Al magt til modarbejderne

Medarbejderne på Information sidder på tre afgørende poster i bestyrelsen. Det giver magt. En magt, som har bremset bestyrelsesformandens planer om en ny enstrenget ledelse. Og som de har brugt til at afvise mindst én chefkandidat.

Medarbejderne på Information sidder på tre afgørende poster i bestyrelsen. Det giver magt. En magt, som har bremset bestyrelsesformandens planer om en ny enstrenget ledelse. Og som de har brugt til at afvise mindst én chefkandidat.

INFORMATION. Ledelsessituationen på Information forekommer kaotisk. Avisen har i over et halvt år ledt efter en ny ledelse. Her er forløbet:

 • Først bliver chefredaktør Palle Weis sat ud af sit kontor. Det sker til trods for, at avisen med ham i spidsen har haft fremgang i en tid, hvor de fleste andre aviser svinder ind.
 • Bestyrelsen hyrer dernæst et headhunterbureau og melder ud, at de leder efter en person, som både skal være direktør og chefredaktør på avisen, en såkaldt dobbelt whopper.
 • Det kommer frem, at chefredaktør og direktør på Dagens Medicin Kristian Lund, der også sidder i Informations bestyrelse, har været i spil til posten. Han er bestyrelsesformandens eget bud på en mand, som kan klare opgaven. Men han er blevet afvist af en mindre gruppe ledende medarbejdere.
 • Til sidst opgiver bestyrelsen helt at finde en kombineret chefredaktør og direktør. De ansætter i stedet tidligere direktør for DR 2 Mette Davidsen-Nielsen som direktør uden at have fundet en ny chefredaktør. Headhunterfirmaet er ude af spillet igen.
 • Den konstituerede chefredaktør, Bent Winther, melder ud, at han er blevet nedstemt som hendes makker i ledelsen. Det sker, selv om han har præcis de evner, som Mette Davidsen-Nielsen mangler. Han er den erfarne avismand med en skarp lederpen. Han har endda opbakning fra bestyrelsesformanden.

Udefra kan forløbet se mærkeligt ud. Men der er en forklaring. Bestyrelsesformand Torben Möger Pedersen har ikke medarbejderne med sig og kan derfor ikke føre sine planer ud i livet. Medarbejderne på Information sidder nemlig med et kort på hånden, som giver den afgørende indflydelse.

Tre af medlemmerne i bestyrelsen er valgt af medarbejderne. Ingen chefredaktør eller direktør kan blive ansat på Information medmindre mindst én af de tre medarbejderrepræsentanter stemmer for. Det kræver nemlig opbakning fra seks ud af otte medlemmer af bestyrelsen, når en ny chef skal ansættes på Information.

På den måde har medarbejderne mulighed for at nedlægge veto mod bestyrelsesformand Torben Möger Pedersens planer for avisen, hvis de formår at stå sammen. Og det har de gjort i jagten på en ny ledelse til Information. Hverken bestyrelsesformandens planer for en ny enstrenget ledelse eller hans bud på konkrete kandidater har vundet tilstrækkeligt gehør blandt medarbejderne.

Medlem af bestyrelsen Kristian Lund ser det som en fordel, at medarbejderne har en udslagsgivende stemme. Det er i tråd med avisens historie, hvor medarbejderne engang ejede avisen og selv valgte deres ledelse. Derudover øger det chancen for, at medarbejderne vil støtte op om en ny chef.

»Det forhold, at der skal være enighed i bestyrelsen om kandidaterne, er godt for avisen, hvis det ellers håndteres rigtigt. Det kan ikke nytte noget, at man promoverer en kandidat, som ikke vækker genklang blandt medarbejderne på Information,« siger Kristian Lund og tilføjer, at det omvendt heller ikke nytter noget, hvis medarbejderne kun vil acceptere en blød og populær chef, der ikke kan skære igennem.

»Men det er heller ikke det, jeg opfatter, at medarbejderne vil,« siger Kristian Lund.
Han ønsker ellers ikke at kommentere det konkrete ansættelsesforløb.

Startskuddet til balladen om Informations ledelse lyder i midten af december sidste år, da tidligere direktør Morten Hesseldahl siger op efter kun to et halvt år på posten. Han har fået stillingen som direktør i DR Kultur. Inden han forlader Sankt Annæ Passage, afleverer han mundtligt en afskedssalut, som i krogene bliver kaldt Morten Hesseldahls testamente.

