Anholdt fotograf: »De andre medier forstod ikke deres rolle«

Politikens fotograf Martin Lehmann er rasende på de øvrige medier, fordi de fulgte politiets ordre og forlod motorvejen, som flygtningene gik på. »De gik til kaffepause, mens danmarkshistorien rullede lige forbi dem,« siger han. »En pragmatisk afvejning,« siger TV 2

De andre medier svigtede i en principiel situation, da de ikke trodsede politiets anvisning om at forlade den motorvej i Sønderjylland, som 300 flygtninge og migranter vandrede op ad den 9. september.

Sådan lyder anklagen fra Politikens fotograf Martin Lehman. Han blev anholdt og kortvarigt tilbageholdt, da han trodsede politiets ordre om at forlade motorvejen. Han insisterede på pressens ret til at dokumentere en historisk begivenhed, hvor det ifølge Martin Lehmann trak op til, at politiet ville benytte fysisk magt for at fjerne flygtningene fra motorvejen.

»Jeg er professionelt rasende på mine kolleger over, at de gik til kaffepause, mens danmarkshistorien rullede lige forbi dem. Man er ikke journalist, hvis man går fra en begivenhed, når man har fyldt sin blok, så er man bare en forretning, der har produceret sin vare,« siger Politikens fotograf Martin Lehmann til Journalisten.

En række andre medier var også til stede med fotografer eller journalister. Men de forlod motorvejen, da de blev bedt om det af politiet. Også selv om de fleste medier efterfølgende har udtrykt kritik af politiets beslutning, fordi de ikke kunne se nogen sikkerhedsmæssig årsag til bortvisningen.

Chefredaktør åbnede ballet i 'Presselogen'

I søndagens udgave af 'Presselogen' på TV 2 News anklagede Politikens chefredaktør, Bo Lidegaard, også de andre medier for at svigte.

»Vores fotograf er den eneste, som gør det indlysende rigtige, nemlig at sige, ”jeg vil dokumentere, hvad der sker”. Det er det, han er sendt derned for, og det er det, som er pressens rolle. Jeg forstår ikke, hvorfor alle de andre medier går,« sagde Bo Lidegaard.

I programmet forsvarede TV 2 Nyhedernes chefredaktør, Jacob Kwon, blandt andet stationens beslutning om at følge politiets anvisning således:

»Vi havde fået billeder af flygtningene på motorvejen, og vi ville også efterfølgende kunne få billeder af flygtninge på motorvejen. Vi måtte bare ikke gå på selve motorvejen,« sagde Jacob Kwon.

Netop den argumentation får Martin Lehmann op i det røde felt:

»TV 2 var ikke interesseret i at dokumentere virkeligheden, men kun i at få nogle gode billeder til deres indslag,« siger Martin Lehmann.

Hans kritik går dog bredt på alle de tilstedeværende medier, som i løbet af dagen forlod motorvejen, da politiet beordrede dem væk.

»De andre medier forstod ikke deres rolle. Pressens rolle er at dokumentere, hvad der sker. Hvis politiet kan få os til at gå væk i sådan en situation helt uden fare, så kan vi jo kigge væk fra nu af og for evigt. Hvis man gør det, så kan man lige så godt sige op. Så må man lave noget andet end journalistik,« siger Martin Lehmann.   

Kunne du ikke have taget de fotos, du havde brug for, fra marken ved siden af motorvejen uden nødvendigvis at gå på selve motorvejen?

»Det kunne vi faktisk ikke. Da vi fik ordre om at forlade motorvejen, var der et langt stræk på det tidspunkt med meget tæt buskads og store træer, så der var ikke nogen marker, vi kunne dække det fra,« siger Martin Lehmann.

Kunne ikke forsvare at gå

Han forklarer, at han sammen med folk fra andre medier havde gået sammen med politiet og flygtningene på den aflukkede motorvej i halvanden time, hvor alt foregik i god ro og orden.

