Anders Stoffer: »Alt for mange får ondt indeni af at gå på arbejde«

Anders Stoffer vil arbejde for bedre aftaler, der også skal gælde freelancere. Han understreger også, at efteruddannelse er vigtigt, så ingen overhales af den rivende udvikling i medierne. »Den teknologiske udvikling farer af sted i fjerde vognbane. Ingen må blive parkeret i inderste vognbane«

Anders Stoffer, 42 år, journalist, Ekstra Bladet, tillidsrepræsentant, opstiller for første gang til hovedbestyrelsen. » Jeg synes, det er tid til, at der kommer en yngre profil i HB, der kan tegne det DJ, som vi ønsker i fremtiden.«
Foto: Linda Johansen

 

Hvad tror du vil give mest debat på årets delegeretmøde?

»Jeg håber, det bliver uddannelsesstrategien, for det er vigtigt, hvordan DJ forholder sig til uddannelse og især efteruddannelse af rutinerede kræfter, så de stadig kan klare sig på et arbejdsmarked i en rivende udvikling.«

Hvad er dine mærkesager, som adskiller dig fra de øvrige kandidater?

»Som tillidsmand på et stort dagblad kender jeg værdien af en brugbar overenskomst. Derfor er en af mærkesagerne aftaledækning. Jeg vil arbejde for, at flere områder bliver aftaledækket, og at de eksisterende aftaler også kommer til at omhandle freelancere. »

»Under de seneste OK-forhandlinger fik Ekstra Bladet og Politiken fornyet vores overenskomst på netop det punkt. Forbundet skal tage ansvar ved OK-forhandlinger og være bedre, end jeg har oplevet det, til at have en dagsorden under forhandlingerne. Jeg vil også arbejde for at få ryddet op i underskoven af mærkelige ansættelser. Tidsbegrænsede ansatte, arme/ben-firmaer, underlige praktikophold fra andre end journalist- og kommunikationsuddannelserne.«

»Jeg har stået i en sparerunde på Ekstra Bladet, hvor vigtigheden af efteruddannelse og opkvalificering var slående. Det er utroligt vigtigt, at DJ både gennem handling og politik italesætter dette område. Den teknologiske udvikling farer af sted i fjerde vognbane. Ingen må blive parkeret i inderste vognbane – for så er bussen kørt. Alt for mange får ondt indeni af at gå på arbejde. DJ yder allerede nu et stort arbejde på at hjælpe disse mennesker, men det er ingenting i forhold til, hvad der bliver brug for fremadrettet i branchen.

Fusionen med Kommunikation og Sprog

Hvad er din holdning til en fusion med KS?

»Jeg har været for og imod. Jeg tror, at det er sundt, at DJ lige tager en dyb indånding.«

Er fusionen med KS død for altid?

»Det er jeg usikker på. Jeg kan jo godt se en fordel i et øget samarbejde med KS.«

Ingen i hovedbestyrelsen er imod en fusion, men flere medlemmer af DJ er, ifølge en undersøgelse. Hvordan forklarer du det?

»Ledelsen har ikke været dygtig nok til at forklare, hvorfor en fusion er en fordel for DJ.«

Flere gange har DJ’s ledelse understreget ,at fusionen er afgørende for DJ’s udvikling, ellers kan medlemstallet falde drastisk. Er det overhovedet forsvarligt at vente mindst to år mere – KS kan jo finde andre at lege med?

»KS bestemmer selv, hvem de leger med. Hvis vi skal lave en fusion, så skal den fremme DJ og medlemmernes interesser.«

Afgørelsen er udskudt, fornemmer du, at det er, fordi nogen i DJ frygter et nej?

»Jeg tror, at det lige nu bliver umuligt at få det flertal, der kræves, så jeg er glad for, at fusionen er parkeret.«

DJ vil i de kommende år udvide samarbejdet med KS – men samtidig vil DJ også gerne optage og betjene flere kommunikationsmedlemmer. Er KS lige nu mest en konkurrent eller en samarbejdspartner?

