Danske nuller i analyse

Bog: Forfatter: Forlag:

I "Dansk i nullerne" giver sprogprofessor Jørn Lund i korte klummer og causerier næsten et 360 graders eftersyn af dansk i det første tiår i det ny årtusinde.

ANMELDELSE. Når det kun er næsten, er det, fordi Jørn Lund selv understreger, at man ikke kan komme hele vejen rundt om noget, der involverer noget uafsluttet, og det gør sproget jo, men han kommer vidt omkring.
Jørn Lund er god til at lave kloge punktnedslag. I forordet opridser han, hvad det danske sprog har været igennem i det sidste årti på det helt overordnede plan – med læseplaner, regeringsudvalg med sprogpolitiske opgaver, presset fra engelsk og så videre. For min skyld måtte han gerne have dvælet længere ved dette overblik. Derefter kommer klummerne. De har været bragt i Politiken og er fyndige i tone og form fra ende til anden.

Jørn Lunds floskomat fanger det frivilligt og ufrivilligt prætentiøse i vores almindelige hverdagssprog og i fagmandens jargon, som når arkitekten i radioen begynder at kalde parker for "grønne rum" og mener, at "vi har brug for værdiorienteret potentialeplanlægning med arkitekten som forandringseksponent". Han kan også formidle pudsig viden om ord, der er ved at lide sprogdøden, og fortælle, at betegnelsen "det grå guld" er helt igennem dansk.
Han er en god lytter, der bemærker, når en ung kvinde i P1 Morgen uden yderligere forklaringer kalder langemand for skråt-op-fingeren og kan sætte det i perspektiv. Han laver sjove sammenstillinger som digital sutteklud (mobilen), og hans førstehjælp til dansk erhvervsliv med pipelines og outsourcing er lige på kornet, og det er interessant at følge nærlæsningen af blade og publikationer, han falder over på sin vej. Der er for så vidt ikke noget, der er irrelevant i denne bog, når man lever af at skrive.

Og så kommer det store MEN: Alligevel blev jeg træt undervejs, og jeg tror, det er noget med formen. Når man læser klummerne samlet som bog, er det slående, at de fleste jo ender ens, det vil sige med et – halvt pointerende, halvt formanende – udråbstegn. Måske er det det, der ligesom i længden på en eller anden måde får teksten til at fremstå lidt tantet og kantet. Hvis jeg nu må sige det med rigtig mange svækkende styrkemarkører.

Hvor god Jørn Lund end er til at høre og se sproget, så er den prosa, han formidler "Dansk i nullerne" i altså en tør omgang langt hen ad vejen, og det skriver jeg selvfølgelig med rystende
hånd, for manden er jo både ekspert og sympatisk – men ikke desto mindre virker han nu lidt ufri og opremsende i al sin sproglige bevidsthed.

"Dansk i nullerne – 50 sproglige diagnoser"
Jørn Lund
Gads Forlag
208 sider, 199 kroner

Christa Leve Poulsen er tekstforfatter og redaktør, PrimeTime Kommunikation

0 Kommentarer