Anmeldelse: Medier bliver terroristernes nyttige idioter

“God at læse som oplæg til en diskussion om mediernes dækning af terrorangreb og i særdeleshed om brug af nyhedskriterierne i forhold til terror,“ skriver Ulla Bechsgaard, som anmelder 'Tryg i en terrortid'

Bog: Tryg i en terrortid

Forfattere: Anja Dalgaard-Nielsen & Lotte Lund

Forlag: Lindhardt & Ringhof  (264 sider, 300 kroner)

Anmelder: Ulla Bechsgaard, selvstændig journalist, rådgiver og anmelder

Seriøse medier, og her tænkes på medier, der opererer inden for medieansvarsloven, risikerer at blive terroristernes nyttige idioter på grund af den omfattende dækning, som terrorisme får i medierne.

Det mener den tidligere PET-chef Anja Dalgaard-Nielsen, som har skrevet en indsigtsfuld, glimrende og lærerig bog om medier, tryghed og terrorisme sammen med journalisten Lotte Lund. 

I forhold til terrorisme er medierne fanget i et dilemma mellem at holde læsere, lyttere og seere orienteret og risikoen for at blive en megafon for terroristerne. 

Forfatterne beskriver terrorisme som iscenesat eller spektakulær vold, der påberåber sig en eller anden samfundsomvæltende politisk-ideologisk sag. Den type vold er designet til at udnytte mediernes nyhedspræmisser, men medierne risikerer at blive
“terroristernes ’nyttige idioter’ ved at tilbyde dem en platform, hvorfra de kan udbrede deres budskab, sprede frygt og måske inspirere andre til at følge deres voldelige eksempel“, skriver forfatterne.

Videnskabelige undersøgelser efter ’11. september’ og angrebet mod Boston maraton i 2013 peger på, at særligt mennesker, der udsætter sig selv for mange timers mediedækning af terrorangreb, har en forhøjet risiko for at udvikle symptomer på angst og stress. 

I 2018 spurgte Tryg-Fonden et repræsentativt udsnit af danskerne om deres bekymring blandt andet i forhold til terrortruslen. En femtedel gav udtryk for personlig terrorfrygt. Det er dobbelt så mange, som da Trygfonden spurgte om terrorfrygt første gang i 2004. Fakta er, at risikoen for at omkomme i et terrorangreb for den gennemsnitlige europæer er 0,00000028, oplyser bogen.

Terrorisme sætter hverdagstrygheden og hele befolkningens mentale velbefindende under pres. Forfatterne sammenfatter forskningens resultater i et simpelt råd: Sluk for fjernsynet, tag en pause fra nyhedsstrømmen på de sociale medier, og bevæg dig ud og engagér dig i de konstruktive hverdagsaktiviteter, der foregår i dit lokalmiljø.

Bogens hovedfokus er på det nære og menneskelige. Bogen lægger ud med en kort historisk introduktion til nutidens terrortrusselbillede med fokus på islamisme og højreekstremisme. Derefter kommer en diskussion af frihedskamp kontra terrorisme. Også emnerne radikalisering og exit fra voldelig ekstremisme bliver behandlet. Sidst i bogen er en oversigt over de væsentligste studier og undersøgelser, ligesom der er en tidslinje over de terrorangreb og terrorlignende hændelser, som er omtalt i bogen.

Bogen er god at læse som oplæg til en diskussion på redaktionerne og på journalistuddannelserne om mediernes dækning af terrorangreb og i særdeleshed om brug af nyhedskriterierne i forhold til terror. 

 

0 Kommentarer