Aktindsigt i aktindsigterne

JOURNALISTEN søgte aktindsigt for at finde ud af, hvad journalister egentlig søger aktindsigt i, hvor meget de søger, og hvem der søger. Vi bad ti mini-sterier om at lade os se de breve, ministerierne modtog og sendte i sidste halvår af 2002 i forbindelse med, at journalister søgte aktindsigt.

Alle ti ministerier udleverede journalisternes ansøgninger og ministeriernes egne svarbreve. Enkelte ministerier understreger, at det har været svært – på grund af journalsystemet – at foretage en komplet søgning.

JOURNALISTENs undersøgelse viser at:

– de ti ministerier behandlede 166 ansøgninger fra journalister i 2002s sidste seks måneder
– 54 procent af ansøgningerne har myndighederne ikke besvaret inden for de ti dage, som loven kræver
– ved 85 ud af de 166 ansøgninger fik journalisterne det, de bad om
– ved 39 ud af de 166 ansøgninger fik journalisterne til dels det, de bad om – det vil sige, at enkelte dokumenter var taget ud, inden sagen blev sendt til journalisten
– 14 ud af 166 ansøgninger resulterede i et afslag
– i tre ud af de 166 sager har Folketingets Ombudsmand været indblandet
– resten af ansøgningerne er enten ikke færdig-behandlede, eller journalisterne har søgt oplysninger hos den forkerte myndighed
– hver tredje ansøgning om aktindsigt er person-relateret. Det vil sige, journalisterne spørger for eksempel til ministerens repræsentationsudgifter, rejseudgifter og brevvekslinger

På opslaget her viser JOURNALISTEN eksempler på, hvad journalister søger aktindsigt i. Vi beklager, hvis vi i forbindelse med det ide-katalog kommer til at afsløre historier, der endnu ikke har været bragt. Vi mener, at det er vigtigere at inspirere de mange, der måske vil i gang med at søge aktindsigt, end at beskytte enkelte journalisters research.

– BERLINGSKE TIDENDES NYHEDSMAGASIN søgte aktindsigt i "skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møllers håndskrevne breve til forhenværende statsminister Poul Schlüter".

– KIG IND søgte akt-indsigt i "samtlige dokumenter, der indeholder oplysninger om Hans Kongelige Højhed Kronprinsens veninde Mary Elizabeth Donaldson".

– EKSTRA BLADET søgte aktindsigt i "brevvekslingen mellem statsministeren og Poul Nyrup Rasmussen i perioden 27.11.01 og til og med d.d.".

– TV2 søgte aktindsigt i "den skrivelse fra Rådet for Russisktalende Foreninger, som er bragt på Politikens forside i dag".

– METROXPRESS søgte aktindsigt i "al korrespondance mellem Morgenavisen Jyllands-Posten og Statsministeriet samt al korrespondance mellem dagbladet Politiken og Statsministeriet".

– JYLLANDS-POSTEN bad om aktindsigt i "al korrespondance mellem Berlingske Tidendes chefredaktion og statsministeren siden regeringsskiftet".

– EKSTRA BLADET søgte aktindsigt i indberetnin-ger, "der handler om spindoktoring, spindoktorer eller på anden måde berører Blair-regeringens PR-arbejde og/eller PR-strategi, som statsministeren har modtaget fra ambassaden i London siden regeringsskiftet".

– JYLLANDS-POSTEN søgte aktindsigt i "al skriftlig korrespondance mellem Statsministeriet og Justitsministeriet, der vedrører forlydender om en dødsliste med navngivne jøder og om politiets telefonaflytning af journalist på Morgenavisen Jyllands-Posten".

– INFORMATION anmodede om aktindsigt i "ministeriets dokumenter, telefonnotater osv. vedrørende såvel beslutningen om at etablere Institut for Miljøvurdering samt besættelse af posten som instituttets direktør".

– B.T. søgte om aktindsigt i "ministerens kørebog og ministerchaufførens notater, alternativt benzinregninger i perioden fra og med november 2001 og frem til i dag".

– KIG IND anmodede om aktindsigt i "dokumenter, der indeholder oplysninger om Hans Kongelige Højhed Kronprinsens beskæftigelsesforhold ved Forsvarskommandoen".

– EKSTRA BLADET søgte om aktindsigt i "afholdte medietrænings- eller kommunikationskursus med deltagelse af DR-medarbejder(e)/TV2 medarbej-der(e)".

– DAGEN bad om akt-indsigt i "al korrespondance mellem såvel danske som udenlandske mediehuse, dagblade, tv-stationer og radiostationer vedrørende et evt. salg af TV2".

– EKSTRA BLADET søgte aktindsigt i "ministeriets meddelelse om, at Brian Mikkelsen burde overveje, hvorvidt passivt medlemskab af VL-gruppen ville være mest hensigtsmæssigt i ministertiden".

– POLITIKEN søgte aktindsigt i "kulturministerens udgifter under rejse til Sydkorea og Japan i perioden 9. juni til 16. juni 2002".

– B.T. søgte aktindsigt i "samtlige bilag, ministeriet er i besiddelse af i forbindelse med anskaffelse, installation og drift etc. af kontorudstyr i Thor Pedersens private ejendomme".

– POLITIKEN søgte aktindsigt i det "materiale, der er udarbejdet i forbindelse med regeringens kommende klimastrategi".

– DEN LIBERALE PRESSE søgte med bemyndigelse fra Kirsten Chesnut "om aktindsigt i samtlige dokumenter, der indeholder oplysninger om Kirsten Chesnuts børnebortførelsessag".

– POLITIKEN søgte aktindsigt i sagsakter, der "omhandler eksport af danskproducerede dele til modernisering (upgrade) af en række landes F-16 fly i årene 2000, 2001 samt – hvis der er tal – 2002".

Læs også: Dårligt gravearbejde på elektroniske medier, Dansk presses snushane og Vi vil se kalenderen

 

 

0 Kommentarer