Aktindsigt: Om igen – Ministerium

»Jeg har henstillet, at Finansministeriet genoptager sagen og træffer en ny afgørelse.« Sådan lyder det, når Folketingets Ombudsmand siger: - den går ikke kammerat, om igen!

»Jeg har henstillet, at Finansministeriet genoptager sagen og træffer en ny afgørelse.« Sådan lyder det, når Folketingets Ombudsmand siger: – den går ikke kammerat, om igen!

Afgørelsen er fra den 3. marts og drejer sig om en godt to år gammel sag. Journalist Helle Jensen, Danmarks Radio, søgte i januar 1996 blandt andet aktindsigt i papirer, der viser, hvilke ønsker de forskellige partier udtrykte til fordelingen af tips- og lottomidlerne under de verserende finanslovs-forhandlinger.

Finansministeriet sagde blankt nej og understregede, at de pågældende papirer »indgår som led i den politiske beslutningsproces.«

I april 1996 klagede Helle Jensen gennem Dansk Journalistforbund til Folketingets Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen. Han mener ikke, papirerne kan holdes tilbage af hensyn til den politiske beslutningsproces. For, som han siger – efter knap ét års sagsbehandling – dokumenterne er underlagt offentlighedens mulighed for aktindsigt, fordi »dokumenterne er indgået som led i administrativ sagsbehandling« og ikke i udarbejdelsen af en ny lov.

0 Kommentarer