Bag nyhederne – værdier, idealer og praksis

Bog: Forfatter: Forlag:

Anmeldelse af Ida Schultz: Bag nyhederne – værdier, idealer og praksis. 

"Nej, den historie kører fint hos konkurrenten. Den gider vi ikke hoppe med på." Sådan et argument høres nogle gange til redaktionsmødet, hvis man foreslår en historie, der er opfundet af et konkurrerende medie. Ellers gælder det om i det mindste at finde sin egen vinkel, sine egne kilder og allerhelst sin helt egen historie, for det giver mere prestige og bedre mulighed for at styre sin egen arbejdsdag.

Ida Schultz, adjunkt ved Institut for Kommunikation, Journalistisk og Medier på RUC, har skrevet en ph.d.-afhandling, hvor hun går bag om nyhederne og undersøger, hvordan de egentlig bliver til. Afhandlingen er nu udkommet som bog.

En af bogens mest interessante diskussioner handler om de regler for nyhedsudvælgelse, som journalister aktivt bruger, sjældent diskuterer direkte, og som i høj grad er ukendte for læserne. Ida Schultz peger på, at der findes et sjette nyhedskriterium efter de gængse fem, væsentlighed, aktualitet, identifikation, sensation og konflikt, nemlig eksklusivitetskriteriet. Et kriterium, der nogle gange synes at opnå lige så høj status som væsentlighedskriteriet.

Det er ufatteligt trist, at journalister og journalistiske ledere nærmest pr. automatik afviser forskning om deres eget fag. Selv om det er dokumenteret efter alle forskningens bedste regler, så er det åbenbart ikke meget værd i journalisters øjne. Det på trods af at vi som fag burde interessere os for, hvad andre, neutrale observatører kunne bringe os af informationer, der måske kunne bruges til at gøre os til bedre, mere selvkritiske journalister.

Ida Schultz' bog er et eksempel. Hun har som fluen på væggen og som dybdeborende forsker iagttaget, hvordan nyhedsudvælgelsen i realiteten foregår. Det er et omfattende feltstudie, især af produktionen af TV 2 Nyhederne og DRs TV-Avisen, og resultaterne burde vække til eftertanke. Måske er det mest tankevækkende, at journalister har et nyhedskriterium, der kun er skabt for vores egen skyld, nemlig eksklusivitetskriteriet. Journalisternes arbejde bliver jo sjældent vurderet af modtagerne, vi får ikke tit efterkritik af læserne. Til gengæld kan vi så konkurrere med hinanden og måle vores arbejde på, hvad de andre har, i forhold til hvad vi selv har præsteret i et nyhedsdøgn.

Spørgsmålet er, om nyhedsjægerne virkelig mener, at eksklusivitetskriteriet bør påvirke nyhedsudvælgelsen så meget, som det tilsyneladende gør. Står ønsket om at køre en historie som den første over spørgsmålet om, hvor væsentligt noget er for læserne og samfundet? Spørgsmålet er også, om læserne overhovedet har glæde af, at historien kun står i det ene medie, og at solo-historierne ofte forbliver døgnfluer i deres egen lille grumsede flaske. Pr- og spin-folket har i hvert fald glæde af eksklusivitetskriteriet. Hvem er ikke blevet mødt med et tilbud om en historie efterfulgt af salgsargumentet 'Hvis I siger ja, får I den alene'?

Problemet med en bog som "Bag nyhederne" er, at bogen har en for bred målgruppe – her defineret som "alle, der interesserer sig for massemedier, kommunikation og journalistik". Dermed bliver skal man som journalist kæmpe sig igennem en del abstrakt teori på den ene side og en række banaliteter om vores fag på den anden side for at finde vej ind til guldklumperne, med den risiko at guldklumpen om blandt andet "eksklusivitetskriteriet" ender med at drukne som endnu en banalitet eller noget teoretisk, fortænkt forsker-vås. For ja, det er banalt for alle, der beskæftiger sig med nyhedsjournalistik, at man gerne vil have nyheden for sig selv og før de andre, men det banale holder brat op med at være banalt, når man sætter den norm hen ved siden af væsentlighedskriteriet og begynder at spørge sig selv, hvornår det ene tæller mere end det andet og omvendt. For selvfølgelig er der historier, som er så væsentlige, at alle medier må fortælle dem, men der er også mange historier, der bliver solgt til redaktionsmødet på, at "vi har den alene, men måske kun i dag", en nyhed kun for nyhedens skyld.

Trods den brede målgruppe og en del forstyrrende dårligdomme i bogen – stavefejl, layoutfejl og irriterende gentagelser – vil jeg gerne anbefale den. Det er en grundig "fremmeds" gennemgang af det arbejde, som enhver nyhedsjournalist kender ud og ind. Men selv om det er nemt at genkende en nyhed, når man først har det på rygraden, så er det måske en ide at finde ud af, hvis rygrad det egentlig er.

Det er muligt at finde et par ganske gode smagsprøver på bogen på nettet:

Konklusionen er her:

http://www.modinet.dk/pdf/pressemeddelelser/ida_schultz_resume_konklusion.pdf

En diskussion er her:

http://www.kommunikationsforum.dk/?articleid=12235

Forfatteren Ida Schultz kan desuden oplever på fagfestivalen:

http://www.fagfestival.dk/sw2818.asp

Ph.d.-afhandlingen har desuden været omtalt i

Weekendavisen 3/2-2006: Pernille Steensgaard: "Det hemmelige kick"
Information 3/2-2006: Lasse Jensen: "Verden ifølge forsiden"

"Bag nyhederne – værdier, idealer og praksis", Ida Schultz, Forlaget Samfundslitteratur
249 sider, 218 kroner.

0 Kommentarer