Allers redegørelse giver svar på fire af 13 spørgsmål

Journalisten opstillede tidligere på ugen 13 ubesvarede spørgsmål i Aller-skandalen. Allers egen redegørelse svarer på fire af dem: Blandt andet hvor længe samarbejdet med tystys-kilden stod på, hvor mange der bliver fyret, og hvor højt i ledelsen man kendte til kilden

Aller Media har i dag fremlagt en redegørelse om skandalen, der omgiver koncernen efter det er blevet afsløret, at Se og Hør har gjort brug af ulovlige metoder til at overvåge både kendte, ukendte og kongeliges kreditkort.

Redegørelsen bygger på Allers egen undersøgelse, som er blevet udført af advokat Henrik Stagetorn og revisionshuset PwC. Aller nægter at fremlægge hele undersøgelsen, men har her til eftermiddag fremlagt redegørelsen, der dækker udvalgte punkter.

Tidligere på ugen sammenfattede Journalisten 13 spørgsmål i Aller-skandalen, som vi savner svar på. Vi har nu gennemgået Allers redegørelse – den svarer på fire af de 13 spørgsmål.

1. Hvor længe stod samarbejdet med tystys-kilden på?

Ifølge tidligere journalist på Se og Hør Ken B. Rasmussen begyndte samarbejdet under chefredaktør Henrik Qvortrup, der holdt det første møde i maj 2008 med tystys-kilden. Ken B. Rasmussen har fortalt Journalisten, at da han stoppede i efteråret 2011, brugte ugebladet fortsat kilden. Den nuværende chefredaktør, Niels Pinborg, tiltrådte 1. november 2013. Han afviser, at ugebladet har brugt kreditkortoplysninger under hans ledelse.

Allers redegørelse: ”SE og HØR har i en periode på knap tre år fra efteråret 2008 til og med marts 2011 gjort brug af ulovligt tilvejebragte oplysninger fra den såkaldte ulovlige tys-tys-kilde.”
Det betyder, at prins Joachims bryllupsrejse til Canada i juni 2008 ifølge undersøgelsen ikke var baseret på kreditkortkilden.

2. Hvor mange blev overvåget?

BT har fremlagt en liste med 86 personer, der blev overvåget af Se og Hør. Heriblandt politikere som Helle Thorning-Schmidt, Pia Kjærsgaard og Lars Løkke Rasmussen. Og kendisser som Casper Christensen og skuespilleren Mads Mikkelsen.

Allers redegørelse siger ikke noget om hvor mange, der er blevet overvåget.

3. Hvor mange almindelige mennesker blev overvåget?

Overvågningen omfattede også helt almindelige mennesker, der tilfældigvis kom i mediernes søgelys, har Ken B. Rasmussen forklaret i Radio24syv. Det gælder for eksempel kærester til kendisser, mistænkte i kriminalsager eller ofre for ulykker. Blandt de mindre kendte danskere blev Karen Ellemanns tidligere spindoktor Martin Vith Ankerstjerne og hans kone for eksempel overvåget, skriver Berlingske.

Allers redegørelse siger ikke noget om hvor mange almindelige mennesker, der er blevet overvåget.

4. Hvor mange kendte til kilden?

Syv nuværende medarbejdere er sendt hjem fra Se og Hør, og 16 personer i alt har ifølge BT haft kendskab til kilden. Deri ligger der dog ikke noget bevis for, at alle de implicerede vidste, at der foregik noget ulovligt.

Allers redegørelse sætter ikke tal på, men det konstateres, at ”en række medarbejdere på SE og HØR har haft kendskab til den ulovlige kilde. Herunder to journalister, der fungerede som de primære kontaktpersoner til kilden og to chefredaktører. Et medlem af direktionen i Aller Media A/S, som i en kort periode var konstitueret chefredaktør på SE og HØR, har haft kendskab uden, at omfanget er fuldt afdækket.”

5. I hvilket omfang hjalp Se og Hørs journalister og fotografer med at finde på navne, som tystys-kilden kunne overvåge?

Ifølge BT bad ledelsen en række Se og Hør-journalister om at komme med nye navne, som kreditkortkilden skulle overvåge. Hvor mange der hjalp med det, og hvor længe det stod på, vides ikke.

Allers redegørelse: ”En række medarbejdere” på SE og HØR har haft kendskab til den ulovlige kilde, men undersøgelsen sætter ikke tal på.

6. Hvor mange på redaktionen vidste, at det var ulovligt? 

I 2010 fortalte daværende chefredaktør Kim Henningsen ifølge BT medarbejderne på Se og Hør, at samarbejdet med tystys-kilden var ophørt. Det vides ikke, hvor mange der efterfølgende arbejdede med de ulovlige tip, eller om journalisterne arbejdede videre med informationerne uden at vide, hvordan de var tilvejebragt.

Allers redegørelse sætter ikke tal på, hvor mange, der havde med tystys-kilden at gøre før og efter Kim Henningsens udmelding. Heller ikke om de vidste, at det var ulovligt.

7. Hvem skrev under på bilagene?

Ken B. Rasmussen har i bogen 'Livet, det forbandede' skrevet, at det var chefredaktørerne på Se og Hør og en redaktionschef, der angiveligt signerede og godkendte alle bilag. Tidligere konstitueret chefredaktør Per Ingdal har afvist, at han har underskrevet bilag fra kilden. Henrik Qvortrup erkender ifølge Berlingske, at han har udbetalt penge til kreditkortkilden.

