Anklager skærper tiltale mod Qvortrup i sidste øjeblik

Justitsministeriet har tilladt en feberredning i Se og Hør-sagen. Anklageren har fået lov at tilføje "skærpende omstændigheder" til anklageskriftet mod Henrik Qvortrup og Kasper Kopping

For få dage siden udbragte Vestegnens Politi med post et skærpet anklageskrift til to tiltalte i Se og Hør-sagen: Tidligere chefredaktør Henrik Qvortrup og tidligere journalist Kasper Kopping. Det er blevet tilføjet, at en særlig del af sagen, som kun vedrører de to, ifølge anklageren er foregået under "skærpende omstændigheder".

Rettelsen skulle ske senest én måned efter anklageskriftets udformning og blev kun lige akkurat nået. Journalisten har fået bekræftet, at begge har modtaget rettelsen og undrede sig, men ingen af dem har ønsket at kommentere indholdet i sagen. Hastværket er afslutning på en procedure, hvor Justitsministeriet ifølge Journalistens oplysninger i sidste ende har godkendt, at der blev rettet i tiltalen.

Den rettede passage handler som sagt om en helt særlig del af Se og Hør-sagen, hvor kun Henrik Qvortrup og Kasper Kopping er tiltalt. Denne "ekstra-sag" handler om Kasper Koppings kioskbasker om Prins Joachim og Prinsesse Maries bryllupsrejse i Canada i 2008. Se og Hør havde et tip fra Københavns Lufthavn om, at Canada var rejsemålet, og så dukkede "tys-tys-kilden" op ud af det blå og lagde detaljer til. Denne Canada-sag foregik, før der blev indledt et samarbejde med tys-tys-kilden og handler dybest set om privatlivets fred.

Undgår at sagen forældes

Formuleringen om "skærpende omstændigheder" kan være afgørende. Det skal nemlig med, hvis strafferammen skal være så høj, at sagen ikke er forældet. De særligt skærpende omstændigheder er nævnt i de andre tiltalepunkter, hvor det skærpende skulle være det systematiske og lange forløb.

Nu er det også ”særligt skærpende omstændigheder” i enkeltsagen. Begrundelsen kan være, at det drejer sig om Kongehuset, men det er ikke lykkedes Journalisten at afklare dette spørgsmål.

I morgen starter anden del af sagen, som handler om de tiltalte, der har nægtet sig skyldige, ved Retten i Glostrup. Den første i vidneskranken er "tys-tys-kilden" selv.

Som Journalisten tidligere har beskrevet fra retten, blev to tiltalte og Aller Media dømt i slut august. De to tidligere chefer på Se og Hør Lise Bondesen og Kim Bretov blev begge idømt betingede domme, og Aller Media blev idømt en bøde på i alt 10 mio. kr. Alle tre havde erkendt sig skyldige.

Nu peger pilen på chefredaktørerne

Dommen har også vendt pilen mod chefredaktørerne.

Når retten i Glostrup nåede frem til de seks måneders betinget fængsel og samfundstjeneste, lagde man formildende vægt på, at de to mellemchefer ikke havde indgået aftalen om levering af oplysninger fra "tys-tys-kilden" og ikke havde det overordnede ansvar for at fastholde den. Det var chefredaktørerne Henrik Qvortrup, vikaren Per Ingdal og Kim Henningsen, der var chefer i kortere eller længere perioder. De har hver deres tilgang til det faktiske hændelsesforløb og hvad de indså eller burde have indset i forhold til den gyldne kilde, som de betalte godt.

Man skal være opmærksom på, at anklagemyndigheden holder muligheden for betingede domme åben, idet også chefredaktørerne og de to ”kildeførere” – journalisterne Kasper Kopping og Ken B. Rasmussen – har været til personundersøgelser, der kan bruges til at begrunde samfundstjeneste. Hvis der, som det antydes i dommen, skal ses strengere på de egentlige ansvarshavende, så betyder det ikke nødvendigvis forskellen mellem betinget og ubetinget fængsel. 8-10-12 måneders betinget fængsel er selvfølgelig langt mere end de seks måneder til Bondesen og Bretov – og en ganske alvorlig straf.

Se rettens afgørelse her.

0 Kommentarer