Men på et tidspunkt får medierne at vide, at de skal forlade motorvejen ved næste afkørsel. Ifølge Martin Lehmann spørger han gentagne gange en betjent om årsagen. Han kan ikke forklare andet, end at det har ledelsen besluttet. 

»Jeg kunne ikke fagligt forsvare at forlade området med den begrundelse. Det er meget alvorligt ikke at følge politiets anvisning, men der var intet belæg for at smide os væk. Der var intet i den sikkerhedsmæssige situation, som havde ændret sig. Og det var væsentligt at blive og dokumentere en situation, hvor der bliver skrevet danmarkshistorie,« siger Martin Lehmann.

Handler om politik

Han forklarer, at politiet i situationen netop havde forsøgt med fysisk magt at få nogle af flygtningene til at stoppe op. Det har både Martin Lehmann og flere af de øvrige fotografer på stedet billeder af.

Det trak ifølge Martin Lehmann mere og mere op til, at politiet på et tidspunkt ville bruge den nødvendige fysiske magt for at få flygtningene væk fra motorvejen og over i nogle af de køretøjer og en stor bus, som skulle fragte dem tilbage til grænsen til indkvartering og forplejning på en skole ved Frøslev. 

En situation, som det var væsentligt og vigtigt at dokumentere, mener Martin Lehmann. Han slår fast, at politiet var i sin gode ret til at anvende fysisk magt, men at politiet virkede i vildrede omkring, hvordan de skulle forvalte statens voldsmonopol i den historisk ekstraordinære situation.

»Der er intet underligt i, at politiet på et tidspunkt var nødt til at bruge fysisk magt for at få flygtningene til at forlade motorvejen. Det havde politiet gentagne gange bedt flygtningene om at gøre. Politiet passer bare deres arbejde og har ret til at bruge fysisk magt. Det ser bare ikke så behageligt ud, når det sker. Derfor måtte vi ikke dokumentere det. Sagen handler om politik og ikke om sikkerhed,« vurderer Martin Lehmann.

Han stiller sig tvivlende over for, om politiet ville have skredet til anholdelse af en hel gruppe af pressefolk.

»Spørgsmålet er, om politiet havde anholdt nogen af os, hvis de andre fra pressen også var blevet på motorvejen sammen med politiet og flygtningene. Fordi jeg står alene, så kommer jeg jo til at ligne en eller anden aktivist, selv om jeg bare insisterede på at passe mit arbejde,« siger Martin Lehmann.  

TV 2: Vi tog en pragmatisk afvejning

Hos TV 2 Nyhederne mener chefredaktør Jacob Kwon, at Martin Lehmann og Bo Lidegaard trækker sagen for hårdt op.

»Det kan man ikke stille så sort og hvidt op. Spørgsmålet er, om det er i offentlighedens interesse, at vores fotograf bliver anholdt, så han slet ikke kan dokumentere noget, eller om vi skal følge politiets anvisning om at forlade motorvejen, så vi fortsat kan optage fra markerne og motorvejsbroerne. Vi tog en pragmatisk afvejning og valgte det sidste,« siger Jacob Kwon.  

Han peger også på, at der må have været tale om noget ekstremt tæt buskads, hvis ikke det skulle have været muligt for fotograferne at tage billeder og følge flygtningenes vandring.

»Men jeg har stor forståelse for Politikens principielle valg om at gå planken ud. Jeg er helt enig i, at der ikke var nogen sikkerhedsmæssig begrundelse for politiets beslutning, som var under al kritik,« siger Jacob Kwon. 

Har klaget over anholdelsen

Politikens fotograf Martin Lehmann blev i første omgang sigtet af politiet for usømmelig opførsel. Siden er sigtelsen blevet ændret til en forstyrrelse af ”den offentlige fred og orden”. Politiken har klaget over anholdelsen til Statsadvokaten.

Journalisten har tidligere forsøgt at få et interview med politidirektør Jørgen Meyer fra Syd- og Sønderjyllands Politi om årsagen til beslutningen om at bortvise pressen fra motorvejen.

