Analyse: Hvor meget skal DR egentlig spare?

”Nogle siger, at DR skal spare 20 % i 2023, andre, at DR skal spare 20 % i hele perioden, og nogle, at DR hvert år skal spare 20 %. Ingen af delene er rigtigt,” skriver medieforsker og professor emeritus Frands Mortensen i denne analyse. DJ bestrider hans beregninger
  • Preben Stentoft
    Frands Mortensen er professor emeritus ved Aarhus Universitet og har forsket i bl.a. public service og statsstøtte til medier.
14.09.2018 · 15:59

ANALYSE: DR skal spare de kommende fem år. Mange penge. Men hvor mange? Det er der uklarhed om, både i den offentlige debat og hos regeringen og forligspartierne.

Nogle siger, at DR skal spare 20 % i 2023, andre at DR skal spare 20 % i hele perioden, og nogle, at DR hvert år skal spare 20 %. Ingen af delene er rigtigt. Lad os derfor kigge på detaljerne.

Udgangspunktet må være, hvad DR får i 2018. Uden nedskæringer fortsætter dette i 2019-2023. Det er første vandrette linje nedenfor. Ved en finansaftale i Finansministeriet den 16. marts 2018 blev DR’s tilskud for 2019-2023 lagt fast. Det er anden vandrette linje.I hele perioden 2019-2923 skal DR således spare 2.013 millioner kr., altså to mia. kr.

I forhold til en uændret bevilling svarer det til en nedskæring på 11 %, ikke 20 %. I 2023 er reduktionen på 676 mio. kr., hvilket er 18 %, ikke 20 %.

Men hvor kommer de 20 % så fra? De kommer fra den mærkelige måde, Finansministeriet har beregnet besparelsen på. Ministeriet har nemlig skrevet, at hvis der ikke var en besparelse, ville DR forventeligt stige med ca. 2 % i 2019-2023. Men det er en mærkelig forventning. DR har i den forrige fireårs-periode mistet ca. 2 % om året, og ifølge omprioriteringsbidraget var det forventeligt, at dette ville fortsætte, og at DR derfor ville blive reduceret med 2 %. Men hvis man gør som Finansministeriet og lader DR stige, vil DR få 3.866 mio. kr. i 2023. Nedskæringen sættes til 20 % heraf, dvs. 773 mio. kr. Det er også det tal, DR nævnte lige efter finansaftalen. Men det er som skrevet ikke korrekt. Det rigtige er 676 mio. kr. i forhold til bevillingen i 2018.

Men der er flere ejendommeligheder. Kig på næste tabel, hvor første vandrette linje er finansaftalens tal, næste linje er tallene fra medieaftalen 29. juni 2018:I medieaftalen beskæres DR med yderligere 106 mio. kr. i forhold til finansaftalen. Hvorfor? Det endelige tal kender vi nok først, når Finansloven er vedtaget, medieaftalen er i denne sammenhæng ikke meget værd.

Første konklusion: Dette er noget rod. Det centrale er dog, at DR i perioden mister godt 2 mia. kr., og at dette er 11 % i forhold til en uændret bevilling i 2019-2023.

Hvor meget skæres medierne i alt?

Det næste, der er drøftet i debatten, er spørgsmålet om, hvor meget den samlede offentlige støtte til medierne reduceres, når nu DR skæres så meget. Her er tal i milliard-klassen nævnt, og Dansk Journalistforbunds formand har selv sagt 6-700 mio. kr. årligt.

Vi kigger igen på en opstilling af detaljerne. Første vandrette linje er besparelserne på DR, anden linje er den forøgede statsstøtte til de private medier i 2019-2023, som den borgerligt-liberale regering har besluttet sig for. Det gælder lokalradio og -tv, filmstøtten, public service-puljen, ny DAB-kanal og ny tv-kanal.I hele perioden falder den samlede støtte til AV-medierne med 818 mio. kr., når man tager udgangspunkt i finansaftalens tal. Men der er også statsstøtte til dagblade og til film via Filminstituttet. Dagbladene har en samlet støtte på 1.100 mio. kr.: 741 mio. kr. fra værdien af nulmoms og 362 mio. kr. i mediestøtte. Og fra Filminstituttet fik den private branche 437 mio. kr.

