Ånden fra 88

Et barn af murens fald. En landsby for sig selv. Kampgejst og viljelyst. De glade amatører midt i en månelanding. Sådan formulerer tre TV 2-profiler den særlige TV 2-ånd. En ånd, der har 10 års fødselsdag den 1. oktober.

Et barn af murens fald. En landsby for sig selv. Kampgejst og viljelyst. De glade amatører midt i en månelanding. Sådan formulerer tre TV 2-profiler den særlige TV 2-ånd. En ånd, der har 10 års fødselsdag den 1. oktober.

‘Den særlige TV 2-ånd'.
‘En ånd, der ikke kræver megen søvn'. ‘En ånd, der ikke dvæler ved fortiden.' ‘En stærk pioner- og fighterånd, der gør, at skrupumulige projekter alligevel lykkes.'
Her, hvor 10-årsdagen for TV 2's fødsel nærmer sig, er TV 2-ånden et begreb, der går igen og igen i det festskrift, som
stationen har udgivet om sig selv i anledning af den runde dag.
JOURNALISTEN samlede tre af de profiler, der har tegnet TV 2 siden stationens fødsel: Nyhedschef Jens Gaardbo, politisk redaktør Kaare R. Skou og nu eks-TV 2'er Line Baun Danielsen – til en rundbordssnak med kaffe, småkager og fødselsdagsslik i et forsøg på at fange den særlige ånd ind.
– Hvad er det med den ånd?
JENS GAARDBO: »Jeg er bange for at forfalde til klicheer, men jeg er dybt romantisk på det steds vegne. For mig er TV 2-ånden den samme i dag som dengang for ti år siden – selvom det er klart, at vi nu bevæger os fra pionertiden til noget andet. Men for mig var det virkelyst, kamplyst og begejstring. Det var et banalt ønske om leg og virke. Med flaget forrest ud i de danske bøgeskove, sådan lidt spejderagtigt, tjep, og virke for den gode ide. Nemlig bryde monopolet og skabe noget, der både var folkeligt og begavet.«
KAARE R. SKOU: »Men selvom Nyhederne nu er det medie, der ses af flest, så er en del af ånden, at vi stadig går og bilder os ind, at vi er sådan en lille landsby for os selv. Vi er stadig indstillet på at kæmpe, som om vi skal vinde – og glemmer i det daglige, at vi er de største. At vi egentlig kunne være det toneangivende medie, som alle andre ville rette sig efter, eller i hvert fald se op til.«
»Det er stadig lidt sådan, at DR nok, når det kommer til stykket, er de største. At seertallene er falske.«
LINE BAUN DANIELSEN: »Når jeg tænker på TV 2 – og jeg er jo ikke et etableret medlem af TV 2 mere – så er det med et meget varmt hjerte. TV 2 er familie for mig.«
»Det mærkede jeg her, da TV 2 sendte invitationer ud til sin 10 års fødselsdag. Det sårede mig virkelig dybt i mit hjerte, at man ikke automatisk var inviteret med, selvom man var med fra starten. At den familie, jeg føler, jeg er en del af, ikke inviterede mig med til fest. Og det beskriver måske meget godt den følelse jeg og mange andre, der var med fra starten, har for TV 2.«
»Det var sådan, at man tog til Odense med en kuffert fuld af forventninger. Måske forventede vi ikke, at vi skulle blive det helt store hit, men der var en forventning om at være med til at skabe et banebrydende produkt i Danmark. Noget nyt og dermed epokegørende.«
»Vi var virkelig parate til at ofre hvad som helst – alene det at skulle flytte sit postnummer til 5000 var en stor ting. Odense var jo en provins dengang. Men jeg rev hele mit liv op med rode og flyttede til Odense på grund af TV 2. TV 2 var mit hjem nummer to, det var mine venner og mit omdrejningspunkt om alt, hvad jeg foretog mig i de otte år, jeg boede der.«

»Det var vigtigt at få en kombination af nogle enkelte ret erfarne folk og så nogle unge, nye kræfter. Hvis man fik tilpas mange uprøvede kræfter, så ville de tro på, at man kunne gøre det umulige.«
»De vilde ideer, de var udsprungen af megen ungdom og uforstand. Det var med til at skabe det, man kalder ånden.«
(Jørn Henrik Petersen, TV 2's første bestyrelsesformand)

