Aktindsigt: Næse til DR

»Overordentlig kritisabelt.« Så skarpt formulerer Folketingets ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen, sin kritik af DRs beslutning om at udskyde Ekstra Bladets anmodning om aktindsigt.

»Overordentlig kritisabelt.« Så skarpt formulerer Folketingets ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen, sin kritik af DRs beslutning om at udskyde Ekstra Bladets anmodning om aktindsigt.

Mere end et år er gået, siden Ekstra Bladets journalist Jan Kjærgaard bad DR om aktindsigt i 26 personalemapper, blandt andre ville EB se mapperne på generaldirektør Christan S. Nissen, tv-direktør Bjørn Erichsen, chef for radioavisen Connie Hedegaard og kendte journalister som Mette Fugl og Jørn Hjorting.

DR nægtede at tage stilling til udlevering af personalemapperne så længe et udvalg under Justitsministeriet arbejdede med problemstillingen omkring udlevering af personalemapper, men den begrundelse anerkender Ombudsmanden ikke.

I sin afgørelse den 17. marts skriver han, »at DRs afslag savnede støtte i såvel radioloven som offentlighedsloven«.

Ombudsmanden henstiller til DR at genoptage sagen og snarest træffe en ny afgørel-se.

Ifølge DRs personaleblad Dråben overvejer generaldirektør Christian S. Nissen nu sammen med sine juridiske rådgivere konsekvenserne af Ombudsmandens afgørelse.

0 Kommentarer