Den samlede statsstøtte i 2018 kan derfor gøres op således:Den reduktion, der sker i 2023, er ifølge ovenstående på 379 mio. kr., og det vil være det beløb, der fortsætter årligt efter 2023, hvis der ikke sker ændringer. Det er en reduktion på 6 % i forhold til 2018.

Anden konklusion: Reduktionen i statsstøtte i 2023 i forhold til 2018 er 379 mio. kr. og ikke en halv eller en hel milliard kr. Det er 6 % af statsstøtten i 2018.Dansk Journalistforbund er blevet forelagt analysen og Frands Mortensens beregninger, som altså når et andet resultat end forbundet. På vegne af DJ svarer politisk konsulent Hans Jørgen Dybro:

”Når man opstiller sine egne tal, så kan man få stort set det resultat, som man ønsker. Det ændrer ikke ved, at ifølge aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti skal DR’s økonomi reduceres med 4 procent om året i 5 år. Det er en reduktion på 773 millioner kroner i en økonomisk ramme, der ellers i 2023 ville være 3,9 milliarder kroner. Og det er ret præcist 20 procent.”

”Indirekte beviser Frands Mortensen blot, at hvis man vil skabe den absolutte forvirring, så skal man bare lave en masse procentregning! Når Frands Mortensen for eksempel skriver, at reduktionen i DR kun er på 11 procent, så har han i virkeligheden bare beregnet den gennemsnitlige nedskæring i de fem år. Det ændrer ikke ved, at DR’s økonomiske ramme i 2023 er reduceret med 20 procent.”

”Når det drejer sig om den samlede reduktion af den offentlige støtte til medierne, så vil jeg også problematisere Frands Mortensens tal. Han tager først og fremmest udgangspunkt i, at besparelsen i DR kun er 2,0 milliarder, hvor den ifølge aftalen mellem regeringen og DF bliver på 2,3 milliarder. Det forklarer i hvert fald de første 300 millioner, der skiller os.”

Kommentar

15/09/2018 - 16:38

Ida Sønderby Rosgaard

Tal er et af de mest brugte og taknemmelige manipulationsværktøjer. Så mange tak for analyserne!

Jeg har ikke sat mig ind i det foreliggende talmateriale, men når man beregner procentvise ændringer, er formlen mig bekendt både på de højere og lavere uddannelsesinstitutioner og ude i virkeligheden:

Slutværdien minus begyndelsesværdien gange 100, divideret med begyndelsesværdien.

Og begyndelsesværdien er mig bekendt en faktisk værdi - i det her tilfælde det aktuelle støttebeløb i 2018 - og ikke et forventet, ønsket eller på anden vis tænkt eller forestillet beløb, der måske er stillet i udsigt, men som ikke er realiseret.

Forudsat at Frands Mortensens tal og beregninger er korrekte, og at det er korrekt, at DR havde udsigt til 2 % ekstra i perioden 2019-2023, kan man måske godt sige, at DR får omkring 20 % mindre, end man var stillet i udsigt, men støtten til DR reduceres altså kun med omkring 11 % i forhold til udgangspunktet.

Hvad mener DR's bestyrelsesformand Michael Christiansen mon? Han meldte jo ud i starten af 2018, at det var i orden at beskære DR med 10-12 %.

15/09/2018 - 17:19

Ida Sønderby Rosgaard

Michael Christiansen er tilsyneladende enig i, at der er tale om 20 %. Han udtaler nemlig, at DR skal spare dobbelt så meget som de andre kulturinstitutioner, der kun skal spare 2 % om året. Det kan man bl.a. se her:
https://www.recordere.dk/2018/03/nu-afskaffes-medielicensen-og-dr-beskaeres-med-20/

Er de 2 %, som andre kulturinstitutioner skal spare årligt, så også sat i forhold til en beløbsramme, de havde fået stillet i udsigt, eller det beløb, de fik tildelt i året inden besparelsens start?

