag (352 sider, ca. 20 euro)

Anmelder: Brigitte Alfter,  Editor-Europe, Journalismfund.eu

 

0 Kommentarer