Han giver klart udtryk for, at han mener, at direktøren og chefredaktøren på Information bør være én og samme person. På et bestyrelsesmøde i vinteren 2009 fremlægger bestyrelsesformand Torben Möger Pedersen den afgående direktørs visioner for avisen.

Hovedargumenterne i Mortens Hesseldals testamente er, at han anser det for at være problematisk, at der er en Berlin-mur mellem det administrative og det redaktionelle – at annonceafdelingen ikke bliver koordineret med det redaktionelle. Derudover ville avisen helt oplagt kunne spare penge ved kun at have én topchef ansat. Morten Hesseldahl finder det desuden problematisk, at han som direktør har ansvaret for hele budgettet uden at have indflydelse på, hvordan pengene bruges i alle afdelinger. Redaktionen står for en stor post på udgiftssiden, og her kan Morten Hesseldahl ikke for alvor skride ind.

Et par gange har det frustreret ham, at bestyrelsesformanden har ringet ham op og har beklaget sig over indholdet i avisen, når han ikke har haft nogen mulighed for at påvirke, hvad der bringes.
Huset er ikke større, end at det bør være muligt at finde en, der kan klare begge opgaver, lyder budskabet fra Morten Hesseldahl. Bestyrelsesformand har tidligere afvist at indføre en 'to i en-løsning'. Men denne gang lader han sig overbevise af argumenterne.

Morten Hesseldahl bekræfter over for Journalisten, at han anbefalede en ny enstrenget ledelsesstruktur, da han forlod Information. Han oplevede avisen som meget opdelt.
En anden model kunne også have været at lade chefredaktøren ansætte af bestyrelsen, men med daglig reference til direktøren.

»Det vigtige er bare, at beslutninger bliver samlet af hensyn til avisens drift. Det er vigtigt, at man er enige om beslutningerne i så lille et hus,« siger Morten Hesseldahl. Han peger på udviklingen af andre forretningsområder, hvor det er oplagt, at det redaktionelle og kommercielle tænkes sammen. På nettet er det for eksempel endnu ikke lykkedes nogen at finde den gyldne forretningsmodel, der kan finansiere journalistikken.

»Det er en gammeldags måde at se det på, når man ser det kommercielle som det store onde og det publicistiske som det gode. Det ene forudsætter det andet,« siger Morten Hesseldahl.

Selv om han giver udtryk for, at samarbejdet mellem ham og Palle Weis var godt, så var det ikke den opfattelse, medarbejderne havde. Flere fortæller, at der var kold luft mellem de to, og at de til sidst ikke var på talefod.
 
Torben Möger Pedersen finder tidligt i forløbet et bud på en kandidat, der kan bære to kasketter på én gang. Han præsenterer Kristian Lund som en mulig dobbelt whopper over for ledende medarbejdere, uden at Palle Weis er vidende om det. Kristian Lund bestrider i forvejen en tilsvarende stilling på Dagens Medicin. Men weekendredaktør Rune Lykkeberg, international redaktør Lotte Folke Korsholm og redaktionschef for digitale medier Nikolai Thyssen vender tommelfingrene nedad. De ansattes modvilje gør, at Kristian Lund aldrig bliver officiel kandidat til posten. Historien slipper alligevel ud på Mediawatch til stor frustration for bestyrelsesformanden, der på den måde i offentligheden bliver underkendt af medarbejderne.
 
Palle Weis går selv efter at få stillingen som kombineret chefredaktør og direktør og bliver derfor siddende i omkring tre måneder efter Hesseldahls afgang. Da Palle Weis kom til avisen fem år tidligere, blev han hurtigt populær blandt medarbejderne. Arbejdsmiljøet og stemningen på avisen var på det tidspunkt helt i bund efter en konfliktfyldt periode med David Trads som chefredaktør. Under David Trads var der ofte længere og mere harmdirrende indlæg på den interne debat end i avisens spalter.

Det lykkedes Palle Weis at genskabe den gode stemning på avisen og få kanaliseret medarbejdernes energi over på at lave avis i stedet for at bruge kræfterne på intern splid. Det er dog tydeligt, at han ikke profilerer avisen i offentligheden på samme måde som tidligere chefredaktører. Selv om avisen har mange andre personer som Jørgen Steen Nielsen, David Rehling og Rune Lykkeberg, der kan profilere avisen i Deadline og P1 Morgen, så begynder der efterhånden at brede sig en skepsis blandt medarbejderne.