Interviewanmodningen blev dog afvist med henvisning til, at politiet ikke vil kommentere en igangværende klagesag. 

Siden har Syd- Sønderjyllands Politi sendt en to sider lang redegørelse for forløbet og beslutningen til Journalisten.

I denne redegørelse er politiets hovedargument, at pressen og andre udefrakommende personer forstyrrede politiets dialog med flygtningene.

”Politiets forsøg på ved dialog at få gruppen af flygtninge og migranter til at forlade motorvejen, så den kunne genåbnes for den almindelige trafik, blev alvorligt forstyrret af tilstedeværelsen af andre personer end gruppen af migranter og flygtninge, herunder også pressens repræsentanter,” skriver Syd- og Sønderjyllands Politis stabschef, Lene Volke Roesen, i redegørelsen og uddyber:

”Politiet ville ikke hindre pressen i at dække situationen. Pressen blev derfor også på forespørgsel vejledt om, at de uden problemer kunne følge situationen fra marker og grønne områder langs motorvejen, hvilket flere medier faktisk valgte at gøre.”

Journalisten har lavet en opfølgende artikel, hvor flere af de øvrige medier, som var til stede, svarer på Martin Lehmanns kritik af deres disposition. 

5 Kommentarer

Emil Eiberg-Jensen
3. OKTOBER 2018
Objektivt tolket,

Objektivt tolket, viser billedet fra 2015, 1 af 300 mennesker, der ligesom i mange lokalområder i Mellemøsten,
og efterhånden også i mange lokalområder i Europa og Danmark, mener at et lands love ikke gælder for vedkommende.

Og Politiken fotograf Martin Lehmanns tilstedeværelse, og modstand mod politiets henstillinger,
bekræfter/støtter denne ene, og de 300 andre, i denne opfattelse.

Reporter Jørgen Skadhedes artikel mangler i øvrigt simple fakta. Som kunne belyse politiets beslutninger. Fx tidspunkt på dagen, - som kunne vise om motorvejens myldretids trafik i begge retninger nærmede sig..?

Og om nogle af de 300, var begyndt at krydse den side af motorvejen som stadig var trafikeret..?
peter nørgaard
3. OKTOBER 2015
ovenstående billede viser kun
ovenstående billede viser kun et billede af ulovligheder
Michael M. Jørgensen
2. OKTOBER 2015
Klart at Martin fuld ud har
Klart at Martin fuld ud har ret. Den er en skændsel a ingen Journalister, medier og andre kollegaer ikke forblev der, ikke støttede op om Martin og fik øst de faktuelle opgaver,
En redigeret virkelighed ?
ellers tak..

Mikkel Schou
1. OKTOBER 2015
Politikens fotograf oplevede
Politikens fotograf oplevede det, som borgere og uprofessionelle journalister oplever jævnligt, når de vil dokumentere politiets arbejde under razzia på Christiania og til venstreorienterede demonstrationer. Har selv flere gange fået beskeden af politi, når man insisterede på retten til at være tilstede: jeg vil da skide på dit pressekort. Det er dog oftere sket, at jeg personligt HAR fået lov at blive, eller tilmed passere afspærringer. Men et pressekort er ingen garanti for noget som helst i den forbindelse.
Dan Jensen
1. OKTOBER 2015
Episoden blev da ellers
Episoden blev da ellers dækket grundigt i alle medier, og jeg kan ikke se, at Politiken og Martin Lehmann leverede hverken værre eller bedre eller slappere eller grundigere dækning end de øvrige medier, selv om han som den eneste blev anholdt.

Og det er vel dækningen, som det handler om - om at få fortalt historien.

Den erfarne journalist skal da også formå at sanse, når det nødvendige materiale er i hus til at skrive historien, for der er jo også en deadline i den anden ende. I det billede kommer man ikke langt, hvis man bliver anholdt. Just sayin'

Flere