Alle skal have mulighed for at få en mentor

Alle Dansk Journalistforbunds medlemmer skal have mulighed for at få en mentor.Det vedtog delegeretmødet i Nyborg i en udtalelse på delegeretmødet i dag på trods af næstformand Fred Jacobsens indtrængende appel om afvente en evaluering af pilotprojekter i flere kredse.

Alle Dansk Journalistforbunds medlemmer skal have mulighed for at få en mentor.
Det vedtog delegeretmødet i Nyborg i en udtalelse på delegeretmødet i dag på trods af næstformand Fred Jacobsens indtrængende appel om afvente en evaluering af pilotprojekter i flere kredse.
Det betyder samtidig, at det er DJ centralt, som skal stå for det praktiske og betale for ordningen via forbundskontingentet.
Fire lokale kredse har med et mindre tilskud fra forbundet i ryggen tilbudt medlemmerne en mentorordning, hvor mentees har kunnet få faglig støtte og sparring hos erfarne mentorer. Siden september har flere end 50 mentees alene i hovedstaden – Kreds 1 – søgt en mentor til sparring om personlig udvikling og karrieremuligheder.

"Det er simpelthen urealistisk, at en kredsbestyrelse på fritidsbasis alene kan drive en mentorordning, hvor indtil videre tæt på 100 mennesker var involveret. Derfor har Kreds 1 måttet støtte ordningen med yderligere 40.000 kroner i 2008. Penge som er gået til ekstern bistand, og som har sikret, at ordningen er blevet den succes, den er i dag," skriver Kreds 1 i udtalelsen.

"Mentorordningen er en åbenlys vindersag for alle, både kredse og forbund, men forankringen må som udgangspunkt ligge hos hovedbestyrelsen og DJ's ansatte, ligesom den økonomiske byrde må være et centralt anliggende," lyder det i det vedtagne forslag fra Kreds 1.

0 Kommentarer