Anker Brink: Danske medier bidrager til politisk apati

Danske medier har tendens til kun at tage de sager op, hvor der er en klar politisk afsender. Det får let den konsekvens, at medierne kommer til at bidrage til politisk apati, lyder det fra professor Anker Brink Lund.

Danske medier har tendens til kun at tage de sager op, hvor der er en klar politisk afsender. Det får let den konsekvens, at medierne kommer til at bidrage til politisk apati, lyder det fra professor Anker Brink Lund.

Efter 14 dage i USA har Anker Brink Lund fået et nyt syn på de danske medier. I USA blev han nærmest chokeret over, hvor politisk farvet journalistikken i USA er blevet. Hjemvendt til andedammen er han lettet over, at danske medier fortsat forsøger at høre flere parters syn på en sag.

Men til gengæld er det blevet tydeligt for Anker Brink Lund, hvordan medierne i Danmark ikke på samme måde som i USA bidrager til, at der er en livlig debatkultur.

I USA kan det godt være, at journalistikken er meget holdningspræget, men det har den sidegevinst, at det engagerer flere mennesker i den politiske debat. Herhjemme bliver emner kun sat på dagsorden, hvis der er en klar politisk afsender, og debatten bliver dermed mere tam.

»Der er en klar tendens til, at hvis alle kilder vælger at tie, så dør sagen. Der er ikke noget galt med objektivistiske idealer. Problemet er bare, at hvis vi kun kan snakke om de ting, hvor nogen vil stille op med kritik, så kommer det hele let til at handle om enkeltsager,« siger professor i medieledelse ved CBS Anker Brink Lund til Journalisten.dk. 

Han nævner som eksempel efterlønnen, som aldrig har givet den store debat i medierne trods flere rapporter, der har anbefalet at afskaffe ordningen. Når politikerne er enige om at lægge en sag død, så følger medierne herhjemme mere eller mindre trop.

"Her er tale om selvcencur, der kan være stærkt medvirkende til politisk apati. Hvis målet med journalistik i et demokratisk samfund er at stimulere offentlig debat, har den holdningsprægede nyhedsformidling altså også nogle positive sider. I USA blandt andet den bivirkning, at folk tager stilling. Ikke altid velinformeret, men som regel med stærkt personligt engagement," skriver Anker Brink Lund videre i en klumme i Berlingske Tidende, hvor han i dag har luftet sine tanker.

Han understreger, at der blot er tale om en undren. Han har ingen fiks og færdig løsning på, hvordan medierne i Danmark skal løfte den politiske debat herhjemme, uden at det bliver kampagnejournalistik.

1 Kommentar

Michael Bjørnbak Martensen
27. AUGUST 2009
Re: Anker Brink: Danske medier bidrager til politisk apati

Skønt input, kort og kontant.

Håber der er kræfter på dagbladene til at tage denne opfordring op. Det synes som om, at DR vil opruste på nyhederne, hvad der forhåbentligt vil betyde langt mere selvstændig journalistik, vhor vi har været vant til morgenavisernes historier med billed og lyd.