Angående artiklerne om gravejournalistik

Vinklen valgt på forhånd GRAVEJOURNALISTIK. Vi er stærkt forundret over, at vores fagblad i seneste nummer bringer en længere artikel om os og samtidig tilføjer, at ingen ansatte i TV 2s gravegruppe har ønsket at bidrage til artiklen, når Journalisten ikke lever op til mindstekravet for journalistik: At man hører modparten.

Vinklen valgt på forhånd

GRAVEJOURNALISTIK. Vi er stærkt forundret over, at vores fagblad i seneste nummer bringer en længere artikel om os og samtidig tilføjer, at ingen ansatte i TV 2s gravegruppe har ønsket at bidrage til artiklen, når Journalisten ikke lever op til mindstekravet for journalistik: At man hører modparten. Så lad os understrege: Vi har IKKE været i kontakt med Journalisten, og vi er IKKE blevet spurgt, om vi vil deltage i artiklen.

Hvis vi havde fået mulighed for at deltage, ville vi i al stilfærdighed have gjort opmærksom på, at det er et godt princip at fremlægge sagens substans, så læserne selv kan tage stilling. Når Journalisten bruger flere sider på at fortælle, hvor galt det står til, så kunne man for balancens skyld have bragt en kort liste over de historier, som er startet af TV 2s gravegruppe. Journalisten kan vælge frit, men vort forslag ville for eksempel være:

– Historien om politiskuddene i København Nordvest, hvor øjenvidner, blandt andre passageren i bilen, stod frem og afslørede, hvad der skete, og hvor en politimand efterfølgende blev den første siden 1930, der er dømt for at have affyret sit tjenestevåben – startet af TV 2s gravegruppe.

– Historien om pigen fra Djursland, der skulle fjernes fra sine plejeforældre, men ikke blev det efter massiv presseomtale – startet af TV 2s gravegruppe.

– Historien om politiskuddene i 7-Eleven, hvor de fire betjente havde afgivet modstridende forklaringer, og sagen efterfølgende blev genoptaget – startet af TV 2s gravegruppe.

Journalisten fik en længere liste over gruppens produktion udleveret, men det er naturligvis et valg ikke at bringe den og i stedet bringe en liste over gruppens medlemmer, som alt andet lige er underordnede i forhold til historierne. Dette valg tegner dog sammen med påstanden om, at vi ikke har ønsket at bidrage, et billede af en artikel, hvor vinklen er valgt på forhånd. /

Louise With, Nagieb Khaja, Gitte Pedersen og Kristian Frederiksen,

TV 2s gravegruppe

 

 

 

 

 

Gravegruppens produktion

Udpluk af solo-historier produceret af TV 2s gravegruppe

Bragt af magasinet Dags Dato

Pigen fra Djursland – seksårig pige skal fjernes fra sine plejeforældre,

men får efterfølgende lov at blive pga. massiv presseomtale

Ulovlige politiskud – nye øjenvidner, bl.a. passageren i bilen, afslører, hvad

der skete i København Nordvest, og betjent bliver efterfølgende dømt

Farlig P-pille – danske kvinder er døde, fordi Yasmin har en højere frekvens af blodpropper

Politiskud i 7-Eleven – fire betjente har afgivet modstridende forklaringer, og politiklage-nævnets formand undsiger dem

Våben til Eritrea – dansk rederi smugler våben

Smiley – restauranter, der gør folk syge, får ikke sur smiley

Terrortiltalt – ung mand fra Vollsmose står frem for første gang

Sat på gaden – stramninger i overførelsesindkomster sætter flere fattige danskere på gaden

Tilbage til slagmarken – besøg hos afghanske ofre for krig i Musa Qala

Bragt af TV2 Nyhederne

Kulturministerens mails til DR – Brian Mikkelsen forsøgte at true DR

Udvist uden rettergang – somalier bliver som den første administrativt udvist

Terrorsag fra Glostrup – for første gang står de terrortiltalte, EH og IJ, frem

Overmedicinering – psykisk syge dør af medicin

Mirakelsukker – middel solgt mod kræft bliver efterfølgende trukket tilbage

Boligproblemer – udlejere dræner Danmark for billige boliger

Torturoffer – for første gang står danskeren, der blev tortureret i Yemen, frem

Dækning af terrorsag fra Odense – bl.a.:

• sagens kronvidne, Lars, PET-agent, lider af alvorlig psykisk skade

• PET-agenten har lidt af hukommelsestab

• PET glemte personlige papirer på agentens bopæl, selv om han var i vidne-

beskyttelsesprogram

Dækning af terrorsag fra Glasvej – bl.a.:

• PET filmede to tiltalte i færd med at fremstille sprængstof

Programmer bragt på TV 2

Pirater om bord – TV2 Dok om gidslerne fra Danica White

Duellen om Danmark – TV2 Dok om Fogh og Thornings valgkamp

Vidner til en gadekrig – TV2 Dok om Nørrebro-urolighederne

Ud over disse historier har gravegruppen produceret en række mindre solo-historier samt nyheder og programmer, som ikke har solo-karakter, men hvor TV 2 har trukket på enkelte medarbejderes kompetencer.

