Aller skeptisk over for Dyremoses plan

For lidt og for ukonkret. Allers direktør ønsker en mere gennemgribende omlægning af mediestøtten, end Henning Dyremose lægger op til. »Jeg savner klare kriterier for, hvordan man får støtte eller ej.«

For lidt og for ukonkret. Allers direktør ønsker en mere gennemgribende omlægning af mediestøtten, end Henning Dyremose lægger op til. »Jeg savner klare kriterier for, hvordan man får støtte eller ej.«

Tidligere på ugen hilste Egmonts direktør Torsten Bjerre Rasmussen og Bonniers viceadministrerende direktør Jens Henneberg omlægningen af mediestøtten velkommen. De spåede, at det måske ville kunne betyde offentlig støtte til for eksempel Euroman, ALT for Damerne og Iform.

Samme begejstring har Aller-direktør Pål Thore Krosby imidlertid ikke for rapporten, der lægger op til at der skal gives støtte til blandt andet magasiner. Pål Thore Krosby siger til Journalisten.dk, at han ikke er "så positiv som sine venner".
»Jeg hilser alle store og små forandringer velkommen. Det er et skift i den rigtige retning, men der er fortsat alt for lille politisk vilje til at tage hensyn til, hvad der reelt sker på mediemarkedet,« siger han.

Et af problemerne er, at kriterierne for tildeling af mediestøtte er meget vage. I Dyremoserapporten heddet det, at det redaktionelle stof primært skal behandle politiske og samfundsrelaterede emner. Og mindst en tredjedel af det redaktionelle stof skal være egenproduceret. Men det står tilbage at vise, hvad "samfundsrelateret" og "politisk" betyder.
»Jeg savner klare kriterier for, hvordan man får støtte eller ej,« siger Pål Thore Krosby.

Modsat sine direktørkolleger hos Egmont og Bonnier ønsker Pål Thore Krosby derfor ikke sætte navn på, hvilke Aller-magasiner, der måske kunne komme i spil til mediestøtte. Heller ikke om der er støtteegnede projekter i skrivebordsskuffen.
»Vi vil ikke sætte noget i værk før, vi kan se hvad, rapporten reelt fører til. Bliver det overhovedet til noget, at enkeltudgivelser fra Aller, Egmont og Bonnier kan få støtte,« spørger Pål Thore Krosby, der trods alt er "positivt afventende."

Ifølge Pål Thore Krosby tager Hennigs Dyremoses udvalg ikke fat på, det han ser som det største problem ved mediestøtten i dag – nemlig at den i stor stil bliver givet til medier, der på underholdnings- og kendisstoffet er i direkte konkurrence med Aller.
»Støtte bliver givet efter forældede kriterier. Det er ikke længere aviserne, der laver nyheder. Det sker i dag på internettet, mens dagbladene, radio og tv er blevet underholdningsmedier. Rollefordelingen er en anden end tidligere, og det tager Henning Dyremose ikke hensyn til,« mener Pål Thore Krosby, der egentlig ikke er så opsat på, at Aller skal have offentlige mediestøttepenge.
»Men hvis de støtter de andre medier, for eksempel aviserne, kan de udkonkurrere os med magasiner og hjemmesider med underholdning og kendisstof.«

2 Kommentarer

Niels Riis Ebbesen
6. OKTOBER 2011
Re: Aller skeptisk over for Dyremoses plan

Mediestøtten er det store "hold kæft bolsje", som politikerne giver til journalisterne og medierne, og derfor hjælper det ikke noget med protester mod mediestøtten, for hver gang der er valgkamp, så har alle politikene meget travlt med at signalere, at de går ind for, at mediestøtten skal bevares, og at DR skal ha' flere licenskroner.

Dengang da VKO-regeringen nedsatte Dyremose-udvalget, da var hensigten helt klart, at få puttet sagen ned i en syltekrukke, så man i længst mulig tid slap for at skulle pille ved mediestøtten, og jeg er ret sikker på, at den nuværende regering forkaster Dyremose-rapporten, og nedsætter et nyt udvalg, der kan få de næste 4-5 år til at gå med ingenting.

Med venlig hilsen

Niels Riis Ebbesen 

Frits Skov
6. OKTOBER 2011
Re: Aller skeptisk over for Dyremoses plan

Mediestøtte skaber   en Presse   der tilpasser sig støtten. Er det fornuftigt ?

Nuværende støtte bevarer pengestrømmen til de gamle veletablerede medier,
som burde kunne klare sig uden støtte.

Er det sådant, at de nye medieer selv må finde på, selv købe udstyr, selv uddanne, selv bygge studier. Samtidig kan den gamle presse stille og roligt tilpasse sig med støttekroner, og samtidig stjæle de nye ideer fra græsrødderne med støttekroner i baglommen.

En historie fra den virkelige støtteverden:

FNTV.dk søgte og fik tildelt 30 - nu 120 minutters sendetid om ugen på Kanal Østjylland med støttekroner ca. 150,000,00 kr. om året . Den tildelte støtte skal betales videre til TV2oj, (som ejes af DR1) samt til DIGITV, (som ejes af DR1 & TV2) 

Altså støttepengene bruges ikke på at lave TV om borgerne i Favrskov .

Er det fornuftigt med mediestøtte ?
Opfordring:
Hvis du er for- eller imod - eller har nye ideer til- og om mediestøtte, vil vi gerne høre fra dig.

 Mail: info@NetTV1.dk   Telf. 20 713400     86 987089

Dine tanker og ideer vil vi gerne optage, redigere og udsende på TV - NetTV og BilledRadio
Hvert indslag bliver på Max 3 minutter.

EMNE:
Focus på mediestøtte udenfor de store byer:
Hvis du har meninger om mediestøtte, opfordrer vi dig til at deltage
Optagelse, redigering og udsendelse -  er gratis

Bedste hilsner - vi glæder os til at høre fra dig

Frits Skov
Ansvarlig Redaktør
www.FavrskovMedieCenter.dk

www.AVCnet.dk  - www.NetTV1.dk  -  www.News1.dk   -   www.FNTV.dk - www.BilledRadio.dk - Kanal Østjylland - FavrskovTV