Ansættelsesvilkår

Andelen af tidsbegrænset ansatte på DR er steget de seneste fem år

DR vil ikke forpligte sig til at bringe andelen ned

Andelen af tidsbegrænset ansatte i DR er steget de seneste fem år og er nu på niveau med 2015.

Det viser tal bearbejdet af Journalisten på baggrund af et folketingssvar fra DR til politikeren Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti. Her beder folketingspolitikeren om at få oplyst, ”hvad udviklingen i tidsbegrænsede ansættelser under ét år har været det seneste årti”.

På baggrund af besvarelsen fra DR har Journalisten sammenkørt tallene med antallet af årsværk i DR de seneste år.

Og tallene viser altså, at DR i 2022 var på niveau med 2015, hvis man kigger på andelen af ansatte, der var tidsbegrænset ansatte.

Vækker bekymring

”Umiddelbart vækker tallene bekymring,” lyder det fra formanden for journalistgruppen i DR, Henrik Friis Vilmar.

Han har dog det forbehold, at der endnu ikke er tal for 2023:

”Jeg er i løbende dialog med ledelsen om at konvertere så mange løse ansættelser som overhovedet muligt til faste stillinger,” siger han.

Henrik Friis Vilmar medgiver også, at der altid vil være et vist behov for løse ansættelser i DR.

”Men vi foretrækker faste ansættelser, fordi trygheden ved at kende sin indtægt og vide, at man har et fast arbejde, har stor betydning for trivsel og helbred. Ledelsen har understreget over for mig, at vi i disse år vil se antallet af fastansatte stige i forhold til antallet af løstansatte. Det tror jeg endnu, vi mangler at se resultatet af,” fortsætter han.

Ifølge Henrik Friis Vilmar vil det også være relevant at dykke yderligere ned i, hvordan tallene fordeler sig i DR’s afdelinger, og det vil han nu undersøge med ledelsen:

”I Journalistgruppen er vi meget optaget af, at vi ikke skal have flere løstansatte end allerhøjst nødvendigt. Vi vil som sagt helst have, at vores medlemmer først og fremmest ansættes i faste stillinger. Det er et forhold, vi igen og igen rejser over for ledelsen, både lokalt og centralt. Og det er mit klare indtryk, at vi med vores påvirkning jævnligt får konverteret løse ansættelser til faste stillinger,” slutter han.

DR vil ikke forpligte sig til at bringe tallet ned

I DR vil HR-chef Nanna Abildstrøm ikke forpligte sig til at nedbringe antallet af midlertidige ansættelser, oplyser hun i et skriftligt svar til Journalisten:

”Vi mener ikke, at andelen af tidsbegrænset ansatte er for høj set i lyset af de opgaver, vi løser, så derfor vil vi ikke forpligte os til at nedbringe antallet som en konkret målsætning. Tidsbegrænset ansatte kan jo bruges, når der er konkrete grunde til at ansætte tidsbegrænset og ikke fast. Derfor vil der være forskellige forklaringer på hver enkelt ansættelse. Når det er sagt, så har vi naturligvis en løbende dialog med DJ om konkrete ansættelser og ansættelsesformer i DR, og den vil naturligvis fortsætte,” lyder det.

Ifølge HR-chefen handler det om at tilpasse ansættelsesformen til de konkrete opgaver, så ressourcerne bruges bedst muligt i huset.

”Som det fremgår af svaret til Folketinget, så er DR som medievirksomhed kendetegnet ved en vis grad af sæson- og projektarbejde særligt i indholdsproduktionen, hvor programmerne skifter målgruppe, indhold og faglighed, hvorfor behovet for mandskab og ressourcer ikke er konstant,” lyder det videre i det skriftlige svar.

0 Kommentarer