Internt på avisen markerer chefredaktøren sig heller ikke i debatterne. Palle Weis har stadig ry af at være et sympatisk menneske, men han er ikke motoren, der driver udviklingen. Han har udspillet sin rolle på Information. Bestyrelsen meddeler ham, at den ønsker en enstrenget ledelse, og at han ikke får jobbet. Fredag den 19. marts sender Dagbladet Information en pressemeddelelse ud, hvor der står, at Palle Weis har sagt sin stilling op og i stedet skal være seniorskribent. Medredaktør Bent Winther bliver samtidig konstitueret ansvarshavende chefredaktør.

»Det har været fem spændende år i spidsen for Informations redaktion, men også krævende at holde Informations oplag i konstant fremgang i et i øvrigt trængt dagbladsmarked. Informations ledelse har ønsket en anden ledelsesmæssig sammensætning, og det har jeg taget til efterretning,« udtaler Palle Weis i en pressemeddelelse. Reelt er der tale om en fyring.
 
I samme pressemeddelelse står der, at bestyrelsen har hyret headhunterbureauet Odgers Berntson til at ansætte en ny ledelse. Et ansættelsesudvalg på fire personer bliver nedsat. De holder samtaler med en række kendte navne i den danske mediebranche, deriblandt tidligere mediedirektør i DR, Lars Grarup, avisens egen korrespondent i USA, Annegrethe Rasmussen, og Mette Davidsen-Nielsen. Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen er underlagt tavshedspligt og kan ikke vende, hvad der sker i bestyrelsen, med deres kolleger.
De må i stedet stikke hovederne sammen i kopirummet, hvor nysgerrige ikke kan lytte med. Men de kan ikke være i tvivl om, hvordan resten af medarbejderne ser på ledelsens forsøg på at finde en ny enstrenget ledelse.

Tillidsrepræsentant Jon Jørgensen giver udtryk for, at det vigtigste er, at avisen holder fast i en konstruktion, der sikrer redaktionen maksimal uafhængighed. Han præciserer, at medarbejderne på Information ikke principielt har noget imod ledelsens ønske om at finde en dobbelt whopper. Han tror bare ikke, at det er muligt at gå ud og finde sådan en person, hvis ikke man allerede har en konkret, kvalificeret kandidat i kikkerten.

»Der skal være indbygget en modsætning i ledelsen. Det giver en god dynamik. Du skal have en chefredaktør, der gør alt, hvad han kan, for at bruge penge, og en direktør, der gør alt, hvad han kan, for at skaffe penge. Det tror jeg ikke, at du finder i én person,« siger han til Journalisten.dk.
 
Efter tre måneders søgen opgiver bestyrelsen i midten af juni 2010 at finde en person, der kan klare begge poster. DR 2's tidligere direktør, Mette Davidsen-Nielsen, bliver i stedet ansat som direktør. Hun giver selv udtryk for, at hun ikke har ønsket at være chefredaktør. Det vækker alligevel undren, at hun af alle ikke bliver ansat i den dobbeltfunktion, som bestyrelsen gik efter. Hvis nogen kan, så må det være hende.

Indvendingerne imod hende er imidlertid, at hun aldrig før har lavet avis, og at Information har brug for en ny chefredaktør, som de er sikre på kan skrive gode ledere og promovere avisens journalistik. Et bud på sådan en kandidat har bestyrelsesformanden allerede klar. Han sidder allerede i chefredaktørstillingen som konstitueret.

Bent Winther bliver dog i første omgang vraget som chefredaktør. Det meddeler han selv i pressen og til Journalisten.dk.
»Jeg stillede mig til rådighed som chefredaktør efter Palle Weis. Det har et flertal i bestyrelsen sagt nej til, og det er jeg ked af, fordi det synes jeg ville være bedst for avisen,« siger han. Det lader dog til, at han i kampens hede kommer til at begå en decideret brøler i al offentlighed. Han tror, at han er endeligt ude af spillet, da han får at vide, at bestyrelsen har valgt i første runde kun at ansætte en direktør, og først i en ny runde vil ansætte en chefredaktør.

Det er medarbejderrepræsentanterne, der ikke umiddelbart vil godtage Bent Winther som fast ansvarshavende chefredaktør. De mener ikke, at han har været god nok til at håndtere problemer med stress på avisen. De synes heller ikke, at han coacher nok. Han får dog ros for at være en god mødeleder og en skarp journalist, men når det brænder på op mod deadline, glimrer han ofte ved sit fravær. Medarbejdernes modvilje mod at ansætte ham uden først at gennemføre en ny ansættelsesrunde er dog ikke det samme som, at de afviser, at han alligevel godt kan ende med at blive chefredaktør. De vil blot afsøge markedet.

