Akut behov for efteruddannelse

 

 

DJH vil tilbyde fagspeciale i information. DjE har langsigtede planer om tre måneders kursus i info-journalistik. JobService peger på en anden mulighed: Læs til merkonom eller lignende i fritiden.

Journalister mangler viden om informationsjournalistik, og den viden kan være vanskelig at skaffe sig i form af traditionel efteruddannelse.

Interessen for efteruddannelse i informationsjournalistik er meget stor. Både blandt ledige journalister og blandt journalister i arbejde, som af den ene eller anden grund overvejer et jobskifte.

"Alligevel er mulighederne begrænsede," siger konsulent i Journalistforbundets JobService, Per Nielsen.

JobService afvikler en slags startkurser i informationsjournalistik, hvor det primære formål er at åbne deltagernes øjne for den gren af journalistikken. Sidste år blev det til fem af slagsen, og der var konsekvent dobbelt så mange ansøgere som pladser. Blandt andet derfor har JobService presset på over for Den journalistiske Efteruddannelse, DjE, og det ser nu ud til at give resultat. DjE har planer om at etablere et tre måneders kursus i informationsjournalistik, hvor deltagerne får seks ugers teori kombineret med otte ugers praktik.

"Kurset bliver fortrinsvis for ledige, men det udelukker ikke nødvendigvis andre. Problemet for folk i arbejde er nok bare at få fri i de tre måneder, kurset varer," siger DjEs kursusforstander, Steffen Borch.

Mulighederne for journali-ster, der ønsker at skifte job, er derfor stadig begrænsede. DjE har gennem et par år haft kurser inden for info-journalistikken på programmet. Men de har fortrinsvis været rettet mod journalister, der sad i et informationsjob i forvejen. Og det har DjE ikke tænkt sig at ændre på.

"Vores opgave er jo ikke at omskole folk. Vi skal afspejle de behov, der er for efter- og videreuddannelse," siger Steffen Borch.

Derfor opfordrer Per Nielsen fra JobService til, at man selv strikker et efteruddannelsesforløb sammen. Nøgleordene er blandt andet analyseværktøjer, virksomhedsforståelse, organisationsteori og naturligvis kommunikation.

"Man kan for eksempel læse til merkonom eller finde egnede studie-forløb under Åbent Universitet. Fordelen ved det er, at man kan passe sit arbejde ved siden af," siger Per Nielsen.

På lidt længere sigt har DJH planer om at tilbyde efteruddannelse i informationsjournalistik. Skolen arbejder i øjeblikket på at kunne tilbyde medie- og fagspecialer inden for informationsjournalistikken til 7. og 8. semester-studerende. Og erfaringerne herfra vil kunne bruges i efteruddannelses-regi.

"Når vi har fået udviklet specialerne på vores grunduddannelse og synes, det er blevet tilfredsstillende, vil vi sikkert udbyde det samme som efteruddannelse i mindre bidder," siger DJHs rektor, Kim Minke.

Læs også:I sagens tjeneste og Kommunikationsbranchen klar til journalister

0 Kommentarer