Blækspruttende statsministre

Bog: Forfatter: Forlag:

ANMELDELSE. Blæksprutten tørrede ind i 2014, men nu genopliver Gyldendal dyret med hjælp fra provinsredaktørernes lyseste hoved, Troels Mylenberg. Særudgaven koncentrerer sig om kongerigets statsministre, som er taknemlige ofre. 

Klogeligt er der især valgt tegninger fra de seneste årtier. Man griner bedst af dem, man kender. Fremgangsmåden er, at Mylenberg sagligt resumerer livets gang i toppolitik, så man får repeteret historien i store træk. Metoden fungerer glimrende som støtte for den historieløse almuelæsers forståelse af diverse situationer. 

Men selvsagt er det tegningerne, som bærer bogen. Den evigt optimistiske P. Schlüter. Den lige så evindeligt uheldige P. Nyrup, der har det med at skyde sig – i begge fødder. For ikke at tale om Folketingets overbebyrdede stylist, der skal forbedre politikernes ansigt udadtil – og som må ringe hjem med beskeden: – Det bli’r sent i aften, skat. 

Det er en nydelse at læse en annonce fra Knud Kristensen, efter min mening Danmarks dårligst begavede statsminister. Han svigter valgløftet om smør til folket – men roser sig af at servere noget, han ikke havde lovet vælgerne: Margarine. 

Løftebryder Nyrups forklaring til Roald Als er heller ikke kedelig: Efterlønnen? Desværre du, den forsvandt i årtusindskifteproblematikken. 

Statsminister Hans Hedtoft leverer et prøvekapitel til sine erindringer, hvori han røber, at han nær var blevet valgt til præsident under en rejse til USA. Men han turde ikke overlade partiprogramskrivningen hjemme til J.O. Krag. 

Helle Thornings skattesag genopføres på bare én side. Dog mangler undersøgelseskommissionen at afhøre 653 mennesker – og så synes Poul Madsen, at de også godt kunne snakke lidt om ham! 

Anbragt som en lille dukke på Margrethe Vestagers skød siger samme Thorning: – Nu sidder vi på magten!

Og så kan jeg ikke nære mig for lidt fintælling: Troels skriver, at vi er nået op på 40 statsministre siden enevældens afskaffelse. Det korrekte antal er 41, som det (med falsk beskedenhed) fremgår af min bog ’41 statsministre – fra oven af og nedefter’. I Blækspruttens 125-årige liv har vi haft 30 regeringschefer, hvoraf kun 18 omtales. Godt det samme. Mange af dem var slemt kedelige – og dét er Sprutten absolut ikke. 

For politisk interesserede er Blækspruttens statsministersamling et fund. Men alle andre kan sagtens grine med – og samtidig blive klogere.  

Bog: Blæksprutten – Danmarks Statsministre 

Forfatter: Troels Mylenberg (red.)

Forlag: Gyldendal

96 sider, 200 kroner

Anmelder: Bent Falbert, journalist 

0 Kommentarer