Alvorlig kritik af forhandlere

 

 

Tillidsfolk i DR retter hårde beskyldninger mod deres egen forhandlingsdelegation. Forhandlerne løb fra det løfte, som de blev afkrævet, siger tillidsfolk. Det afviser forhandlerne.

Samtlige tillidsfolk i DR var med 24 timers varsel indkaldt til ekstraordinært møde i Journalistforbundet (DJ). Det var den 26. juni, og klokken var 12. Mødet var betydningsfuldt. Omkring 30 tillidsfolk fra alle afdelinger i DR var mødt op i DJs mødelokale i Læderstræde i det indre København. Det gjaldt forhandlingsdelegationens mandat til det sidste sværdslag med arbejdsgiverne i DR i 'Forligsen'.

Derfor var tillidsfolkene fra DR indkaldt. De blev afkrævet en holdning til de tilbageværende knaster i forhandlingerne. Hvor langt kunne de gå?

Forhandlingsdelegationens leder, formand for DJ, Mogens Blicher Bjerregård, fortalte, at der var et punkt, der for alvor skilte parterne: Ny løn.

DR forlangte, at de omkring 560 journalister i DR på skalaløn, populært kaldet gammel løn, skulle over på Ny løn.

Derfor ville journalisternes formand og de øvrige forhandlere vide, hvad det skulle koste? Og hvad der var vigtigst – ideologi eller penge?

Svaret fra tillidsmandskorpset var entydigt: Ideologi.

Det præcise indhold i det flag-rende ord 'ideologi' var: Tillidsfolkene skulle have reel indflydelse på fordelingen af de personlige lønstigninger.

Tillidsfolkene frygtede, at nogle få udvalgte skulle løbe med alle lønstigningerne. Det var et skrækscenarie, som skulle forhindres. Og våbnet var en stærk tillidsmandsindflydelse. Den skulle med andre ord sikre, at selv Ny løn blev solidarisk, og at alle fik del i lønstigningerne.

Det var et ufravigeligt krav – altså en konflikt værd. Sådan lød beskeden fra tillidskorpset til forhandlerne.

 

Drøfte er for vagt
På en overhead viste Mogens Blicher Bjerregård en sætning, som tillidsfolkene skulle tage stilling til:

"Parterne er enige om, at tillidsrepræsentanten plus ledelsen mindst en gang årligt i overenskomstperioden mødes for at drøfte:

1. Principperne for forhandlingerne om Ny løn

2. Den lokale ramme for lønforhandlingerne

3. Evalueringen af lønforhandlinger

4. Øvrige."

Ordet "drøfte" blev straks afvist. Det var alt for vagt, indvendte flere tillidsfolk i det tætpakkede lokale. Ingen tillidsfolk talte for det ord.

Den åd Mogens Blicher Bjerregård. Han erkendte, at det var svagt og stregede "drøfte" ud. I stedet skrev han "forhandle".

"Forhandling" er det ord, der bliver brugt i den nuværende overenskomst om fordeling af lønstigninger i skalalønsystemet.

Det betyder, at tillidsrepræsentanten og chefen skal være enige, når de personlige lønstigninger fordeles.

Det var altså et vigtigt ordskifte, der fandt sted på mødet i Læderstræde. Ifølge flere tillidsfolk betød ordet "forhandle" reel indflydelse på fordelingen af lønstigningerne. Ordet "drøfte" blev derimod opfattet som en ren for-æring til arbejdsgiverne.

Denne klare besked fra tillidsfolkene fik et andet medlem fra forhandlingsdelegationen, formanden for Journalistgruppen i DR, Bodil Rahbek, til at sige:

"Vi er meget tæt på en arbejdskamp nu."

 

Konfliktgrund
Bodil Rahbek troede altså, at kravet om tillidsmandsindflydelse ville sende DR-journalisterne i konflikt. Det var også den fornemmelse, de tillidsmænd, som JOURNALISTEN har talt med, sad tilbage med.