JENS GAARDBO: »Men hvis det skal være andet end bare det romantiske, så har jeg forsøgt at gøre mig til talsmand for, at vi på et højere plan er ‘et barn af murens fald'.«
LINE BAUN DANIELSEN: »Den faldt nu først lidt senere.«
JENS GAARDBO: »Ja, men vores dåbsgave var, at den nye verden opstod, da muren faldt, grænserne faldt, og vi begyndte at se hele Europa, ja verden på en anden måde. Det lykkedes vores første nyhedschef, Ulla Terkelsen, at give os appetit på kloden. Den kosmopolitiske indstilling til tingene.«
»Og det giver igen modsætninger i vores selvopfattelse: På den ene side er vi meget øboere, jordnære, og holder mest af os selv og seerne og ikke etablissementet. For vi definerer os i høj grad i modsætning til kulturradikalisme og etablissementet. På den anden side set er vi ikke spor bange for det store, vidderne, kloden og storpolitikken.«
LINE BAUN DANIELSEN: »Altså vi var de glade amatører.«
JENS GAARDBO: »De begejstrede amatører …«
LINE BAUN DANIELSEN: »De begejstrede amatører. Vi var så mange, der aldrig havde prøvet det her medie før og kom uden den bureaukratiske baggrund fra DR og ‘det-kan-man-ikke-åget'.«
»Man sagde: ‘Vi prøver det og ser om det lykkes'. Og vi kastede os ud i projekter, hvor andre ville have taget sig til hovedet.«
JENS GAARDBO: »Det var en månelanding.«
LINE BAUN DANIELSEN: »Det var kaos i alle henseender. Det var et kvægtorv under ombygning. Det var primitive møbler. Det var tapet, der var revet af væggene. Det var beslutninger, der ikke var truffet endnu. Det var 35 km kabler, der i bogstaveligste forstand lå op og ned ad gangene.«
»Og jeg kunne ikke overskue, hvor fanden de kabler startede og endte. Hvad var det egentlig, vi skulle? Og hvordan fanden skulle vi nå hen til et eller andet mål i lø-bet af det første halve år? Samtidig var det fantastisk sjovt.«
KAARE R. SKOU: »Vi vidste jo alle sammen, at vi skulle i luften på et eller andet tidspunkt. Og hvis beslutningerne ikke var truffet, så måtte man jo selv træffe dem. Og sådan er det stadigvæk. Hvis tingene ikke fungerer, når du står der, så må du træffe en beslutning.«
»Men vi regnede egentlig ikke med, at vi skulle være andet end nummer to.«

»Vi regner med en knock-outsejr over DR allerede i starten.« (citat Ulla Terkelsen, TV 2's første nyhedschef, i bogen ‘TV 2 til salg', der udkom januar 1989)

JENS GAARDBO: »Det kan jeg godt huske, hun sagde. Men det var ren peptalk. Det første halve år vidste vi ikke, om det her duede.«
LINE BAUN DANIELSEN: »Først da Nyhederne blev flyttet til klokken 19, begyndte det at vende.«
KAARE R. SKOU: »Men det lå ikke i kortene, at vi skulle blive de største. Heller ikke, hvis du ser TV 2'ere andre steder i verden. Det er faktisk ret enestående.«
JENS GAARDBO: »Vi har det stadig sådan, at vi jubler, når vi banker DR på satellit og får en linie igennem til Teheran, mens DR kun har Rubinstein til at sidde og svede.«
LINE BAUN DANIELSEN: »Vi måler ånden og tv i forhold til DR – for det er vores primære konkurrent.«
KAARE R. SKOU: »Og de måler sig også i forhold til os. Jeg kan huske, hvor slukørede DR så ud, første gang vi havde flere seere end dem på en valgaften. Det opfattede de jo som det store moralske nederlag.«
LINE BAUN DANIELSEN: »Og vi opfattede det som den store moralske sejr.«
KAARE R. SKOU: »Ja, vi syntes, det var skidegodt. For netop i katastrofesituationer, der plejer det jo at være ‘den nationale kanal', der har sandheden, ik'?«
– Nogen siger, at i takt med at I er blevet større, så er der ved at gå DR i den?
KAARE R. SKOU: »Ja, det bliver brugt som et skræmmebillede. Somme tider et lidt uretfærdigt skræmmebillede. Der, hvor vi klarest har adskilt os fra DR, er den meget kortere beslutningsvej. Til gengæld er den også mere kaotisk og improviseret. I DR kender du sgu' beslutningsgangen – den kan godt være lang og med mange intriger på vejen, men du kender den.«
– Det er svært at komme uden om DR, når man spørger til jeres ånd. ‘De er tunge, vi er lette.' ‘De er langsomme, vi er hurtige'. Hvor meget betyder DR for jeres selvforståelse?
KAARE R. SKOU: »Det var jo den politiske beslutning, at vi skulle være en konkurrent til DR.«
– Men hvor længe vil I definere jer i forhold til DR? Nu skal I til at snakke om, hvad der kommer efter pionertiden.
JENS GAARDBO: »For mig betyder forskellen på os og DR stadig en del, men jeg ved ikke, hvor meget den betyder for de nye. Der er jo en vis udveksling af medarbejdere mellem os og DR.«
»Men nu skal vi jo heller ikke være naive. Under glæden og romantikken omkring vores job, så er sandheden også, at tv-branchen er et benhårdt konkurrencemarked.«
KAARE R. SKOU: »Ja, og konkurrencen er en helt anden i dag, end da vi startede. En af de væsentligste forskelle på DR og os er jo, at selvom DR nu også går ud og køber programmer, så er DR tænkt som en kulturinstitution. Vi er tænkt som en tv-fabrik. Vi får aldrig et symfoniorkester – og det kan jeg godt være en lille smule ked af.«
JENS GAARDBO: »Jeg forstår godt, hvad Kaare mener, men vi bør ikke blive en kulturinstitution – det vil klæde os meget dårligt. Men det må godt være sådan, at når journalister bliver ansat på TV 2, så fornemmer de kulturen og ved hvad det er for et hus, de går ind i.«
– Hvad er det så for et hus?
JENS GAARDBO: »Jeg tror, de fleste journalister ved, at nu går de ind til Danmarks største nyhedsmedie, som er kendt for effektivitet, meget moderne nyhedsudvikling og nyhedskoncepter.«
KAARE R. SKOU: »Men der er stadigvæk et stænk af provinsialisme i det.«
JENS GAARDBO: »Jeg synes ikke provinsialisme er det rigtige ord.«
LINE BAUN DANIELSEN: »Det kommer da an på, om du lægger noget positivt eller noget dårligt i det begreb.«
JENS GAARDBO: »Det provinsielle er for mig tit noget med at vælge den billige løsning. Og købe de forkerte pølser i Brugsen.«
LINE BAUN DANIELSEN: »For mig er det det anti-københavnske. Væk fra københavneriet.«
JENS GAARDBO: »Det provinsielle er for mig noget med grimme vindjakker – og det synes jeg ikke, vi er.«

