ANGREB PÅ PRESSEN

To fotografer nåede at udlevere deres materiale fra urolighederne på Nørrebro, inden byretten i sidste uge trak de 13 oprindelige dommerkendelser tilbage. Politiet vil aflevere materialet tilbage. »Der var alligevel ikke noget på, som vi kunne bruge.«

To fotografer nåede at udlevere deres materiale fra urolighederne på Nørrebro, inden byretten i sidste uge trak de 13 oprindelige dommerkendelser tilbage. Politiet vil aflevere materialet tilbage. »Der var alligevel ikke noget på, som vi kunne bruge.«

Endnu en gang har politiet forsøgt at få fat i pressens research til brug for egen efterforskning – denne gang med lidt grovere midler end sædvanlig.
Efter urolighederne på Nørrebro i forrige weekend udleverede Københavns Dommervagt 13 retskendelser til politiet, så de kunne inddrage pressens råbånd i efterforskningen. Samtlige landsdækkende medier kærede straks kendelsen til landsretten, og Dansk Journalistforbund stillede advokatbistand til rådighed. Men det blev alt sammen til stor ståhej for ingenting, for inden sagen overhovedet nåede til landsrettens dørtrin, trak dommer ved Københavns Byret, Marianne Sonne, de 13 kendelser tilbage.
13 medier på stribe kunne nemlig bevidne, at politiet talte usandt ved at påstå, at pressen var informeret om det møde i Københavns Dommervagt, som dikterede inddragelse af råmateriale.
Dermed fik politiet intet modspil i dommervagten, da ingen repræsentanter fra pressen var mødt op. Marianne Sonne trak de 13 kendelser tilbage, og sagen må gå forfra i byretten. Pressen kan dermed under alle omstændigheder få prøvet sagen ved to retsinstanser.

For sent
To pressefolk nåede dog at aflevere deres materiale til politiet inden Marianne Sonnes indgriben. Den ene endda inden retskendelserne overhovedet forelå.
»Han har ønsket at trække sit materiale tilbage i solidaritet med resten af pressen. Det er der ingen problemer i. Der var alligevel ikke noget på, som vi kunne bruge,« siger kriminalkommissær Henning Schou Kofoed.
Den anden fotograf får også sit materiale tilbage:
»Denne sag er nulstillet. Vi kan ikke bruge materiale, som vi har fået udleveret på baggrund af de oprindelige retskendelser,« siger vicekriminalinspektør Carsten Damsgaard.
Men materialet har altså allerede været i politiets varetægt.
»Det er meget uheldigt,« siger Christian Kierkegaard, næstformand for Dansk Journalistforbund.
»Pressefotografers fremtidige arbejde vil blive umuliggjort, hvis politiet bruger pressens råmateriale i deres efterforskning. Næste gang der sker uroligheder, vil pressen blive angrebet af aktivisterne, fordi de bliver betragtet som en del af politiet,« siger Christian Kierkegaard.
Politiet vil nu starte forfra og endnu en gang prøve at få byrettens ord for, at de kan inddrage pressens råmateriale. Ved redaktionens slutning var der ikke fastlagt et tidspunkt for det nye retsmøde.

0 Kommentarer