Alle over gennemsnittet

Vores journalistpraktikanter er gode! Syddansk Universitet (SDU) har lavet en undersøgelse over universitetets første 52 journalistpraktikanter.

Vores journalistpraktikanter er gode! Syddansk Universitet (SDU) har lavet en undersøgelse over universitetets første 52 journalistpraktikanter.

Samlet set er to ud af tre af journalistpraktikanterne bedre end gennemsnittet – og ikke en af dem er under gennemsnittet. Det er lektor Jens Franck fra SDU, der har været ude for at besøge praktikanterne. Hvert sted har han siddet sammen med redaktionslederen, praktikantvejlederen og praktikanten selv – og alle steder har han fået at vide, at praktikanten er rigtig god.

Fire ud af frem af praktikanterne har en indstilling til deres arbejdsplads, der er over gennemsnittet. Halvdelen af dem er bedre til at samarbejde, leverer en bedre kvalitet og er hurtigere end gennemsnittet. Dog kaster der sig en enkelt skygge ind i Jens Francks flotte skema: To procent, det vil sige en enkelt praktikant, leverer en kvalitet, der er under gennemsnittet.

Lige før sommerferien lavede RUC en tilsvarende undersøgelse over deres journaliststuderende. Den afslørede, at de journaliststuderende på RUC også er bedre end gennemsnittet.

På Danmarks Journalisthøjskole erklærer rektor Kim Minke, at praktikanterne fra Journalisthøjskolen selvfølgelig også ligger over gennemsnittet. "Men SDUs og RUCs undersøgelsesmetodik ligger til dumpekarakter," lyder det fra rektor, som forklarer sig:

"For at lave en troværdig undersøgelse bliver man nødt til at afgrænse metoderne og definere hvilke perioder, man måler i forhold til, om man går 10, 20 eller 30 år tilbage."

Kim Minke siger, at Journalisthøjskolen efter hver praktikperiode får tilbagemeldin-ger på hver enkelt elev.

"De giver samme billede, som RUC og SDU får af deres studerende. Det er altid gået fremragende på nær en lille håndfuld," siger Kim Minke og tilføjer smilende:

"Det er et udtryk for, at DJHs praktikantordning, som de to nye uddannelser gik ind i, er den bedste af alle branchers og den bedste i dette land."

0 Kommentarer