Aktindsigt: Chat og mails skal redde Louds interaktion

Push-beskeder, mailadresser, lokalredaktioner og ny programplan skal rette op på de punkter, hvor Loud ikke overholdt sendetilladelsen

Det er et nyudviklet chat-system og Loud-værternes mailadresser, der skal rette op på, at radiokanalen indtil videre ikke har levet op til sendetilladelsens krav til lytterinteraktion.

Det fremgår af den redegørelse, Kulturradio Danmark, der står bag radio Loud, har sendt til Radio- og tv-nævnet.

Redegørelsen, som Journalisten har fået aktindsigt i, blev sendt til nævnet, der havde givet Loud 14 dage til at komme med en plan for, hvordan man ville rette op på de punkter, hvor kanalen ikke levede op til kravene i sendetilladelsen.

Her var et af kritikpunkterne netop, at Loud ikke har sikret tilstrækkelig interaktion med lytterne.

Push-beskeder og chat

Kulturradio Danmark erklærer sig enig i, at kravet om interaktion med lytterne ikke er blevet efterlevet i tilstrækkelig grad.

For at rette op på det, vil man inden 4. februar 2022 have et færdigudviklet chat-system på hjemmeside og i app, hvor:

  • Lytterne skal kunne sende beskeder ind under live-udsendelser, ligesom de skal kunne stille spørgsmål og komme med kommentarer inden og efter udsendelsen.
  • Der skal sendes push-beskeder til lytterne lige inden eller under en udsendelse.
  • Værterne skal kunne udsende spørgsmål til lytterne, og svar kan indgå i en efterfølgende udsendelse.
  • Lytterne fremover skal opfordres til at skrive ind til værterne undervejs i programmet.

Derudover vil værternes mailadresser fremover være synlige på hjemmesiden, lyder det.

Mails var skjult af frygt for chikane

Et andet af Radio- og tv-nævnets kritikpunkter var, at Loud ikke har søgt forudgående tilladelse til at foretage ændringer. Det gjorde sig gældende, da Loud fjernede netop værternes mailadresser fra hjemmesiden. Det beklager Kulturradio Danmark i redegørelsen:

”Kulturradio Danmark har forståelse for den ledelsesmæssige beslutning om at fjerne værternes kontaktinformationer fra hjemmesiden grundet en voldsom chikane rettet mod stationens mearbejdere, men det er helt åbenbart, at beslutningen herom ikke burde være taget uden forudgående dispensation fra Nævnet.”

”Kulturradio Danmark har taget skridt til fremadrettet at sikre, at der sker orientering eller anmodes om nødvendige dispensationer over for Nævnet gennem indførelse og præcisering af relevante arbejdsgange.”

Nye lokalredaktioner

Loud levede heller ikke op til kravet om at have journalistiske medarbejdere placeret i fem andre byer end hovedstaden. Det vil der blive rettet op på med nye lokalredaktioner.

Journalisterne vil blive placeret to og to på tre redaktioner i Aalborg, Aarhus og Odense og ansættes i nyheds- og aktualitetsredaktionen. Det vil ifølge Kulturradio Danmark være uhensigtsmæssigt at have dem siddende hver for sig, da det vil gøre idéudveksling, samarbejde og sparring vanskelig. Kulturradio Danmark vil søge at etablere dem inden 1. februar.

Ud over tomandsredaktionerne i Aalborg, Aarhus og Odense foreslår Kulturradio Danmark, at den sidste stilling deles i to, så der er en ”halv” medarbejder i henholdsvis Thy og Syddanmark. Hvis nævnet vil have en hel medarbejder i Thy og Syddanmark, revurderes planen.

Vil sikre livesending af debatprogrammer

Endelig var der det væsentlige kritikpunkt fra Radio- og tv-nævnet, at Loud ikke har sendt nok timer live.

Det fremgår af redegørelsen, at Kulturradio Danmark allerede har indskærpet, at der uanset ferie, sygdom, personalemangel eller andre forhold ikke kan afspilles hele tidligere udsendelser, idet der skal afvikles live.

Det er endvidere indskærpet, at det skal rapporteres til ledelsen, hvis det er vanskeligt at afvikle udsendelser live. Det kan for eksempel være ved mangel på gæster, pludselige afbud eller lignende. Det bliver dermed ledelsen, der skal træffe beslutning om livesending.

Fra 1. januar vil Loud ændre afviklingen af debatprogrammerne, der ligger i tidsrummet 10-12, så risikoen for sendekritiske udfald minimeres eller helt fjernes. Den følgende passage i redegørelsen er overstreget med sort, men det lyder videre, at:

”Denne ændring vil i meget betydelig grad minimere risikoen for ”udfald”, idet værten/værterne alene vil have et ugentligt program, som de selv planlægger. Det er Radio Louds forventning, at dette vil sikre stabiliteten af live-sending betydeligt, idet hvert værtshold bl.a. selv står for at tilrettelægge afvikling med gæster mv.”

Radio Loud er forpligtet til at sende live halvdelen af tiden. Præcis, hvordan det skal efterkommes, er også overstreget med sort.

Det fremgår dog, at Kulturradio Danmark vil sende live 12 timer om dagen alle ugens dage. Det sker med den nye programplan, der ifølge redegørelsen træder i kraft 1. november.

Radio- og tv-nævnet tager stilling til redegørelsen på mødet i nævnet på torsdag den 4. november. Her skal der også tages stilling til, om Loud kan skifte navn til 24Syv, og at Berlingske Media køber flere af de andre ejere af Kulturradio Danmark ud, så Berlingske Medias ejerandel kommer op på 91,1 procent.

0 Kommentarer

Læs også

<span class=”Bitterheden må have en ende”: Her er Louds argumenter for at skifte navn til 24Syv">

”Bitterheden skal have en ende”: Her er Louds argumenter for at skifte navn til 24Syv

02. NOVEMBER 2021
<span class=Professor: Louds navneskift til 24syv vil skabe diskussioner i nævnet">

Professor: Usikkert, om nævnet vil godkende Louds navneskift til 24Syv

27. OKTOBER 2021