 

 

Fejlagtig artikel i fagbladet

GRAVEJOURNALISTIK. Journalisten fokuserede i seneste nummer på den undersøgende tv-dokumentar. Helt indlysende en vigtig historie. Og hatten af for at fagbladet ønsker at bidrage til en debat om denne vigtige og nogle gange vægtige journalistiske disciplin.

Et af elementerne i Journalistens dækning var at stille spørgsmålstegn ved TV 2s gravegruppes evne til at leve op til egen målsætning. Igen helt relevant.

Så meget desto mere skuffende var det at læse Signe Højgaard Nielsens artikel. I hvert fald var det mig vanskeligt at se både vinkel og formål.

Ville Journalisten afsløre, at de ansatte gravere er talentløse? I så fald en pudsig opgave for DJs fagblad.

Eller ville fagbladet afsløre, at ansvaret ligger hos en svag og inkompetent ledelse, der ikke afsætter tilstrækkelige ressourcer eller udpeger de rigtige mål? I så fald ville det klæde Journalisten at gøre det med åben pande. Undertegnede stillede sig beredvilligt til rådighed for Signe Højgaard Nielsen til et interview. Men jeg blev undervejs ikke udsat for et eneste giftigt spørgsmål! Tværtom leverede jeg servicevenligt en ganske ærlig selvkritik, for at der i det mindste kom en smule perspektiv på historien.

Det er efter gentagne gennemlæsninger endnu ikke lykkedes for mig at finde meningen med artiklen. Måske er det mig, der er noget i vejen med. Det skal bestemt ikke afvises på forhånd.

Når det så er sagt, er det jo desuden utroligt, at det på så få linjer er muligt at lave så mange faktuelle fejl:

• "de fik ikke udpeget en officiel chef" – forkert!

• "Christian Degn er visuel producer" – forkert!

• "TV 2s sundhedsprogram hedder Praksis" – forkert!

• "ingen af de ansatte har ønsket at bidrage til artiklen" – forkert!

En ganske imponerende fejlrate – i en artikel om dybdeborende journalistik!! Men igen; en vigtig debat. Kunne det ikke være gjort bare en smule mere kvalificeret? /

Hans Peter Blicher, redaktionschef, TV2 Nyhederne

 

 

 

SVAR. Ideen til historien om TV 2s gravegruppe var enkel. Vi ville tjekke, om TV 2 lever op til de to løfter, som tidligere direktør Per Mikael Jensen gav på Borsen.dk den 8. november 2006:

– Vi laver en gravegruppe med 20 mand.

– Den skal lave ’holy shit-historier, der bliver husket af alle’.

 

En simpel journalistisk disciplin: Har TV 2s ledelse holdt løfterne?

Listen over, hvem der sidder i gravegruppen, og hvad de så i praksis laver, er dokumentation for, at TV 2s ledelse langtfra har levet op til løfterne om 20 mand.

At gravegruppen på grund af manglende ledelsesmæssigt fokus og tynd bemanding ikke har lavet de lovede holy shit-historier er åbenlyst. Vi kunne have bragt listen over gruppens produktion, men hvorfor dog, når definitionen på holy shit ifølge Per Mikael Jensen netop er 'historier, der bliver husket af alle'? Og når redaktionschef på TV2 Nyhederne Hans Peter Blicher i artiklen åbent siger, at gruppen nok har leveret gode historier, men ikke holy shit.

Nu er TV 2 så gået på fejljagt i artiklen uden at finde noget, der rokker ved kernen. Vi beklager og retter gerne fejl, selv om det gør ondt. Men vi kan ikke genkende det billede, som I forsøger at tegne efterfølgende: At TV 2s gravegruppe reagerede beredvilligt på vores henvendelser. Hans Peter Blicher ville indledningsvis ikke lade sig interviewe og kaldte derefter historien røvsyg, da han fik stillet det centrale kritiske spørgsmål, om gruppen havde leveret holy shit.

Vi ringede konsekvent rundt til alle reportere og fik et 'ingen kommentarer' fra dem, vi kom igennem til. Der blev ikke ringet tilbage på beskeder til de øvrige. TV 2s gravegruppe virkede på os mere lukket end de nu hedengangne amter efter klokken 14.00 om fredagen.

Jeg ved af erfaring, at det er svært at sidde i en gravegruppe. På den ene side skal man helst levere daglige historier for ikke at få prædikatet luksusjournalist. På den anden side bliver man målt på den Cavling-pris, man aldrig fik, når året er gået. Det nytter ikke at skyde budbringeren. Det er et ledelsesansvar at melde store ambitiøse planer ud uden at afsætte den lovede bemanding.

Vi bringer med glæde TV 2 gravegruppens liste her på opslaget. Den illustrerer en af historiens to centrale pointer. Der er lavet mange gode historier i TV 2s gravegruppe, men de bebudede holy shit-historier er udeblevet. Se og døm selv. /

Med venlig hilsen Jakob Elkjær, redaktør

0 Kommentarer