Analyse: TV 2’s ledelse overdrev krisen

TV 2's ledelse gav et "fordrejet" negativt billede af koncernens grundlæggende evne til at tjene penge forud for den politiske beslutning om at bevilge kanalen brugerbetaling. Det viser en regnskabsanalyse, lavet for fagbladet Journalisten.

TV 2's ledelse gav et "fordrejet" negativt billede af koncernens grundlæggende evne til at tjene penge forud for den politiske beslutning om at bevilge kanalen brugerbetaling. Det viser en regnskabsanalyse, lavet for fagbladet Journalisten.

Det er chefredaktør på Økonomisk Ugebrev, Morten W. Langer, der har gennemgået TV 2-koncernens regnskab for 2007 og halvårsrapporten for 2008. Han skriver i et notat, at han savner sammenhæng mellem de ord, ledelsen bruger i beretningen, og tallene i regnskaberne. Ledelsen giver simpelthen et "fordrejet" billede af TV 2's evne til at tjene penge.

"På den ene side signalerer TV2, at det er et selskab i finansiel krise. På den anden side er den underliggende drift af koncernen som helhed sund. Og sidekanalerne vil antageligt øge overskuddet markant fremadrettet," konkluderer cand. polit. Morten W. Langer i notatet, der er lavet for fagbladet Journalisten.

Når regnskabet i 2007 viste et voldsomt underskud på 213,5 millioner kroner, så skyldes det alene en masse negative poster, som kun vil dukke op i regnskabet dette ene år.

På mediebureaet Carat er man ikke i tvivl om, at der i høj grad var tale om spin fra TV 2's side forud for den politiske beslutning om brugerbetaling. Her mener man, at TV 2 kunne have meldt med et mere realistisk billede af økonomien i november 2008 – et par måneder inden TV 2 fik lov at opkræve brugerbetaling fra 2012.

»Man har malet et utrolig dystert billede, indtil indtægterne fra brugerbetalingen var sikret. Man har haft en uhørt stor interesse i at få sig selv til at se meget mere nødlidende ud, end man var,« siger Mads Bredal, som er direktør i Carat, der er det mediebureau, som placerer flest reklamer på TV 2.

Først den 20. januar – kun 11 dage efter redningspakken med brugerbetaling på hovedkanalen fra 2012 var faldet på plads – meldte TV 2 ud, at de nu havde udsigt til at få et overskud i 2008. En melding, der kom som en overraskelse. Trods et hårdt år var det lykkedes TV 2 at vende et forventet underskud på først op til 140 millioner kroner og siden 30-60 millioner kroner til et overskud på 20 millioner kroner.

»Jeg tænkte, at det var mærkeligt, fordi det, vi er blevet præsenteret for, er scenarier, som viste et underskud,« siger Socialdemokraternes medieordfører, Mogens Jensen.

TV 2's direktør Merete Eldrup afviser enhver beskyldning om, at TV 2 har malet himlen sort for at opnå politisk tilsagn om brugerbetaling.

»På ingen måde. Jeg kan ikke se noget som helst formål med at forsøge at tegne et dystert billede af en virksomhed. Tværtimod prøver vi at komme ud af den situation, vi er i. Vi har fremlagt det så nøgternt og reelt, som vi synes, at det ser ud,« siger hun.

Bestyrelsesformand Lars Liebst gør opmærksom på, at han og Merete Eldrup kort forinden – i slutningen af 2007 – havde overtaget ansvaret for en virksomhed, der havde budgetteret alt for optimistisk.

»Vi holder os til den sandhed, der bliver afspejlet i vores årsrapporter, og de månedlige regnskaber. Det er rigtig vigtigt, at vi afspejler den virkelighed, vi befinder os i. Jeg tror ikke, at jeg behøver at udtrykke det klarere, for der er sket noget andet på stationen de seneste par år, og nu vil vi gerne tilbage på et ordentligt grundlag,« siger Lars Liebst.

TV 2's helårsrapport for 2008 forventes at blive fremlagt fredag i denne uge.

Læs også SBS: TV 2-spin skævvrider tv-markedet

Samt: Enhedslisten, der nu stiller ministerspørgsmål om TV 2's økonomi.

og endelig hovedhistorien: "Hov, der blev overskud" fra det sebeste nummer af fagbladet Journalisten.

 

0 Kommentarer