Amputeret praktikforløb

RUCere ansættes i praktikforløb skræddersyet til DJH-praktikanter. Resultatet er, at RUCernes praktikforløb får en brat afslutning. JR og DJ er enige om, at praktikstederne skal til at sy efter nye mønstre.

"Man møder stort set ikke et praktiksted, der ikke længere ved, hvad en RUC-praktikant er. Og det er vi glade for," sagde Lasse Højsgaard, formand for kredsen af Journaliststuderende på RUC i sin mundtlige beretning ved JRs generalforsamling. Men men'et er stort. "Problemet er bare stadig at få dem til at tage vores 12 måneders praktik alvorligt," tilføjede formanden. RUCerne ryger, med deres 12 måneders praktik, ofte ind i de samme praktikforløb som DJHerne, der har seks måneder mere på praktikstederne. Praktikforløbet er traditionelt arrangeret med tolv måneders oplæring efterfulgt af afsluttende seks måneder, hvor praktikanten får lov at høste frugten af læretiden. "På tv får praktikanterne typisk først lov til at forlade de korte nyheder og lave længere og dybdegående indslag i de sidste seks måneder. Det betyder, at vi som RUCere går glip af de mere spændende opgaver," sagde Lasse Højsgaard i sin beretning. JR havde i samme forbindelse inviteret Fred Jacobsen, faglig sekretær i Dansk Journalistforbund med blandt andet uddannelse som sit område. Han er involveret i en sag om to RUC-praktikanter på TV 2, der har sagt ja til en seks måneders forlængelse af deres praktiktid. De to RUCere er gået med til forlængelsen af praktikkontrakten, fordi TV 2 har betinget, at de kun kan få lov at forlade de korte nyheder, hvis de bliver et halvt år længere – som deres kolleger fra DJH. De to RUCere fik samtidig den paradoksale besked fra deres TV 2-chefer, at forlængelsen ikke foreslås af uddannelsesmæssige hensyn. "Hvis ikke der er nogen uddannelsesmæssig grund til at blive der, så er de yderligere seks måneder ikke praktik og skal derfor aflønnes med fuld overenskomstmæssig betaling. Det er DJs holdning, og den fastholder vi," sagde Fred Jacobsen. Praktikforlængelsen kan ende med en voldgiftssag mellem DJ og TV 2, men Fred Jacobsen håber, at konflikten kan løses via dialog. Og han understregede i sit indlæg på JRs generalforsamling, at det værste, der kan komme ud af sagen, er, at de to studerende får ekstra betaling for de måneder, de kun er blevet aflønnet som praktikanter. Formanden for KaJO, Louise Degn, udtrykte sympati for de to RUCeres sag, da Odense-praktikanterne, som også har 12 måneders praktik, let kan ende i samme båd. Men hun tilføjede: "Udsigten til fuld løn i ekstra seks måneders praktik er ikke et eksempel til efterfølgelse. Dels tager det praktikpladser, og dels gør det det sværere at holde fast på de 12 måneder over for praktikstederne." Lasse Højsgaard, modul 3, blev genvalgt som formand. Lars Igum Rasmussen, modul 2, blev valgt som næstformand, og Signe Bjerre, modul 2, blev kasserer. Mere generalforsamlingsstof: Nej til flerfunktionalitet, Lad kredsene betale, Kampvalg i Nordjylland, Pengepolitik og polemik, Krisekredsen, Kritik af FU, Plads i DjE, Mangler tid og penge, Nej til gratisarbejde, Fælles studiestemme, Larmende tavshed, Luk skolen og Videre med det visuelle.

Mere generalforsamlingsstof: Nej til flerfunktionalitet, Lad kredsene betale, Kampvalg i Nordjylland, Pengepolitik og polemik, Krisekredsen, Kritik af FU, Plads i DjE, Mangler tid og penge, Nej til gratisarbejde, Fælles studiestemme, Larmende tavshed, Luk skolen og Videre med det visuelle.

 

0 Kommentarer