16/09/2018 - 17:06

Peter Madsen

Frands Mortensen glemmer i sine beregninger, at tage hensyn til DRs faste udgifter, som der ikke kan spares på - derfor vil de udmeldte besparelser virke endnu stærkere på produktionen hos DR.

17/09/2018 - 04:44

Michael Bjørnbak Martensen

Fint nok at DR´s situation diskuteres - og her tager man så fat på budgetterne.
Det ville bare være så super, hvis redaktionen begyndte at interesserer sig for muligheder på de områder, der nu satses på. Det er jo her nye mediearbejdspladser kan etableres.
Jeg glæder mig utroligt meget over den nye prioritering - hvorfor jeg har en meget naturlig interesse i at pengene bruges til kvalitetsjournalistik.
Ser jeg på de projekter, der pt er i gang med Haagerup og forbundets fremtidsvisioner på medieområdet - får vi nok ikke de store guldkorn.
Såååh... hvor kommer inputtene fra? Fra Werge? Fra Dybro? Hvorfra?

Come on!

17/09/2018 - 09:21

Michael Kjærgård

‘Faste udgifter som der ikke kan spares på er det stof Luksusfælden er gjort af. Selvfølgelig kan der spares på såkaldte faste udgifter, Peter Madsen.

18/09/2018 - 16:13

Frands Mortensen

Ak, ak. Hvad nytter det? Radio 24Syv, DR selv og endda generaldirektøren snakker i dag om, at DR skal skære 20%. Hvilken journalist vil tage denne sag op? Hvorfor gentages disse fejlagtige oplysninger? Hvad er formålet? For det er ikke svær at kontrollere tallene, så hvad er meningen?

18/09/2018 - 16:42

Hans Sørensen

Kære Frands. Formålet er at lave en beskæring af DR, der syner hårdere, end den er. Det er sådan, man laver politik. Mvh Hans

18/09/2018 - 18:21

Jakob Larsen

Frands, hvis DRs budget er lagt efter samme forventning som hos Finansministeriet, så er det jo ikke forkert, at de skal finde besparelser for 773 mio.

Seneste jobopslag

CRM konsulent i Børnecancerfonden - bliv en styrke for børnene

Børnecancerfonden
Ansøgningsfrist: 08.05

SoMe-redaktør til Vi Unge

Aller Media
Ansøgningsfrist: 25.04

Udviklingsorienteret redaktør til Mandag Morgen

Mandag Morgen
Ansøgningsfrist: 10.05

Nyhedsjournalist til DR Fyn

DR
Ansøgningsfrist: 22.04

DR Østjylland søger reporter

DR
Ansøgningsfrist: 23.04

Studentermedhjælp til kommunikation

Grundejerforeningssekretariatet Ørestad
Ansøgningsfrist: 25.04

KVINFO søger presse- og kommunikationsansvarlig

Kvinfo
Ansøgningsfrist: 23.04

Nyhedsvært til DR Nordjylland

DR
Ansøgningsfrist: 25.04

Chef til B&U

DR
Ansøgningsfrist: 29.04

Chefkonsulent og teamleder for seks kommunikationsrådgivere

Region Syddanmark
Ansøgningsfrist: 05.05

Kommunikatør i Greenpeace

Greenpeace Norden
Ansøgningsfrist: 25.04

Er du en skarp kommunikator med bundlinjefokus?

Mødrehjælpen
Ansøgningsfrist: 23.04

Pressekonsulent til Rigshospitalet

Region Hovedstaden
Ansøgningsfrist: 23.04

Udlandsreporter til Kristeligt Dagblad

Kristeligt Dagblad
Ansøgningsfrist: 23.04

Studentermedhjælp med flair for kommunikation

Ankestyrelsen
Ansøgningsfrist: 22.04

JOURNALIST TIL UGEAVISEN MIDTSYD

Jysk Fynske Medier
Ansøgningsfrist: 06.05

Forlagschef til Informations Forlag

Information A/S
Ansøgningsfrist: 22.04

Redaktionschef Printcentralen

Jysk Fynske Medier
Ansøgningsfrist: 22.04

Vil du svømme med på nyt succesmedie om vand?

Ingeniøren
Ansøgningsfrist: 23.04