Aktuelt tager skridtet til venstre

Aktuelt profilerer sig klarere mod venstre-fløjen i forsøget på at vende et skrantende oplag. Avisen vil nu give SF, de Radikale og Enhedslistens holdninger mere plads i spalterne, frem for den hidtidige overrepræsentation af socialdemokrater, lyder det fra chefredaktør Kresten Schultz Jørgensen.

Aktuelt profilerer sig klarere mod venstre-fløjen i forsøget på at vende et skrantende oplag. Avisen vil nu give SF, de Radikale og Enhedslistens holdninger mere plads i spalterne, frem for den hidtidige overrepræsentation af socialdemokrater, lyder det fra chefredaktør Kresten Schultz Jørgensen.

Aktuelt skal være en avis for den moderne venstrefløj.
Sådan melder Kresten Schultz Jørgensen ud efter tre måneder i cherfredaktørstolen på Aktuelt. Sammen med chefkollega, Anders Jerichow, tegner han Aktuelts profil endnu skarpere op, efter avisen sidste år bevægede sig væk fra omnibus-konceptet og slog sig op som en 'prioriteret' avis.
"Den måde, vi ser verden på, er klart venstreorienteret med værdier som fællesskab og omsorg for de svage. Det, mener vi, har en klar politisk relevans," siger Kresten Schultz Jørgensen og giver et eksempel:
"Når vi skriver om krisen i Fjernøsten, er vores perspektiv, hvordan den påvirker folks hverdag og ikke, om DK taber penge på Børsen, eller at en eller anden hovedrig person mister sin formue."
Et andet eksempel er det fattigdomstema, Aktuelt havde i oktober. Et tema, de andre aviser efter Kresten Schultz Jørgensens mening aldrig kunne finde på at tage op, fordi det er for uinteressant og for langt væk.

Flere SF'ere i Aktuelt
Ud over historievalg og perspektiv påpeger han, at det af kildevalget også vil fremgå, at Aktuelt har anlagt en mere venstreorienteret redaktionel linie i forhold til for tre måneder siden.
"Flere SF'ere og folk fra Enhedslisten vil nok blive citeret og optræde i Aktuelt fremover, i stedet for den overrepræsentation af socialdemokrater, der måske er tale om," siger Kresten Schultz Jørgensen, der dog tilføjer, at han er hundrede procent loyal over for arbejderbevægelsens grundtanke om solidaritet, og at der ikke er tale om at udelukke dele af den politiske fløj fra avisen.
"Men vi vil hellere bruge tid på at skrive om SFs holdning til EU og de Radikales holdning til Kosovo, end hvad de rent borgerlige partier måtte have af ideologisk selvransagelse."
Eller som Dorrit Saietz, journalist og tillidsrepræsentant på Aktuelt, siger:
"Aktuelts grundlag har hele tiden været til venstre for midten, og det skal profileres klarere. Men det venstreorienterede handler ikke om, at vi placerer os i forhold til folketingssalen, men mere i forhold til en side i samfundet."

LO ikke afskrækket
Fra LO, Socialdemokratiets traditionelle bastion, der hvert år poster omkring 60 millioner kroner i Aktuelt, lyder der ikke de store protester mod Kresten Schultz Jørgensens mere venstreorienterede udmeldinger.
"Grundlæggende mener jeg, der mangler en avis for venstrefløjen. Og Aktuelt skal udnytte, at avisen bygger på arbejderbevægelsens holdninger, der beror på fællesskab og nysgerrighed over for samfundets udvikling," siger Tine Aurvig Brøndum, næstformand i LO, der selv definerer arbejderbevægelsen bredt, lige fra Socialdemokratiet til den yderste venstrefløj.
Dog finder hun det sært, hvis Aktuelts nyeste redaktionelle træk også er et forsØg på at træde ud af Socialdemokratiets skygge.
"Sådan har jeg ikke opfattet det, de gange jeg har diskuteret avisen med Kresten Scultz Jørgensen," siger hun og påpeger, at hun bestemt ikke mener, at Aktuelt før har fokuseret for ensidigt på socialdemokratiske synspunkter:
"Jeg tror tværtimod, du vil kunne finde en del socialdemokrater, som synes, deres synspunkter optræder for lidt i Aktuelt."
Men om Aktuelts udmeldinger får konsekvens for LOs Økonomiske tilskud til avisen, vil Tine Aurvig Brøndum ikke kommentere. Men som hun siger:
"Tilskuddet er jo altid noget, vi løbende diskuterer."

Læsere med et problem
Den skærpede venstreorienterede profil på Aktuelt skal ifølge Kresten Schultz Jørgensen imødekomme det ideologiske nybrud, han ser tage form blandt de unge.
"Hvor 80'erne var præget af en nyliberalisme, og hvor alt, der var venstreorienteret, var temmelig usexet, sker der nu en ideologisk oprustning blandt de unge. De føler en lede ved markedsøkonomien og materialismen og sig-selv-nok tankegangen. De orienterer sig mod fællesskabet og det etiske og moralske, mærkesager venstrefløjen traditionelt har patent på."
"Og de interessante politiske og tidssvarende bud kommer fra venstrefløjen. Problemet er, at venstrefløjen ikke er helt klar over det selv. De har simpelthen ikke opfundet ordene for det endnu, manifestet er ikke klart. Aktuelt skal hjælpe til med at finde ordene ved at stille de rette spørgsmål og rejse en debat," siger Kresten Schultz Jørgensen.
Han håber, den skærpede profil kan vende oplagsnedgangen for Aktuelt, der i øjeblikket rasler rundt i omegnen af 28.000 solgte eksemplarer. Men han gør sig ingen illusioner om at kapre i titusindtal af abonnenter fra de store morgenaviser, men vil være tilfreds med at komme på den rigtige side af de 30.000.
Han betegner målgruppen for et mere venstreorienteret Aktuelt som de 25-50-årige erhvervsaktive danskere, som er engagerede i samfundet, er medlem af sit barns skolebestyrelse eller tager på højskole en gang om året. En målgruppe, der ifØlge Kresten Schultz Jørgensen i dag tilhører Politikens eller Informations læserskare.
"De læsere har det problem i dag, at hvis de står til venstre for midten, så er Information en glimrende avis, men den er for universitær. Og Politiken er til gengæld for pæn i sine holdninger og for inkonsekvent med sit stof. For meget gør de halvt, alt godt fra havet, uden virkelig at støde eller begejstre nogen som helst. Det nye medietillæg et et eksempel. Det andet er kulturstoffet, der vakler mellem at ville være både smart med de unge og livstræt med de halvgamle," siger Kresten Schultz Jørgensen, som kom fra en stilling som debatredaktør på selv samme Politiken.

0 Kommentarer