Allers redegørelse siger ikke noget om, hvem der har skrevet under på bilagene. Men det konstateres at ”der har været uregelmæssigheder i forbindelse med udbetaling af tip-honorar til den såkaldte ulovlige tys-tys-kilde, hvor Aller Media A/S’ egne attestationsregler er overtrådt.”

8. Hvor højt oppe i ledelsen havde man kendskab til tys-tys-kildens eksistens?

Den nu fratrådte udgiverdirektør, Per Ingdal, har forklaret, at han kendte til tystys-kilden. Det samme gjorde ”direktionen”, har han ifølge BT skrevet i en intern mail. Adm. direktør Pål Thore Krosby har til Politiken forklaret, at han ikke mindes at have hørt om kilden. Bestyrelsesformand Betina Aller nægter også kendskab til sagen.

Allers redegørelse slår fast, at ”et medlem af direktionen i Aller Media A/S, som i en kort periode var konstitueret chefredaktør på SE og HØR, har haft kendskab uden, at omfanget er fuldt afdækket.” Den person er Per Ingdal. Den øvrige direktion og bestyrelse har ikke kendt til kilden, fremgår det.

9. Hvor mange tip blev omsat til historier, og hvad har Aller tjent på det?

Ken B. Ramussen har fortalt fagbladet Journalisten, at prins Joachims bryllupsrejse til Canada var den eneste store kioskbasker skabt på tystys-kildens oplysninger. Men økonomisk set var oplysningerne velegnede til at få billige, hurtige og sikre tips om, hvor Se og Hør kunne finde de kendte i ind- og udland.

Allers redegørelse sætter ikke tal på, hvor mange historier, der kom ud af kreditkortoplysningerne, og hvad det har betydet for Allers økonomi.

10. Hvor mange bliver fyret på grund af sagen?

»Det er åbenbart, at der er foregået nogle ulovligheder. Og derfor vil det ikke komme som nogen overraskelse for mig, hvis det får nogle personalemæssige konsekvenser. Ja, der er en vis mulighed for, at der kommer andre fratrædelser end udgiverdirektør Per Ingdals. Men det ved jeg ikke, før jeg har læst rapporten,« har administrerende direktør Pål Thore Krosby sagt til Politiken.

Allers redegørelse slår fast: ”Fire ledere og to medarbejdere udover en udgiverdirektør, som tidligere har valgt at trække sig.”

11. Aflyttede redaktionen telefoner?

Redaktionen på Se og Hør overvejede ifølge en DR-dokumentar telefonaflytning af kronprins Frederik. Overvejelserne fandt ifølge DR sted for en del år siden – før kronprinsparrets forlovelse i oktober 2003. Hvor langt kom Se og Hør i de angivelige overvejelser om at aflytte telefoner?

Allers redegørelse siger intet om dette.

12. Har tystys-kilden leveret oplysninger til andre medier?

Er det muligt, at tystys-kilden henvendte sig til andre medier med sine tips? Hvis det er tilfældet, vil Se og Hør-skandalen for alvor ramme hele branchen.

Allers redegørelse siger intet om dette.

13. Hvor meget vil Allers interne undersøgelse afdække?

Langtfra alt. Tidligere chefredaktør Kim Henningsen, tidligere chefredaktør Henrik Qvortrup, tidligere redaktionschef Lise Bondesen og journalist Kasper Kopping har ikke ønsket at medvirke til undersøgelsen. Omvendt har den såkaldte tystys-kilde oplyst, at han ikke vil lade sig afhøre af politiet, så længe Allers undersøgelse står på. Advokat Henrik Stagetorn, der leder Aller-undersøgelsen, får ”uhindret adgang” til alt materiale, der er i Allers besiddelse. Men det er samtidig Aller selv, der bestemmer, hvor mange af undersøgelsens konklusioner, der skal til offentlighedens kendskab.

Her har vi fået svar: Som ventet afdækkede den officielle redegørelse fra Aller kun en flig af skandalen.

Journalisten har siden i aftes forsøgt at få svar på en række spørgsmål fra adm. direktør Pål Thore Krosby. Det er endnu ikke lykkedes.

1 Kommentar

Christian Barfoed
28. JUNI 2014
Hej,

Hej,
Der er jo endnu et vigtigt spørgsmål som er ekstremt vigtigt i Aller-sammenhæng, nemlig om den øverste ledelse og bestyrelse selv tror at manglende kendskab til tys-tys kilden m m fritager øverste ledelse for ansvar - også m h t strafferetslige konsekvenser.
Det er naivt at tro, at f.eks Se & Hørs redaktion - og i øvrigt også andre Aller medier - ikke har været under et voldsomt pres fra fra øverste ledelse og bestyrelse for at levere oplag - uanset hvordan. Og mon ikke det har været sådan at øverste ledelse og bestyrelse helst ikke har ønsket at vide noget - så de kan gøre som de prøver at gøre nu med deres egen "undersøgelse": Flygte fra ansvaret.
Jeg har fuld tillid til at politi, anklagemyndighed og domstole sørger for det ikke lykkes.
VH Christian Barfoed