Alternativet om mundkurve: “Sikrer lige adgang til information for alle”

Når Alternativets medlemmer skal vælge ny borgmester i København, må kandidaterne ikke tale med pressen i valgkampen. "Vi vil sikre, at alle kandidater har lige mulighed for at komme til orde," forklarer lokal forperson. "Meget problematisk," svarer Dansk Journalistforbund

Alternativet har besluttet at finde den næste kultur- og fritidsborgmester ved afstemning blandt medlemmerne. Dermed skal erstatningen for Niko Grünfeld – som forlader posten efter sager om kontorudgifter og CV-rod – vælges af de københavnske medlemmer den 28. oktober.

På Alternativet Københavns Facebook-side har partiet opstillet 14 dogmer for valgkampen. Et af dem er, at hverken borgerrepræsentationens medlemmer eller borgmesterkandidater må udtale sig til medierne, før valget er overstået.

”BR-gruppen og kandidater kan være aktive på sociale medier, men udtaler sig ikke til pressen i digitale, radio eller trykte medier eller lignende,” lyder punkt 9 på listen.

Alle skal have lige meget taletid

”Vi vil sikre, at alle kandidater har lige mulighed for at komme til orde, og at de får lige meget taletid. Samtidig vil vi sikre, at vores medlemmer får information direkte fra kandidaterne, så alle får den samme information og præcis information,” forklarer Matthew Daniali, forperson for Alternativet i København, til Journalisten.

Matthew Daniali understreger, at forløbet og dogmerne er besluttet i fællesskab af Alternativets bestyrelse og medlemmer af borgerrepræsentationen, herunder de tre kandidater.

Hvad er efter din mening pressens rolle i sådan et forløb?

”Vi står foran et sindssygt vigtigt valg. Når medlemmerne har valgt en ny kultur- og fritidsborgmester, så er pressens rolle at gå i dybden med den person, give vedkommende mulighed for at svare på spørgsmål, og også spørge kritisk til hvad vedkommende har tænkt sig at opnå som borgmester. Samtidig er det fint, at I ringer til mig nu og spørger til processen, ligesom pressen kan skrive om valget og kandidaterne. I er også meget velkomne til opstillingsmødet den 28. oktober," siger Matthew Daniali.

Ville det ikke være bedre for medlemmerne, hvis pressen fik lov at udfordre kandidaterne, herunder gå kritisk til dem – så medlemmerne kan vælge på det bedst muligt grundlag?

”Jeg tror godt, at medlemmerne selv kan udfordre kandidaterne. Det tror jeg også, at vi kan i Alternativet København."

Forpersonen afviser, at det er i strid med Alternativets principper om åbenhed og dialog, at man giver borgerrepræsentationsmedlemmer og kandidater mundkurv på.

Er det et paradoks?

”Det synes jeg ikke. Medlemmerne står over for et virkelig vigtigt valg, og derfor er det vigtigt for os at komme ud med præcis information, så alle medlemmer kan stemme på samme grundlag," siger Matthew Daniali.

Kritik fra Dansk Journalistforbund

Men beslutningen vækker kritik fra Dansk Journalistforbunds formand, Lars Werge. Han har her til morgen skrevet på Twitter, at kravet om, at kandidaterne ikke må tale med pressen, skader den politiske samtale.

”Det er meget problematisk, at man som lokalformand for en organisation, som nyder opbakning i store dele af befolkningen, mener, at pressen er mest til besvær i sådan en situation. Det er udtryk for, at man ikke har den store tillid til pressen,” uddyber Dansk Journalistforbunds formand, Lars Werge.

Han mener, at Alternativet bør genoverveje beslutningen af hensyn til den politiske samtale.

”Den politiske samtale har traditionelt haft hjemme i nyhedsmedierne, hvor det har været de politiske journalisters opgaver at dække, hvad der sker i den politiske verden. Hvis man som parti giver mundkurve på som her, så kortslutter man den politiske samtale i det rum, hvor den traditionelt er ført: I medierne,” siger Lars Werge.

Matthew Daniali afviser, at den politiske samtale tager skade af mundkurvene.

”Nej, for det her handler at sikre en politisk samtale mellem vores medlemmer og vores kandidater. Det vil vi sikre, også ved på valgmødet at give mulighed for taler og prøve at finde tid til, at medlemmerne kan snakke med alle kandidater. Jeg er helt enig i, at den politiske samtale er vigtig, men den sikrer vi bedst med en direkte samtale fra kandidater til medlemmer," siger Matthew Daniali.

