Analyse: TV 2 tegner fordrejet billede

TV 2-koncernen er grundlæggende en god forretning. Derfor er det fordrejet, når ledelsen i regnskaberne tegner et billede af en koncern i finansiel krise. Det skriver cand.polit. og chefredaktør på Økonomisk Ugebrev Morten W. Langer i et notat om TV 2's økonomi.

TV 2-koncernen er grundlæggende en god forretning. Derfor er det fordrejet, når ledelsen i regnskaberne tegner et billede af en koncern i finansiel krise. Det skriver cand.polit. og chefredaktør på Økonomisk Ugebrev Morten W. Langer i et notat om TV 2's økonomi.
Her er konklusionerne:

 

Analyse af
årsregnskab 2007:

Årsregnskabet overholder årsregnskabslovens krav, men den verbale ledelsesberetning giver et fordrejet billede af den underliggende indtjening i hovedforretningen.
Det formelle underskud skyldes stort set alene engangsposteringer i form af nedskrivninger, engangsomkostninger til fratrædelser og flytning samt opstartsomkostninger på kanalerne TV 2 Sport og TV 2 News. Realiteten er, at begge stationer allerede i 2008 ventes at give overskud, hvilket skyldes den lukrative ordning med kabelvederlag. Ganske betydelige investeringer i 2007 har tømt TV 2's pengekasse, og bankgælden er derfor øget moderat. Bankgælden er ikke øget på grund af det officielle underskud, da der var et positivt cash flow fra driften.
Bortses fra de store engangsomkostninger, hvoraf hovedparten ikke har likviditetseffekt, burde 2008 alt andet lige give et betydeligt overskud.
Det i regnskabet forventede underskud i 2008 forklares ikke nærmere, og det virker ikke sandsynligt.

Analyse af regnskab
1. halvår 2008:

På den ene side signalerer TV 2, at det er et selskab i finansiel krise. På den anden side er den underliggende drift i koncernen som helhed sund. Sidekanaler som TV 2 Sport vil antageligt øge overskuddet markant fremadrettet. Driftsomkostningerne er kun nedbragt med fem procent i forhold til 1. halvår 2007. Investeringerne fortsætter på fuldt tryk, og der er forskel på den finansielle krisestemning, ledelsen forsøger at tegne, og den faktiske udvikling i forretningen. Kabelvederlaget har gjort TV 2 News og TV 2 Sport til overskudsforretninger (med plus 15 millioner kroner i 1. halvår). Når de to kanaler bliver yderligere indarbejdet, vil de antageligt kunne styrke indtjeningen markant. Samtidig gav TV 2 Networks – Zulu, Charlie og Film – et overskud på 84 millioner kroner i 1. halvår.

Analysen er lavet for fagbladet Journalisten på baggrund af regnskabet for 2007 og halvårsregnskabet for 2008. Hele notatet kan du finde på Journalisten.dk.


ELDRUP: KRISEN VAR REEL

TV 2 forsøger ikke at "tegne en krisestemning", for den var helt reel. Det var nemlig umuligt
at låne penge i bankerne til alle de tidligere igangsatte initiativer. Det skriver TV 2's direktør
Merete Eldrup i et svar på cand. polit. Morten W. Langers analyse.

TV 2 kom ud af 2007 med et betydeligt underskud. En stor del af dette underskud skyldes en nedskrivning af radioen og den tilhørende koncessionsafgift. Det fremgår klart af regnskab og meddelelser. Den underliggende drift var ikke specielt dårlig, da reklameindtægterne oplevede en pæn vækst fra 2006 til 2007, og en del af betalingskanalerne gav overskud. Det samlede cash flow var negativt med over en halv milliard kroner. Det skyldes primært investeringer. TV 2 prøvede selv at løse problemerne ved hjælp af en omfattende spareplan, men på trods af dette var det ikke muligt at låne pengene hos bankerne til de tidligere igangsatte initiativer. Derfor var det nødvendigt at bede staten om lån og dermed også gå til EU-Kommissionen. Det var derfor ikke et spørgsmål om, at TV 2 "forsøger at tegne en krisestemning". Krisen var helt reel.
Ud over retssager har TV 2 to problemer: for stor gæld i forhold til indtjening og en underskudsgivende hovedkanal. Hovedkanalen har i 16 ud af 20 år ikke haft en kommerciel bæredygtig forretningsmodel og modtaget licens (fra 1988-2004). Da licens er problematisk, blev den politiske løsning for TV 2 brugerbetaling fra 2012. Det baserer sig på den klare analyse, at TV 2's hovedkanal giver kæmpe underskud og er en stærkt konjunkturfølsom forretning. Udsigterne for hovedkanalens indtjening er stadig dårligere som følge af den almindelige medieudvikling samt digitaliseringen af TV, hvor TV 2's eneret på jordbaseret distribution forsvinder i november 2009. Den politiske løsning for TV 2 har intet haft med underskuddet i 2007 eller forventninger til 2008 at gøre. Den er et resultat af en langsigtet vurdering af TV 2's muligheder for at klare sig som selvstændig kommerciel virksomhed, som det kræves af EU.
TV 2 offentliggør sin årsrapport for 2008 i slutningen af denne måned. Hvis Morten Langer vil blive klogere på TV 2's økonomi og regnskab, skal vi meget gerne gennemgå rapporten med ham.

 

0 Kommentarer