Akutopkald sløret for at beskytte læger: ”Jeg føler mig vildledt”

Vagtlæger slørede optagelser af patientsamtaler for at undgå, at de blev brugt i medierne. DR-journalist føler sig vildledt. Lægeforening afviser, at læger dækker over hinanden

”Sagen viser, at nogen er klar til at gå langt for at beskytte lægerne mod kritisk blik på deres gerning. Det er et principielt problem, og det gør mit arbejde sværere.”

Det siger DR-journalist Jonatan Placing, der er i gang med research på en række sager om blandt andet vagtlæger til en DR-dokumentarserie, der sendes senere på året. I forbindelse med researchen undrede han sig.

Når 1813 eller Lægevagten optager samtaler i hovedstaden eller Nordjylland, er det nemt at høre på optagelserne, hvad der bliver sagt. Men når DR-journalisten modtog optagelser fra lægevagten i Region Syddanmark, var de skrattende og af meget dårlig kvalitet.

”Hvis vi ikke tekstede det, tror jeg ikke, seerne kunne høre, hvad der blev sagt i optagelserne fra vagtlægerne i Syddanmark,” siger Jonatan Placing.

Han spurgte regionen, om der fandtes bedre udgaver af optagelserne.

”Har hørt lyden og synes, det virker ganske skrattende og af ringe kvalitet. Kan I hente lyd ud i flere kvaliteter, eller er det altid af ringe kvalitet?” spørger Jonatan Placing i en mail 18. september 2020.

Han fik at vide, at det ikke er muligt.

”Der er stor forskel på lydfilernes kvalitet. Det kan desværre ikke gøres anderledes,” svarer lægevagten i Region Syddanmark.

”Da jeg læser mailen, tænker jeg bare: Det er løgn”

Men det er en mangelfuld forklaring. Forklaringen på den dårlige kvalitet får Jonatan Placing, da en mail tikker ind fem måneder senere. Den mail var ikke tiltænkt ham.

”Da jeg læser mailen, tænker jeg bare: Det er løgn,” siger han.

I mailen forklarer it-vagtchefen ved Lægevagten i Region Syddanmark, at regionen selv forvrænger lydfilerne, fordi man ikke ønsker, at de afspilles i medierne.

”Forklaringen er, at vi manuelt scrambler alle lydfiler, der sendes ud af huset, på grund af nogle uheldige sager hvor radio/TV har afspillet optagelser med MEGET genkendelige stemmer på både patienter og læger,” skriver IT-vagtchefen.

Glæder sig over, at journalisten finder det problematisk

Mailen indledes ”Kære Jonas” og er tilsyneladende stilet til Praktiserende Lægers Organisations (PLO) kommunikationschef, Jonas Heltberg.

I mailen glæder it-vagtchefen sig over, at DR har svært ved at bruge lydfilen, fordi regionen har forringet lyden.

”Det glæder mig personligt, at journalisten finder det problematisk, og det betyder måske, at de er mindre tilbøjelige til at bruge dem,” skriver han.

Jonatan Placing finder det principielt problematisk, at Lægevagten i Region Syddanmark forvrænger optagelserne.

”Jeg undersøger en række alvorlige sygdomsforløb, hvor det har været afgørende, hvordan vagtlægerne reagerede på patienters henvendelser. Det er sager, som har haft meget store sundhedsmæssige konsekvenser for patienterne. I den forbindelse er vagtlæge-opkaldene afgørende for at vurdere vagtlægens evne til at opdage eller mistænke livsfarlige akutte lidelser,” siger Jonatan Placing.

”Når man vælger at forvrænge lydoptagelserne, så bliver det sværere at høre, hvad der bliver sagt. Man ødelægger delvist filerne, så de er sværere for medierne at bruge. Det viser, at vagtlægerne og PLO vil gå langt for at beskytte lægerne mod kritisk blik,” siger han.

Han kritiserer også, at man giver mangelfulde eller misvisende forklaringer, da han spurgte ind til lydfilernes kvalitet.

”Jeg føler mig i hvert fald vildledt med de svar, de gav,” siger Jonatan Placing.

Praktiserende lægers forening: Vrøvl

Hos PLO afviser kommunikationschef Jonas Heltberg, at lægerne beskytter hinanden mod kritisk blik på deres gerning ved at sløre lydoptagelserne.

”Det er noget vrøvl. Det handler ikke om at dække over nogen. Man kan godt høre på lydoptagelserne, hvad der bliver sagt. Det handler om, at stemmerne ikke kan genkendes,” siger han.

Kan du forstå, at Jonatan Placing føler sig vildledt?

”Ja, jeg kan godt forstå, at han er utilfreds med, at han ikke fik et fyldestgørende svar i første omgang. Det er ikke forkert, at det ikke kan gøres anderledes, for det følger jo den beslutning, PLO har truffet. Men jeg forstår hans utilfredshed,” siger Jonas Heltberg.

Han tilføjer dog, at Jonatan Placing kunne have fået hele forklaringen ved at gå direkte til kommunikationschefen med det samme.

”Intet forhindrede ham i at kontakte mig. Der er en grund til, at organisationer ansætter kommunikationschefer. Det er for at hjælpe med kontakten til pressen.”

