AJKS er en af Danmarks mest effektive a-kasser

AJKS er en af Danmarks mest effektive a-kasser, viser ny undersøgelse fra Arbejdsdirektoratet. Læs hvorfor her.

AJKS er en af Danmarks mest effektive a-kasser, viser ny undersøgelse fra Arbejdsdirektoratet. Læs hvorfor her.

Arbejdsdirektoratet har netop offentliggjort deres årlige undersøgelse af a-kassernes effektivitet. Og Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog er en af dem, der klarer sig bedst.

Undersøgelsen bygger på tal fra Pensionsstyrelsen om a-kasserne fra 2008 til 2009.

I perioden har AJKS sænket de administrative omkostninger med 13 %, samtidig med at de har øget antallet af transaktioner med 56 %.

Det er et af de bedste resultater i undersøgelsen. Gennemsnitligt har a-kasserne i perioden sænket administrationsudgifterne med 1 % og øget antallet af transaktioner med 39 %.

Målt på, hvad a-kassens administration reelt kostede hvert enkelt medlem, er AJKS de næstbedste i undersøgelsen, kun overgået af Træ-Industri-Bygs a-kasse.

Linda Garlov, der er direktør i AJKS, er meget tilfreds med undersøgelsens resultat:

»Det er lykkedes os at skabe en meget effektiv a-kasse, som medlemmerne kan stole på og er glade for. Vi har effektiviseret arbejdsprocesserne, samtidig med at vi har et af de billigste kontingenter. Så selv om vi er meget mindre end de a-kasser, der også er målrettet højtuddannede, så er vi altså alligevel mere effektive i forhold til medlemmerne,« siger hun på Dansk Journalistforbunds hjemmeside.

I rapporten kommer Pensionsstyrelsen med en forklarende tekst i forhold til flere af a-kassernes resultater. AJKS sammenlignes med Fødevareforbundet NNF's a-kasse, der også har nedbragt administrationsudgifterne betragteligt, samtidig med at der er kommet mere aktivitet.

Ifølge Pensionsstyrelsen har det spillet en rolle for både NNF's og AJKS' positive resultat, at de to a-kasser har lagt afdelinger sammen.

»Fødevareforbundet NNF's a-kasse har håndteret 50 % flere vægtede transaktioner i 2009 end i 2008, samtidig med at administrationsudgifterne er faldet med 18 %. Dette formodes at hænge sammen med, at a-kassen gennemførte en større organisationsomlægning ved årsskiftet 2008/2009, der bl.a. resulterede i en reduktion af antallet af lokalafdelinger. Et næsten tilsvarende billede tegner sig for A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog, der pr. 1. januar 2009 slog to afdelinger sammen til en,« står der i rapporten.

Læs hele rapporten her.

0 Kommentarer