search

After Party for Nyhedsavisen på vej

Kreds 1 spytter nu penge i kassen til en sidste fest for de tidligere medarbejdere på Nyhedsavisen. Initiativet hilses velkommen: »Vi plejer at være ret gode til at feste,« siger Christina Agger. (opdateret)

Kreds 1 spytter nu penge i kassen til en sidste fest for de tidligere medarbejdere på Nyhedsavisen. Initiativet hilses velkommen: »Vi plejer at være ret gode til at feste,« siger Christina Agger. (opdateret)

De nu fyrede journalister på Nyhedsavisen får inden længe mulighed for atter at mødes. Kreds 1 i Dansk Journalistforbund har besluttet, at man vil støtte et After Party for alle forhenværende medarbejdere på den nu hedengangne avis.

»Foreløbig har vi blot fået tilsagn om tilskud, så vi skal først til at finde ud af, hvad der skal ske,« siger Mia L. Christensen, tidligere stedfortrædende tillidsrepræsentant på Nyhedsavisen.

»Men det er en god ide at mødes, snakke og sige farvel,« siger hun.

Også Christina Agger hilser ideen velkommen:

»Jeg tror, vi plejer at være ret gode til at feste, når lejligheden byder sig. Det er vigtigt at samles og høre, hvordan folk klarer sig. Og så er det måske meget godt, hvis der lige går lidt tid, inden vi mødes. Folk skal lige have mulighed for at lande,« siger Christina Agger, der netop er begyndt i et vikariat på Radioavisen.

Ifølge Kenni Leth, der er medlem af Kreds 1s bestyrelse, er det ikke besluttet, hvor meget det store After Party må koste.

»Vi vil lade det være op til Nyhedsavisens medarbejdere, at bestemme, hvad rammerne skal være. Vi har til gengæld tilkendegivet, at vi synes de skulle prøve at brede arrangementet ud, så det ikke bare bliver en afskedsfest for de senest fyrede, men også dem, der røg ved den store fyringsrunde i februar,« siger Kenni Leth.

Han understreger, at der ikke bliver tale om ubegrænsede midler:

»Vi har ikke lagt os fast på et bestemt beløb. Men der bliver ikke tale om en kæmpe afslutningsfest med fri bar. Vi yder et tilskud,« siger han.

Kenni Leth tilføjer, at ideen først og fremmest er, at give alle de tidligere folk på Nyhedsavisen mulighed for at udveksle numre, dyrke noget netværk, dele erfaringer og mødes en sidste gang.

(opdateret 14:45)

Kommentarer
16
Rasmus Skat Andersen
08.09.08 22:43
Re: After Party for Nyhedsavisen på vej

Betyder det så, at Kreds 1 også er villig til at yde tilskud til fester for dem, der blev fyrede rundt om på danske mediearbejdspladser som konsekvens af Nyhedsavisens ankomst i Danmark og deres efterfølgende dumpning af annoncepriserne. Gratisaviskrigen havde mange ofre, og de sad altså ikke alle sammen på Holmen.

Jeg har den største medlidenhed med de fyrede på Nyhedsavisen, men jeg var svært ved at se, at Kreds 1 skal bruge medlemmernes penge på det formål. 

 

Rasmus Skat Andersen

TR/metroXpress

Fremhævet af Journalisten
Morten Terp
09.09.08 06:28
Re: After Party for Nyhedsavisen på vej

Jeg synes, du blander ting sammen, og er uretfærdig over for dine kolleger. Det er IKKE deres ansvar, at andre aviser ikke løber rundt. Det er et ledelses- og bestyrelsesansvar. Jo, hvis en arbejdsplads brugte ufine metoder, overskred moralske grænser og generelt var uvederhæftig, så ville det enkelte DJ-medlem have et medansvar. Det er ikke tilfældet her. Vi støtter et arrangement, hvor medarbejderne på Nyhedsavisen kan mødes en sidste gang. Modsat mange andre arbejdspladser, hvor der fyres, så lukkede Nyhedsavisen over night. Det tror vi, har efterladt et behov for at mødes og snakke tingene igennem, høre hvad tidligere kolleger har gjort for at få et arbejde, udveksle e-mailadresser/telefonnumre osv. Jeg har svært ved at se, hvorfor deres fagforening ikke skal bruge penge på den slags. Og hvis nogle ville lave et arrangement for f.eks. fyrede DR/TV2-folk, Kreds 1-medlemmer på barsel eller nystartede freelancere, så vil jeg i hvert fald hellere end gerne støtte. Så hvis man selv har en idé, så send en ansøgning.

