Alt Om Herning – lokalavisens fremtid?

Bog: Forfatter: Forlag:

Sølvvinderen i Årets Webavis leverer et sympatisk bud på fornyelse af dagbladets rolle i lokalsamfundet. Foreløbig må sitet dog betegnes som et lovende tiltag snarere end som en fuldt funktionsdygtig borgerportal.
Med AOH.dk har Herning Folkeblad valgt en usædvanlig konstruktion, idet sitet ikke direkte fremstår som avisens netudgave – Mediehuset Herning Folkeblad har sit eget site med koncernoplysninger, abonnentservice med videre – men som en portal, der foruden traditionelt avismateriale også rummer blandt andet borgerservice fra Herning Kommune. Som juryen i konkurrencen om Årets Webavis fremhæver, er AOH.dk "både en byguide, et socialt site og et nyhedssite".

Dette forhold kan anskues med både positive og negative briller. Ved at rumme andet og mere end nyhedsstof bliver sitet relevant og nyttigt for en større kreds af brugere, men samtidig sløres skellet mellem den offentlige forvaltning og den kritiske vagthund. Det er ikke vanskeligt at forestille sig uheldige konsekvenser af en sådan identitetskonflikt. Dette dilemma har redaktionen forhåbentlig tænkt igennem, inden den etablerede samarbejdet.

Forsiden er klart opbygget med en behagelig og karakteristisk farveskala og et enkelt logo, som bidrager til at gøre sitet genkendeligt også for googlere. En asymmetrisk opdeling af det nispaltede grid skaber fin størrelseskontrast mellem tre kolonner, hvor de egentlige nyheder får højeste prioritet uden dog at optage for megen plads.

Udformningen af den todelte navigationsbjælke virker derimod ulogisk: Tema-ordene i øverste bånd fremhæves med mouseover-effekt, men uden at underkategorierne i nederste bånd skifter med. Det kommer således til at se ud, som om for eksempel jobmarkedet er opdelt efter ind- og udland, krimi, kultur med videre. En sådan opdeling ville åbne interessante perspektiver, men virkeligheden er naturligvis en anden – hvilket imidlertid først bliver klart, hvis man vælger at klikke på et af tema-ordene.

Login-knappens placering i topbåndet understreger, at AOH.dk lægger op til borgerjournalistik og andre former for tovejskommunikation, og selv om tekstmodulet kun halvvejs er oversat til forståeligt dansk, er det relativt enkelt for brugeren at bidrage med stof til sitet. Vanskeligere er det at finde det igen. De fleste brugerindlæg gemmes af vejen i en anonym boks langt nede på siden, hvilket kan være en del af forklaringen på, at Alt Om Hernings "LokalReportere" indtil videre sjældent genererer mere end to-tre små historier per dag.

Generelt aftager sidernes klarhed og logik, efterhånden som man nærmer sig bunden, og de enkelte elementers placering og udformning får i stigende grad tilfældighedens præg. Alt i alt fremstår AOH.dk imidlertid som et interessant, om end ufærdigt, bud på, hvordan lokalavisens rolle som demokratibevarende og -udviklende organ kan materialisere sig i en elektronisk tidsalder.

www.aoh.dk er besøgt i perioden 24.11.-6.12.2009 med Firefox/Mac OSX samt Internet Explorer/Windows Vista.

Ole Munk er designkonsulent, grafisk formgiver og illustrator, uddannet som arkitekt med speciale i visuel kommunikation. Han anmelder websites i Journalisten med fokus på arkitektur, design og funktionalitet.

0 Kommentarer