Hvis medlemmerne får mest præcis og ligelig information ved, at der kommunikeres direkte fra kandidaterne til vælgerne uden pressen – ville det så ikke også være godt, at man i fx et Folketingsvalg gjorde noget lignende? Altså at kandidaterne ikke talte med pressen, men kun direkte til vælgerne…

”Nej, et folketingsvalg er noget andet. Pressen spiller en meget vigtig rolle ved et folketingsvalg. Vi går både ind for fri presse og konstruktiv journalistik," siger Matthew Daniali.

Men hvad er forskellen, hvis det er så klar en fordel ved borgmestervalget at undgå pressen som mellemmand?

”Her er det vores medlemmer, som skal vælge. Vi har en direkte kontakt til medlemmerne i forvejen, og derfor kan vi sikre, at information kommer hurtigst, bedst og mest præcis frem igennem os. Det sikrer, at der er lige adgang til information for alle. Sådan er det ikke ved et folketingsvalg, der har kandidaterne ikke samme adgang til vælgerne.”

DJ: Vildt bekymrende

Dansk Journalistforbunds Lars Werge kan ikke se, at valghandlingen ville blive svækket, hvis pressen fik lov at tale med kandidaterne.

”Jeg ved ikke, om Alternativet selv har tænkt sig at dække valget journalistisk. Men jeg kan forestille mig, at de mange vælgere i København, som har stemt på partiet, ville finde det spændende at vide, hvordan de tre kandidater forholder sig til det, som Niko Grünfeld har gjort, hvordan de vil indrette kontoret, hvis de får posten, og så videre. Det er spørgsmål, som jeg forestiller mig, at vores kolleger i pressen ville stille kandidaterne. Og jeg kan ikke se, at det forringer processen ift. at vælge en borgmester i København,” siger Lars Werge.

Men bør det ikke bekymre dig helt vildt, at Alternativet faktisk mener, at de sikrer den bedste og mest præcise information til medlemmerne, hvis den ikke går via pressen?

”Jo, det er da vildt bekymrende. Jeg synes, det er ærgerligt, at Alternativet ikke har tillid til, at pressen kan udføre sin rolle,” siger DJ-formanden.

4 Kommentarer

Lars Werge
20. OKTOBER 2018
Kære Nis,

Kære Nis,
Jeg beklager, at jeg ikke tidligere har set din kommentar. Jeg vil blot fortælle, at jeg rent faktisk gjorde gældende overfor journalisten i interviewet, at der efter min mening faktisk var grund til at anerkende Alternativets åbenhed omkring deres ønske om lukkethed. Det nåede så aldrig frem til spalterne, men da du bringer det op, ville jeg lige tilføje det.
Mvh. Lars W.
Nis Jørgensen
20. OKTOBER 2018
Der er med garanti masser af
Der er med garanti masser af tilfælde, hvor partierne giver deres folkevalgte mundkurv på. Det eneste der er forskellen her, er at det besluttes demokratisk, kommunikeres åbent - og har et klart defineret formål, som ikke er at beskytte "partiet".

Mon ikke bare der er tale om brødnid fra Lars Werges side?
Lasse Glavind
19. OKTOBER 2018
Jeg har faktisk læst flere af
Jeg har faktisk læst flere af de mindre velhavende medlemmer af Å på Facebook 'beklage sig over', at de ikke har den samme adgang til avisernes skriverier som andre har, og at de derfor føler sig mindre godt i stand til at deltage i konkrete debatter, der udspringer af en avisartikel. Og da en ikke uvæsentlig del af den her krise i Å-København er hele spørgsmålet om valget af borgmesterpost og om partiet på den måde skulle være gået i brechen for de meget hårdt systemramte københavnere på overførselsindkomster, så er lige præcis den del af argumentationen, så vidt jeg kan se, faktisk også et velplaceret nyreslag til de medier, der slet ikke tager den her økonomiske problematik og den sociale slagside alvorligt.
Helle Broberg Nielsen
19. OKTOBER 2018
Skal vi blive enige om, at
Skal vi blive enige om, at "cv-sjusk" ikke er et dækkende begreb, når der netop er tale om en helt bevidst placering af urigtige oplysninger i en tekst?

Helle Broberg Nielsen