Hen over sommeren har bestyrelsen sat ansættelsesprocessen i stå. Medlemmerne skal mødes igen efter ferien, hvor et ansættelsesudvalg skal komme med bud på nye kandidater. Mette Davidsen-Nielsen vil få et afgørende ord i processen.

Det er vigtigt, at hun svinger godt med den nye chefredaktør. Det skal være én, der supplerer hende på de punkter, hvor hun selv er svagest. Bent Winther er som erfaren avismand og en skarp lederskribent stadig i spil til posten. Det kan dog let komme til at se ud, som om det ikke lykkes bestyrelsen at tiltrække andre kandidater, hvis han alligevel ender med at blive ansat.

Det nye ansættelsesudvalg har endnu ikke holdt møde, og det er uvist, hvilke navne der vil blive lagt på bordet. I krogene nævnes indlandsredaktør på Politiken Jakob Nielsen. Han har været Bruxelles-korrespondent for Information og har været medforfatter til en bog om Informations grundlægger, Børge Outze. Samtidig har han høstet redaktørerfaring uden for huset.

Flere nævner også Sandy French som en god kandidat for avisen, selv om de fleste siger, at det nok ikke er sandsynligt, at avisens tidligere politiske reporter vil sige sit job op som pressechef for Brian Mikkelsen. Hun vil som tidligere chef for gravegruppen på Ekstra Bladet ellers kunne skærpe Informations nyhedsprofil. Et andet bud kunne være Bjarke Møller, der i dag er chefredaktør på Ugebrevet Mandag Morgen, og som tidligere har været korrespondent for Information i Spanien.

. Foto: Uffe Karlsson
Kaosset om den manglende ledelse på Information er også blevet bemærket af Informations Venner. Foreningens formand, Henrik Krog, har for første gang følt behov for at rette henvendelse til bestyrelsen.

Formand for foreningen Informations Venner Henrik Krog har også bemærket den kaotiske ansættelsesproces. Han har derfor sendt et brev til bestyrelsesformanden og en kopi til den øvrige bestyrelse. Her opfordrer han bestyrelsen til at informere læserne om, hvad der foregår på avisen.

»Normalt taler folk positivt om Information, uanset om de læser avisen eller ej. Men for første gang i 50 år har jeg oplevet en negativ attitude over for Information, og hvad der foregår på avisen. Der er forundring over, at man i avisen kan læse, at der stadig er konstituerede chefer,« siger Henrik Krog. Han bemærker, at Bent Winther har gjort det godt.
»Så længe bestyrelsen ikke udnævner ham, kan man risikere, at han bliver sur og forsvinder,« siger Henrik Krog.

Tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet Bent Falbert har skrevet om ledelsestomrummet i Informations spalter. Han har ligeledes rådet bestyrelsen til at speede processen op og få ansat en ny chefredaktør, fordi det med hans ord "er overordentligt usundt for en avis at undvære en fast ansat kaptajn". Det gælder især en avis som Information, hvor medarbejderne er usædvanligt selvbevidste.

Han ser det ligesom Kristian Lund som en naturlig del af Informations historie, at medarbejderne har udslagsgivende indflydelse i bestyrelsen. Det er efter Bent Falberts opfattelse ikke her, forklaringen skal findes på, at Information efter snart et halvt år ikke har en fast ansat chefredaktør.

»Det virker, som om der er en handlingslammet bestyrelsesformand, der ikke kan komme ud af starthullerne. Hvis ikke den bestyrelse kan få ansat en redaktionel chef, synes jeg, at de skal gå sammen i bestyrelsen om at få indkaldt en generalforsamling og få valgt en ny bestyrelsesformand,« lyder det fra Informations eksterne medieskribent. •

Artiklen bygger på interviews med over 15 personer på og uden for Dagbladet Information med solidt kendskab til avisen. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra bestyrelsesformand Torben Möger Pedersen, Palle Weis eller de tre medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen.

