Alle offentlige DJ-overenskomster på plads

Kort før midnat – og dermed få timer før deadline – indgik Dansk Journalistforbund en ny treårig overenskomst på det statslige område. Lønnen stiger med 7,57 procent

Den sidste af de tre offentlige DJ-overenskomster er faldet på plads – lige inden starten på den varslede strejke kort før midnat. Det skriver DJ på sin hjemmeside.

Resultatet bliver sendt til urafstemning blandt de berørte medlemmer. DJ anbefaler et ja.

Aftalen betyder, at alle strejkevarsler er udsat til den 18. juni.

På Journalistforbundets hjemmeside udtaler næstformand Tine Johansen:

”På den økonomiske ramme har vi fået oversat de store forhandlingsfællesskabers forlig til vores vilkår, og vi har fået en lønstigning, som er faldet fornuftigt ud. Ud over økonomien har vi fået forbedringer på pensionen, omsorgsfri og fokus på kompetenceudvikling.”

Aftalen med Moderniseringsstyrelsen indeholder i hovedtræk:

  • Generelle lønstigninger og reguleringer i perioden på i alt 7,57 procent over tre år
  • Desuden en stigning på journalistoverenskomstens syv basisløntrin svarende til 1.200 kr./år fra 1. oktober 2018
  • Aftalen giver tjenestefri af familiemæssige årsager. For eksempel ved pasning af døende i eget hjem, hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år
  • En præcisering af valgfriheden mellem Danica Pension og PFA-pension for indbetalingen af pension

Aftalen med KL og Danske Regioner endte med en lønstigning på 7,58 procent over den treårige periode. Her blev der aftalt ret til sorgorlov, omsorgsdage til plejeforældre og ret til løn ved fertilitetsbehandling. 

Konfliktvarslerne på alle tre offentlige områder er suspenderet frem til 18. juni, hvor en konflikt kan sættes i værk, hvis aftalerne ikke godkendes ved urafstemningen.

0 Kommentarer