Amerikanerne foretrækker FOX News – undtagen de unge

Flertallet af amerikanerne udråber FOX News til landets bedste nyhedskanal. Kun de unge vender kanalen ryggen og foretrækker CNN.

Flertallet af amerikanerne udråber FOX News til landets bedste nyhedskanal. Kun de unge vender kanalen ryggen og foretrækker CNN.

Den kontroversielle nyhedskanal FOX News slår dominansen fast på det amerikanske tv-marked i en ny undersøgelse. Websitet Poll Position har gennemført en rundspørge mellem 1180 personer, skriver Politico.

Resultatet viser, at FOX News slår de to nærmeste konkurrenter CNN og MSNBC, når seerne skal udpege »den bedste« kanal. 36 procent foretrækker FOX News, imens 28 procent vælger CNN og knap 17 procent vælger MSNBC.

Det er også bemærkelsesværdigt, om end næppe overraskende, at tv-seningen er skarpt opdelt efter politisk ståsted.

62 procent af republikanske vælgere foretrækker FOX News, mod kun 10 procent af demokraterne. Til gengæld foretrækker 41 procent af demokraterne CNN, tæt fulgt af MSNBC med 31 procent.

Men 36 procent af de uafhængige vælgere foretrækker også FOX News. 31 procent foretrækker CNN, imens hele 24 procent ikke har nogen mening om spørgsmålet.

Undersøgelsen er også opdelt på alder og viser, at FOX News er den foretrukne kanal i alle aldersgrupper undtagen hos de 18-29-årige. Her foretrækker kun 17 procent Fox NEWS, imens 39 procent hellere vil se CNN og 20 procent vælger MSNBC.

Undersøgelsen har ifølge Poll Position en fejlmargin på plus/minus tre procent.

1 Kommentar

Peter Andreas
20. SEPTEMBER 2011
Re: Amerikanerne foretrækker FOX News - undtagen de unge
Jeg synes, der er en del fejlkilder i undersøgelsen, og dens fejlmargin på 3% tror jeg kan anfægtes. 1180 personer er kun 22 fra hver stat, så det må siges at være en meget lille stikprøvestørrelse. Desuden ser det ud til, at der er spurgt præcis lige mange republikanere og demokrater, hvilket ikke afspejler befolkningen som helhed. Som en sidste fejlkilde kan nævnes, at der kun er spurgt til de nationale kanaler, selvom det i visse stater er de lokale nyhedskanaler, der har flest seere.