Skulle lægevagten så ikke have henvist til dig i stedet for at give et mangelfuldt svar?

”Det er de også begyndt på, så det er der kommet styr på. Men det er ikke medievante mennesker. Jonatan Placing kunne hurtigt have googlet sig til, at det er PLO Syddanmark, som driver lægevagten i regionen, og så have kontaktet mig. Men nogle journalister kan godt lide at gå til alle mulige andre end kommunikations- og pressecheferne for at se, om de kan få nogle svar, der ikke er stemt af,” siger Jonas Heltberg.

Vrede over afsløring i 2014

Det er Praktiserende Lægers Organisation, som driver lægevagten i fire ud af fem regioner i Danmark, men det er kun i Region Syddanmark, at PLO har valgt at forvrænge optagelser, som udleveres til patienter eller klageinstanser. Det skyldes en konkret mediesag i 2014, hvor Fyens Stiftstidende skrev om alvorlige fejl begået af en vagtlæge i Region Syddanmark.

TV 2 afspillede i den forbindelse en optagelse af samtalen mellem vagtlægen og en patient. Ifølge PLO Syddanmark havde det personlige konsekvenser for lægen, og sagen medførte harme fra andre læger. Cirka 40 læger forlod ifølge PLO vagtlægeordningen i regionen.

”Som jeg forstår forløbet, blev optagelser fra lægevagten afspillet i medierne på et tidspunkt, hvor klagesagen ikke var afgjort. Det gav mange læger i regionen en følelse af, at en kollega blev hængt til tørre, uden at man vidste, om han var skyldig i en fejl eller ej,” forklarer Jonas Heltberg, som ikke var ansat hos PLO dengang.

Læger klagede til Pressenævnet

PLO klagede dengang til Pressenævnet, som udtalte kritik af TV 2 for at bryde en aftale i forbindelse med et live-interview.

Men den del af klagen, som handlede om lydfilen, fik TV 2 medhold i. Pressenævnet udtalte, at TV 2 havde ret til at afspille samtalen, fordi ”optagelsen indeholder så samfundsmæssigt vigtige informationer”, at hensynet til lægen måtte vige.

Pressenævnet afgjorde dengang, at det var rigtigt at afspille lydfilen. Er det ikke et tegn på, at PLO er gået for langt, når man på baggrund af netop den sag vælger at sløre lydfiler?

”Det er jo ikke Pressenævnet, der bestemmer, om PLO Syddanmark må sløre filer eller ej. Det er en hårfin afvejning mellem to hensyn, og jeg synes, det er vigtigt at sige, at man stadig kan høre, hvad der bliver sagt,” siger Jonas Heltberg.

”Jeg synes godt, man kan dokumentere et forløb, selv om man ikke kan genkende den enkelte læges stemme. Jeg siger ikke, at der ikke findes situationer, hvor det er berettiget at afspille, men jeg synes, pressen meget nøje skal overveje det i hvert enkelt tilfælde, for det kan have meget store personlige omkostninger for den enkelte læge at få sin stemme afspillet i radio og tv,” fortsætter han.

Bør det så ikke være op til pressen at vurdere, i stedet for at PLO Syddanmark slører alle filer?

”Der har man i PLO Syddanmark ikke haft tillid til, at pressen traf de rigtige vurderinger. Man syntes, forløbet i 2014 var uacceptabelt. Det er en beslutning, som PLO Syddanmark har truffet,” siger han.

PLO: Journalist bliver politisk aktør

Men Jonas Heltberg mener, Jonatan Placing har gjort sig til en politisk aktør ved at forfølge sagen om lydoptagelserne.

”Det, som jeg synes er interessant i denne sag, er, at Jonatan Placing bliver politisk aktør. Han har fået det som en mission i livet, at disse optagelser ikke må sløres. Han går til Patientklagenævnet og Styrelsen for Patientsikkerhed, han får ’21 Søndag’ til at dække det, og nu får han jer til at skrive om det. Han spiller på alle tangenter, han har,” siger han.

Men det afviser Jonatan Placing.

”Det er at afspore debatten. Selvfølgelig er jeg ikke politisk aktør. Jeg udfører blot mit arbejde som undersøgende journalist og forsøger at indhente den bedst mulige dokumentation til brug for min research,” siger DR-journalisten.

Journalist: ”Jeg forfølger ikke en personlig sag”

Han peger på, at en ekspert har vurderet over for DR, at regionens praksis med at sløre optagelserne er ulovlig, og at regionen og PLO Syddanmark på baggrund har besluttet at stoppe sløringen, når det gælder optagelser i klage- og erstatningssager.

Patienterstatningen har også besluttet at genåbne en række erstatningssager, fordi man ikke var gjort opmærksom på, at optagelserne fra Region Syddanmark var forvrængede.

”Jeg forfølger ikke en personlig sag, men en sag, der har stor offentlig interesse,” siger Jonatan Placing.

Journalisten har været i kontakt med den it-vagtchef, som fejlsendte mailen til Jonatan Placing. Han ønsker ikke at udtale sig og henviser til PLO’s kommunikationschef ,Jonas Heltberg.

0 Kommentarer