Jørn Henrik Petersen: »Vi ville jo ikke bare lave en tv-station. Det var noget fundamentalt anderledes, vi ville.«
Jørgen Schleimann: »Vi ville gøre op med tidsånden. Lave et rigtigt alternativ. Man kan jo så bagefter diskutere, om DET lykkedes.«
Jørn Henrik Petersen: »Det gjorde det ikke, vel?«
Jørgen Schleimann: »Næh!«
(Uddrag fra interview med to af hovedarkitekterne bag TV 2 i festtidsskriftet ‘TV 2 – 10 år')
JENS GAARDBO: »Jeg ved ikke præcis, hvad de mener. Hvad det er for en tidsånd, vi skal gøre op med. Men det har altid været mit indtryk, at i hvert tilfælde Schleimann havde en kulturel skuffelse over TV 2. Måske var det hans egen indbyggede modsætning, der krystalliseredes på den måde. Denne højt begavede polemiker, der kastede sig ud i at lede et foretagende, der var afhængig af folkets gunst. Det er næsten en gordisk knude for en mand som ham.«
»På den ene side synes jeg, han havde ret i, at TV 2 ikke bare skulle være et politisk besluttet brud med monopolet – det skulle også være et kulturelt brud. På den måde har han stadig ret. Vi skal være dem, der ser kritisk på etablissementet. På den anden side er vi et omnibusmedie, som lever af at betjene størstedelen af den danske befolkning.«
»Jørn Henrik Petersen og Schleimann ønskede et DR 2, der ville docere 40 procent af danskerne hver aften. Det har stadig ikke vist sig at være muligt. I stedet har de fået et TV 2, der bliver set af 40 procent af danskerne.«
KAARE R. SKOU: »Det er jo ikke Volvo-annoncer, der betaler vores hyre. Der er bleannoncer. Både Jørn Henrik Petersen og Schleimann er jo elitære personer, men deres opgave var at lave et medie, der skulle betales af danskerne.«
LINE BAUN DANIELSEN: »Den store udfordring for TV 2 er at satse på det umulige. Og det har altid været kendetegnende for TV 2-ånden – at tage chancer. Hvis man fortsat tør tage chancer og satse på originalitet, så har TV 2 et stort forspring i forhold til DR, som laver vældig gedigne produkter, men som ikke er særlig originale.«
JENS GAARDBO: »Jeg tror, at det er selve succesens væsen, der kan blive vores faldgrube. Hvis vi bliver så forelskede i det, vi kan, at vi tror, det bærer os igennem.«
»90'erne er forskellige fra 80'erne. Det kan godt være, at noget af den kulturelle og politiske modvilje, vi kan mærke nu i salonerne, skyldes, at vi har forsømt at udvikle vores 80'er-stil til en 90'er-stil. De store gallashows holder ikke mere. Og hvis du tror, succesen er uendelig – så dør den.«

0 Kommentarer