Aller taber i Højesteret – politiet skal have adgang til materiale

Politiet må kigge i de beslaglagte computere, telefoner og andet materiale fra Aller i efterforskningen af Se og Hørs brug af tys-tys-kilden. Det har Højesteret netop afgjort. Advokat: »Det er på den lange bane til skade for ytringsfriheden« (Opdateret 13.26)

Højesteret har afgjort, at politiet skal have adgang til at kigge i materiale, der er beslaglagt hos Se og Hør i den såkaldte Aller-sag.

Dermed har Højesteret vurderet, at politiets efterforskning vejer tungere end kildebeskyttelsen. Samme afgørelse kom Landsretten frem til.

Anklageren har argumenteret for, at den del af sagen, der handler om offentligt ansattes eventuelle brud på tavshedspligt, kun kan opklares med adgang til det beslaglagte materiale.

»Hvis man ikke må søge i det beslaglagte materiale, så må man forlade sig på afhøringer, og der er mange ubesvarede spørgsmål. Det er urealistisk at finde de ansvarlige ud fra afhøringerne,« har statsadvokat Mohammad Ahsan sagt.

Aller Media har omvendt henvist til kildebeskyttelsen.

Højesteret har i kendelsen lagt vægt på, at der er tale om strafbare forhold. Samtidig har de ikke ment, at der var tale om artikler af stor nok samfundsmæssig betydning.

Retten har dog fastholdt, at det første gennemsyn at materialet skal ske fra rettens side, så eventuelt materiale, som falder ind under kildebeskyttelsen, ikke falder i politiets hænder.

Til skade for ytringsfriheden

Aller Medias advokat, Martin Dahl Pedersen, ærgrer sig over afgørelsen. Han er ikke tilfreds med, at Højesteret ikke har vægtet kildebeskyttelsen højest.

»Den her sag handler ikke om at beskytte Se og Hør eller andre medier. Det, der kan være problematisk er, at den enkelte kilde nu skal gøre sig nogle overvejelser fremadrettet. Hvis man udtaler sig, er det så til underholdningsformål eller noget, der har samfundsmæssig betydning?« spørger Martin Dahl Pedersen og fortsætter:

»Mange medier i dag har både underholdningsstof og seriøst stof. Kilden skal så afgøre med sig selv, hvad det er, vedkommende udtaler sig til. Frygten er, at kilderne vil undlade at udtale sig, så der er forhold, som aldrig kommer frem. Det er på den lange bane til skade for ytringsfriheden.«

Aller kan gøre indsigelser

Martin Dahl Pedersen understreger dog vigtigheden af, at Højesteret trods alt har fulgt Landsrettens beslutning om, at retten skal gennemgå det beslaglagte materiale, før politiet får adgang til det.

»Sagen slutter ikke her. Nu kommer der til at være en proces i Retten i Glostrup, hvor det beslaglagte materiale skal gennemgås af retten. Der vil ikke alene anklagemyndigheden, men også Aller Media, være til stede, og vi kan gøre indsigelse, hvis der dukker kildebeskyttet materiale op,« forklarer Martin Dahl Pedersen.

Hvad mener I om, at I har den ret til at gøre indsigelser?

»Det er væsentligt, for det er det, der i praksis giver en konkret mulighed for at hindre, at politiet får kendskab til de konkrete kildebeskyttede oplysninger,« siger Martin Dahl Pedersen. 

Opdateret kl. 13.26: Interview med Allers advokat og mere fakta tilføjet

0 Kommentarer