De tre medarbejdere med afgørende stemmer i bestyrelsen:

 1. Ulrik Dahlin er selvlært journalist fra det hedengangne månedsblad Press og har en fortid som typograf. Han har et sprog som kaptajn Haddock og udsætter gerne sine kilder for interview, der til tider kan minde mere om et politiforhør end om noget, der foregår på en almindelig avisredaktion. Han hører til blandt de journalister i landet, der sender absolut flest anmodninger om aktindsigt, og han gør det ud fra devisen: "Skyd på alt, hvad der rører sig." Ulrik Dahlin holder til på Indlandsredaktionen på anden sal, hvor han gerne tager praktikanterne under sine vinger og giver indlandsredaktøren sved på panden.
 2. På fjerde sal sidder medarbejdernes anden repræsentant i bestyrelsen, Nikolai Thyssen. Han er redaktionschef for digitale medier på Information, fan af barndomsbyens fodboldhold AGF, og han har kontor på kulturredaktionen. Nikolai Thyssen er gammel ven af Informations weekendredaktør, Rune Lykkeberg, som tidligere selv har afvist at komme i chefredaktionen, men som alligevel er en fremtrædende person på Information med stor indflydelse på avisens udvikling. Derudover er Nikolai Thyssen uddannet i litteratur- og kunsthistorie. Som Ulrik Dahlin har han også en fortid på månedsbladet Press.
 3. Den tredje medarbejderrepræsentant i bestyrelsen, Stig Jakobsen, er valgt af HK'erne på avisen. Han går under navnet EDB-Stig og er, som tilnavnet antyder, ansat i avisens it-afdeling, der ligger på tredje sal i en tilstødende bygning. Stig Jakobsen sad med i det første ansættel-sesudvalg på i alt fire personer, som opgav at finde en dobbelt whopper og ansatte Mette Davidsen-Nielsen som direktør.

5 gode spørgsmål om jagten på den mindst ringe leder til Information

 1. Hvorfor begynder Information at se sig om efter en ny ledelse?
  ➼ Daværende direktør Morten Hesseldahl får nyt job som direktør for DR Kultur. Han anbefaler bestyrelsen at lægge ledelsen sammen, så den samme person både er chefredaktør og direktør.
 2. Hvorfor bliver Palle Weis ikke både direktør og chefredaktør for avisen, når avisen har haft konstant fremgang under ham?
  ➼ Medarbejderne mener ikke, at han har profileret avisen i offentligheden, og han markerer sig heller ikke i de interne debatter på avisen. Derudover har han ikke den administrative og økonomiske ballast, som direktørposten kræver.
 3. Hvorfor bliver bestyrelsesformand Torben Möger Pedersens foretrukne kandidat, Kristian Lund, forkastet?
  ➼ Chefredaktør og direktør på Dagens Medicin og medlem af Informations bestyrelse Kristian Lund bliver præsenteret for tre mellemledere. Da de ikke ønsker ham som ny chef på Information, bliver han ikke reelt kandidat til posten. En chef bliver ikke ansat på Information uden at have støtte fra mindst én ud af tre med-arbejderrepræsentanter i bestyrelsen. Det vil han næppe få, når de tre mellemledere har været imod.
 4. Hvorfor bliver tidligere DR2-direktør Mette Davidsen-Nielsen kun direktør, når Informations bestyrelse har ledt efter en dobbelt whopper?
  ➼ Mette Davidsen-Nielsen ønsker ikke selv at være både chefredaktør og direktør og har heller ikke erfaring fra et dagblad. Derudover har medarbejderforeningen på Information udtrykt klar skepsis over for konstruktionen med en dobbelt whopper.
 5. Hvorfor bliver den konstituerede redaktør Bent Winther ikke ny chefredaktør?
  ➼ Medarbejderne vil ikke uden videre have Bent Winther som chefredaktør. De mener ikke, at han har været god nok til at håndtere problemer med stress på avisen. De ønsker derfor at afsøge markedet for chefredaktører, før de træffer en beslutning. Bent Winther er dog stadig i spil til posten.

1 Kommentar

Annegrethe Rasmussen
13. AUGUST 2010
Re: Al magt til modarbejderne

Jeg vil gerne præcisere en oplysning i denne artikel om mig selv. Jeg har ikke været i spil som hverken direktør eller 'dobbelt whopper'' på min avis. Jeg har udelukkende gennemført samtaler med headhunterfirmaet og derefter ansættelsesudvalget i bestyrelsen om stillingen som chefredaktør. Da jeg imidlertid ikke agter at forlade USA foreløbig er jeg ikke kandidat i den proces, der går i gang 1. september. Jeg er ganske overordentlig glad for ansættelsen af Mette Davidsen-Nielsen som ny direktør og har i øvrigt intet andet end godt at sige om Bent Winther som chefredaktør.

Annegrethe Rasmussen