En af dem, tillidsmand Per Voight på DR Fyn, siger:

"Hvis vi ikke fik reel indflydelse, var det konfliktgrund."

En anden tillidsmand, Lotte Holmstrup på Københavns Radio, siger:

"Jeg gik fra det møde med en helt klar opfattelse af, at nu stod vi fast. Vi ville have reel indflydelse på fordelingen af lønstigningerne."

Susanne Christiansen, tillidsmand på Regionalen i Næstved, var heller ikke i tvivl:

"Det var ikke til at misforstå, at ordet "drøfte" ikke var godt nok."

Den opfattelse bliver ikke delt af forhandlingsdelegationen.

"Vi fik angivet en retning af tillidsfolkene, som hed øget tillidsmandsindflydelse. Den vej mener jeg vi fulgte," siger Morten Jakobsen, tillidsmand på TV-Avisen og medlem af forhandlingsdelegationen.

 

Skuffelse
Radioavisen lød som den plejede mandag morgen 1. juli. Lotte Holmstrup fra Københavns Radio lyttede, inden hun stod ud af sengen.

Fedt! tænkte hun, DR har givet sig, de har sagt ja til et solidarisk lønsystem i Forligsinstitutionen. Ellers ville Radioavisen jo ikke sende som normalt.

Det gode humør varede kun, til hun læste forligskvinden Mette Christensens mæglingsskitse.

"Drøfter" står der i afsnittet om tillidsmandsindflydelse. Vantro ringede hun rundt til sine tillidsmandskolleger. Er det ikke en fejl, kan det virkelig passe, spurgte Lotte Holmstrup. Det kunne det.

"…Chefen drøfter med tillidsrepræsentanten…," står der i mæglingsskitsen.

 

Løftebrud
"Jeg blev meget skuffet. Jeg følte mig virkelig snydt. Det gjorde alle de tillidsfolk, jeg ringede til, også. Hvorfor skulle vi mødes den 26. juni, når de alligevel ikke lyttede til os?" spørger Lotte Holmstrup.

Lotte Holmstrup går så langt som til at sige, at forhandlerne ikke levede op til det løfte, de gav på mødet den 26. juni:

"Forhandlerne svigtede det mandat, som de bad os tillidsfolk om at få," siger Lotte Holmstrup.

Flere andre tillidsmænd er af samme opfattelse som Lotte Holmstrup.

Maria Dohn, tillidsrepræsentant på Radioavisen, valgte som den eneste i den ni mand store forhandlingsdelegation at stemme nej til mæglingsforslaget. Hun mener dog ikke, at forhandlerne har svigtet mandatet.

"Forhandlingsdelegationen mener helt oprigtigt, at der er en reel tillidsmandsindflydelse. Det er jeg bare ikke enig i," forklarer hun.

Mogens Blicher Bjerregård afviser også, at forhandlerne har svigtet mandatet.

"Vi sikrede, at tillidsmændene fik den reelle indflydelse, som tillidsmændene havde efterspurgt. Den direkte indflydelse på fordelingen af de personlige lønstigninger var der vist ingen, der troede, vi kunne få."

Formanden vedkender, at ordet "drøfter" ikke havde været nok i sig selv. Men DRs forhandlere gav en indrømmelse i sidste time i Forligsinstitutionen, som overbeviste Mogens Blicher Bjerregård om, at tillidsmandsindflydelsen blev reel. Efter et år skal parterne evaluere fordelingen af lønstigningerne, står der i mæglingsskitsen.

"Det betyder, at DR skal leve op til aftalen, ellers risikerer DR, at medarbejderne bliver utilfredse," fastslår formanden.

Det tror Lotte Holmstrup ikke på.

"Jeg giver ikke meget for den evaluering. Jeg tror ikke, det vil ændre noget, hvis forbundet kommer efter et år og beklager sig over det her nye lønsystem," siger hun.

0 Kommentarer