Analytiker: Berlingske er foreløbig fredet

Den 28. februar falder hammeren. Så skal bankerne tage stilling til de fremtidige lånebetingelser for hele Mecom-koncernen, og det er usikkert, hvad resultatet bliver. Det seneste frasalg i Tyskland og måske også Norge freder dog Berlingske Media foreløbig, vurderer analytiker.

Den 28. februar falder hammeren. Så skal bankerne tage stilling til de fremtidige lånebetingelser for hele Mecom-koncernen, og det er usikkert, hvad resultatet bliver. Det seneste frasalg i Tyskland og måske også Norge freder dog Berlingske Media foreløbig, vurderer analytiker.

Efter heftige spekulationer det seneste halve år, hvor alle dele af Mecom-koncernen har været i spil, ser billedet nu noget anderledes ud:

»Berlingske Media er taget af bordet som salgsobjekt. For helt overordnet, når man ser på både gæld og cashflow, er det meget lidt realistisk, at et salg af Berlingske vil forbedre Mecoms situation,« erklærer aktieanalytiker i Argo Securities, Henrik Schultz, der følger det nordiske mediemarked.

Han begrunder det med, at økonomien i Mecom er blevet en smule forbedret efter salget af hele den tyske division, og ikke mindst at man har konkrete købere på hånden til den norske del af Mecom, Edda Media.

»Før salget af Mecoms medieselskaber i Tyskland så det meget vanskeligt ud for Mecom at overholde bankernes lånebetingelser. Spørgsmålet er, om salget i Tyskland er nok til, at Mecom og bankerne kan blive enige om, at Mecom nu overholder lånebetingelserne og ikke mindst vil kunne gøre det videre i 2009. Det er uvist,« siger Henrik Schultz til Journalisten.dk.

Han fremhæver den 28. februar som en skæringsdato.

»Den 28. skal bankerne som bekendt vurdere, om Mecom her og nu bryder lånebetingelserne – og subsidiært om der er en akut fare for, at de kommer til at bryde lånebetingelserne i nær fremtid. Det arbejder de på højtryk for at finde ud af. Viser det sig, at de stadig er i fare for ikke at overholde betingelserne, så kunne det blive til et salg af Edda Media i Norge, hvor man kan få en rimelig pris og hvor der også er købere. Et salg af Berlingske er til gengæld temmelig urealistisk på de betingelser, som er der nu,« siger Henrik Schultz, der ikke ser de store offensive muligheder for Mecom i Danmark.

»Jeg tror nok – hvis jeg skal være helt ærlig – at hvis de vælger at sælge Edda Media, at de så nok herefter vil koncentrere sig om Holland og delvis Polen. Men de næste uger er fokus som sagt et helt andet sted. Der handler det om Mecoms gæld, indtjeningsmuligheder og dermed lånebetingelserne.«

Inden Mecom for nylig solgte hele den tyske division fra var koncernens samlede gæld i øvrigt oppe på 547 mio. pund, hvilket med den nuværende valutakurs svarer til 4,6 mia. danske kroner.

Henrik Schultz er dog overbevist om, at Berlingske Media nok skal komme tilbage som et tema, som ledelsen i Mecom vil se på.

»Når og hvis det bliver afklaret, hvordan Mecom kommer til at stå gældsmæssigt, så kommer der igen fokus på Berlingske. For det er stadig meget uklart, hvordan Berlingske passer ind i Mecoms strategi ved et eventuelt frasalg af Edda Media i Norge.«

Uanset hvad er Henrik Schultz overbevist om, at der kommer nye besparelser i Berlingske Media i 2009. De mange rationaliseringer og opgøret med kassetænkningen i 2007 – administrativt og selskabsmæssigt – har godt nok haft en positiv effekt.

»Men ser du på det samlede medieudbud i Berlingske Media, er jeg ikke overbevist om, at det ikke stadig er for bredt. Der er for mange titler, og der er ikke basis for at tro, at resultaterne bliver bedre i Berlingske i de kommende år. Det må være utilfredsstillende for Mecom, og så må det være overladt til Berlingske at finde ud af, hvor der eventuelt skal skæres.«

Henrik Schultz, der har godt 20 års erfaring som aktieanalytiker med fokus på medier, peger desuden på, at hele det danske mediemarked kan blive tvunget til større restrukturering.

»Lønsomheden er helt klart for ringe på det danske avismarked, og alt tyder på, at den bliver endnu dårligere det næste års tid. Det gælder ikke kun Berlingske Media, men også JP, Politiken og andre bladhuse. Derfor er det muligt, at vi kommer til at se helt andre ejerskabskonstellationer i Danmark, som det er sket i Norge, Holland og Tyskland.«

Henrik Schultz vurderer, at der kan blive tale om, at nogle af de store avishuse får nye partnere.

»Man kan sagtens forestille sig, at nogle af de store aktører skulle finde sammen. Der er for mange titler og for mange aktører, og de opererer alt for uprofessionelt i Danmark set i forhold til andre nordeuropæiske markeder. Det er særligt avishusene, der har et problem. Derfor er ejerskabet af Berlingske ikke helt afklaret – uanset om Edda Media bliver solgt.«

Bladhusenes store problem i Danmark er, at gratisaviskrigen har været vanvittigt dyr, vurderer Schultz. Samtidig har prisniveauet for annoncer været alt for lavt i mange år som følge af alt for hård konkurrence. Endelig er der som nævnt for mange titler og for mange aktører.

»Avisbranchen i Danmark havde allerede for både fem og 10 år siden rekorddårlig lønsomhed, og dér er der altså ingen hjælp at hente på markedsudviklingen nu, når alt blot går mod dårligere tider. Derfor er der behov for en helt anden struktur i Danmark.«

Læs også: Berlingske-ejer overvejer ny partner

0 Kommentarer