»Samarbejdspartner.«

Journalister og kommunikatører

Siden sidste delegeretmøde er gruppen Journalisterne blevet dannet, blandt andet fordi de ønsker mere fokus på DJ’s oprindelige værdier som demokratiets vogtere. Gør DJ nok for journalisterne i dag?

»Ja, det synes jeg. DJ gør meget for alle grupper, og der er et bredt tilbud, hvor alle for eksempel kan få noget ud af at tage med på Fagfestival. I begyndelsen var DJ kun for journalister. Nu er der mange forskellige specialgrupper. Jeg synes, det er naturligt, at Journalisterne er opstået. Jeg glæder mig til, at de kommer rigtigt i gang. Det bliver godt.«

Gør DJ nok for kommunikatørerne?

»Det ved jeg ikke. Jeg har som tillidsmand primært arbejdet med journalisternes forhold.«

Hovedbestyrelsen har slået fast, at det er helt afgørende, at mediebrugerne kan sondre mellem uafhængige journalistiske produkter og kommunikation og information. Er den sondring tydelig nok i mediebilledet i dag?

»Nej, den er ikke tydelig nok. Det er jo drevet af forretning. Ekstra Bladet, hvor jeg arbejder, har også på webforsiden annoncer, der ligner artikler. Det er jo ikke journalisterne, der bestemmer det. Men jeg synes, at der bliver lyttet til den redaktionelle ledelse, når den kommer med indsigelser over for annonceafdelingen.«

Hvordan skal det sikres bedre fremover, synes du?

»Vi skal være med til at påvirke mediehusene. Vi skal bruge tillidsrepræsentanterne og lave lobbyarbejde i forhold til politikerne.«

Risikerer DJ ikke at overse en masse medlemsgrupper, fordi alting i dag handler om journalistik og kommunikation?

»Det er godt, at der er mulighed for at lave specialgrupper, så alle har mulighed for at finde sit område. Hvis der er nogen, der føler sig overset, så er det jo bare med at komme ud af busken.«

Ligestilling

DJ skal vedtage ny ligestillingsstrategi. I dag er der ikke ligeløn. Mandlige medlemmer af DJ tjener ifølge lønstatistikken i dag 2.100 kroner mere om måneden i gennemsnit. I de bedst lønnede job tjener mænd 8 procent mere end kvinder i lignende jobs. Mænd får gennemsnitligt 2.400 kroner mere i personlige tillæg. Kan ligestillingsstrategien løse problemet?

»Nej, ikke direkte. Men den kan være med til at øge fokus på problemet, og jeg håber da også, at den indeholder hjælp til de enkelte medlemmer, så de kan blive bedre klædt på til at forhandle løn.«

DJ’s kontingent har i mange år været uforandret, men ligger stadig højt i forhold til andre fagforeninger. Skal det sættes ned?

»Jeg vil sige det på den måde, at vi har et meget højt niveau af service i DJ, og det skal vi fortsætte med at have.«

Chefer

Kan man være chef, der kan hyre og fyre, og være medlem af DJ?
»Nej, det synes jeg ikke. Det giver for megen støj i forholdet mellem chef og ansatte.«

De nye regler, der skal drøftes på delegeretmødet, lægger op til, at selvstændige, der er medlem af DJ, gerne må ansætte andre medlemmer midlertidigt. Er du enig i den formulering?

»Ja, hvis der er tale om en meget lille virksomhed.«

Må de også forhandle honorar/løn?

»Ja.«

Hvilken af de opstillede næstformandskandidater vil du selv stemme på?

»Jeg stemmer på Tine Johansen.«

Ser du gerne mere end en kandidat til formandsposten?

»Ja, der burde være flere kandidater. Det er altid sundt for en organisation, at man kan vælge den bedste formand.«

 

Fagligt CV:

Tillidsmand på Ekstra Bladet fra 2013

Stedfortrædende tillidsmand på Ekstra Bladet fra 2012 til 2013

Kasserer i Ekstra Bladets Medarbejderforening fra 2010 til 2012

Sad i 2014 med i arbejdsgruppen, der udformede forslaget om aftaledækning i DJ.

0 Kommentarer