Aktindsigt behøver ikke vælte regeringer

På Holbæk Amts Venstreblad sætter journalisterne Tine Fasmer og Marie Nyhus en ære i at sende en lind strøm af anmodninger om aktindsigt.

På Holbæk Amts Venstreblad sætter journalisterne Tine Fasmer og Marie Nyhus en ære i at sende en lind strøm af anmodninger om aktindsigt.

VAGTHUNDE. Det er mandag morgen på Holbæk Amts Venstreblad. Journalisterne Marie Nyhus og Tine Fasmer morer sig over den seneste dagsorden fra Odsherred Kommunes Miljø- og Teknikudvalg.
"Eksternt advokatfirma har internt notat (ikke omfattet af retten til aktindsigt)," står der under et punkt på dagsordenen.
Tine Fasmer og Marie Nyhus tager bemærkningen i parentes som en kæmpe kompliment. I Odsherred Kommune lader det tydeligvis til, at embedsmændene nærmest forventer at modtage anmodninger om aktindsigt. De to journalister tager dog ikke et nej for et nej. De ser blot et afslag på en anmodning om aktindsigt som en invitation til forhandling.
»Det er simpelthen så strålende. Det er helt klart et signal til os om, at vi skal søge aktindsigt. Det bliver i hvert fald en historie om et hemmeligt notat,« siger Marie Nyhus og sætter en streg under passagen i dagsorden.

TO ANSØGNINGER OM UGEN sender Marie Nyhus i gennemsnit til de forskellige myndigheder fra Odsherred-redaktionen, hvor hun sidder til hverdag.
»Hvis jeg skal tage min rolle som vagthund alvorligt, skal jeg søge om aktindsigt på samme måde, som jeg skal følge med i dagsordner og læse udvalgsbilag,« siger hun.
Senest har Marie Nyhus fundet ud af, at en planlagt ny vej er i strid med lokalplanen, og at det er en af kommunens embedsmænd, der har foreslået en ændret strækning.
»Så er det, man skal spørge, hvor han selv bor,« joker Tine Fasmer. Hun fik smag for at gøre anmodninger om aktindsigt til et lige så naturligt arbejdsredskab som at lave et interview eller skrive en reportage, da hun var i praktik.
En dag dumpede en kæmpe stak papirer ned på hendes bord. En kollega havde søgt aktindsigt i baggrunden for, at det daværende amt overvejede at inddrage en tilladelse til at drive et opholdssted for piger med anoreksi.
Holbæk Amts Venstreblad havde allerede skrevet om behandlingsstedet, men uden helt at komme til bunds i sagen. I stakken af papirer væltede det pludselig frem med opsigtsvækkende oplysninger. Der lå blandt andet oplysninger om, at en medarbejder havde fået lov til at bruge pendul i behandlingen af de syge piger.
Det var en aha-oplevelse.
»Jeg vidste godt, at der var noget galt, for amtet førte tilsyn. Men at der lå sådan noget, havde jeg aldrig forestillet mig. Jeg havde ikke set det komme, at de behandlede anoreksi med pendul. Aktindsigten betød, at vi fik den rigtige dækning,« fortæller Tine Fasmer, der gennem det sidste år har siddet på hovedredaktionen i Holbæk.

DET HAR IKKE ALTID VÆRET LET for hende at overbevise de lokale embedsmænd om, at de skal udlevere deres dokumenter.
»Jeg har haft en del kontroverser med en afgående kontorchef. Jeg ringede på et tidspunkt og sagde, at jeg gerne ville have en bestemt redegørelse. Da jeg spurgte, om han helst ville have anmodningen mundtligt eller skriftligt, tog han det meget ilde op og spurgte tilbage, om det var sådan, jeg plejede at behandle mine samarbejdspartnere,« fortæller Tine Fasmer.
Hun måtte forklare, at hun ikke betragtede ham som en samarbejdspartner, men som en kilde. I første omgang blev hun nægtet aktindsigt i den konkrete sag. Det endte dog med, at hun til sidst fik, hvad hun bad om.
Men først måtte hun inddrage ekspert i mediejura Oluf Jørgensen fra Danmarks Journalisthøjskole. Han anbefalede, at hun klagede til Tilsynet og krævede en konkret begrundelse for afslaget på aktindsigt. Det hjalp. Alene truslen om en klagesag fik kontorchefen til at ryste op med den redegørelse, hun havde bedt om. En anden udfordring er at få embedsmænd til at udlevere en sags akter hurtigt.
»Ofte er det fuldstændigt afgørende for værdien af det materiale, man får aktindsigt i, at man ikke får det for sent. Det kan godt kræve lidt nosser at stå fast på kravet om at få udleveret akterne så hurtigt som muligt,« siger Marie Nyhus.

ET GODT RÅD til andre journalister er, at det skal være let at søge om aktindsigt. Tine Fasmer har altid en standardansøgning liggende, hun hurtigt kan udfylde og sende af sted.
Et andet godt råd er at følge pengene. Marie Nyhus har for eksempel skrevet artikler om, hvad der er blevet brugt af penge på at bespise de valgtilforordnede ved sidste valg. Ét sted havde de fået lækker mad fra en golfklub. Et andet sted havde de valgtilforordnede fået sodavand fra Brugsen.
»Den slags historier får vi god respons på. Det giver folk en følelse af, det ikke er lige meget, hvor deres penge ryger hen,« siger Marie Nyhus.


∞ SEKS TIPS

Det skal være nemt for dig selv at søge om aktindsigt. Hav en standardansøgning liggende på computeren.
Snak med den embedsmand, der skal behandle anmodningen om aktindsigt. En telefonisk kontakt øger chancen for, at der er klarhed om, hvilken sag det drejer sig om.
Hvis du har at gøre med en forvaltningschef, der ikke er vant til at modtage anmodninger om aktindsigt, kan du anbefale vedkommende at rådføre sig med kommunens jurister eller Kommunernes Landsforenings jurister.
Se et afslag som et oplæg til forhandling. Send en ny anmodning med henvisning til princippet om meroffentlighed eller om delvis aktindsigt.
Væn dine kilder til, at du søger om aktindsigt.
Vær ikke bange for, at aktindsigten resulterer i en mindre historie. Ansøgninger om aktindsigt er ikke forbeholdt artikler, der vælter regeringer.

0 Kommentarer