Mvh

Morten Terp, bestyrelsesmedlem i Kreds 1

Fremhævet af Journalisten
Rasmus Skat Andersen
09.09.08 08:06
Re: After Party for Nyhedsavisen på vej

Undskyld mig, men vil du virkelig i ramme alvor påstår, at det i dagens Danmark skulle være nødvendigt med en fest for at udveksle telefonnumre/e-mailadresser. 

Jeg er ked af at sige det, men det virker på mig, som om at man laver en fest for et kuldsejlet projekt. Jeg kan sagtens se fornuften i at give alle de fyrede en mulighed for at udveksle erfaringer, men det kunne meget mere effektivt foregå via et netværk på nettet. Så kunne folk, der blev fyret på andre arbejdspladser også drage nytte af erfaringerne. Det, synes jeg, ville være en fornuftig måde at bruge kredsens mange penge på.

mhv.

Rasmus Skat Andersen

Fremhævet af Journalisten
Morten Terp
09.09.08 08:23
Re: After Party for Nyhedsavisen på vej

Lad være med at tage mine sætninger ud af kontekst. Arrangementet er jo ikke primært lavet, så folk kan udveksle telefonnumre, men for at samle nogle fyrede kollger en sidste gang kort tid efter deres arbejdsplads gennem to år er lukket over night. Vi hyrer ikke en stripper, vi lejer ikke Oslo-færgen, men giver et tilskud, så de kan samles. Ligesom vi gerne vil støtte andre arrangementer, som kommer Kreds 1-medlemmer til gode. Du mener ikke, det er et Kreds 1-anliggende - det mener vi - og så er det nok svært at blive enig. Mht. netværk: god idé - vi arbejder netop på sådanne. 

mvh

Morten Terp

Fremhævet af Journalisten
Bo Østlund
09.09.08 08:23
Re: After Party for Nyhedsavisen på vej

 

 

ups - glemte navn i farten, undskyld:

Bo Østlund, Mjäryd 

 

Fremhævet af Journalisten
Bo Østlund
09.09.08 08:26
Re: After Party for Nyhedsavisen på vej

 

Min seneste bog solgte for lidt, og jeg ville da elske at få hundrede gode kolleger herop i den svenske skov til inspiration og støtte til fortsættelsen. Og der behøvs heller ikke sn stripper eller en Oslo-færge - de kan sejle fra Helsingør.

 

Fremhævet af Journalisten
susanne sayers
11.09.08 16:57
Re: After Party for Nyhedsavisen på vej

Jeg synes, at Rasmus har en pointe. Jeg under hjertens gerne kolleger og venner på Nyhedsavisen en fest, guderne skal vide, at de har fortjent det. MEN: Det har den store gruppe, der blev fyret for over et år siden (det var cirka halvdelen af staben) og ofrene for diverse fyringsrunder på JP, Politiken, DR, Berlingske, diverse lokalaviser, TV2 samt lukninger af Dato, Dagen og så videre de senere år også. Men hvis kassen i øvrigt svulmer kunne det da være en fin gestus at holde en fest for alle, der bliver ofre for fyringsrunder og lukninger af medier.

 

Bedste hilsener,

Susanne Sayers

Fremhævet af Journalisten
Lars Werge
11.09.08 17:29
Re: After Party for Nyhedsavisen på vej

En god fest skal man ikke foragte. Men det var vel netop, hvad den ny bestyrelse for Kreds 1 stod for, da der var optræk til kampvalg i organisationen i foråret, og den hidtidige formand til slut valgte at trække sig?

Jeg husker i hvert fald, at 'en omgang til pensionisterne' spillede en vis rolle i valgkampen både op til og under generalforsamlingen. Der blev brugt vendinger i retning af, at man ville være mere påholdende med medlemmernes penge. Efter min mening var det heller ingen god ide, at provinskredsene for nylig gav flæsk på Bakken efter ferieforeningens generalforsamling til de medlemmer, der tog med til København. Og jeg husker, hvordan fx. Morten Terp anstrengte sig for at få netop bespisnings-taktikken til at fremstå dubiøs, da han skrev et indlæg her på siden i den debat, der udspillede sig.

Med andre ord: Jeg tror, at lige præcis bestyrelsen for Kreds 1 skal tage sig gevaldigt i agt med at bruge medlemmernes penge på fester og repræsentation. Man kan ikke både være moralist - eller blive opfattet som sådan - og samtidig have spendérbukserne på, hvis man vil møde sine medlemmer uden at skulle slå blikket ned.

Lars Werge, Ekstra Bladet

Fremhævet af Journalisten
Chris Hansen
11.09.08 19:46
Re: After Party for Nyhedsavisen på vej

Min undren er på linje med Susannes. Hvorfor kun Nyhedsavisens fyrede medarbejdere? Hvorfor kommer sådan et forslag lige nu? Nepotisme eller ved man bare ikke, hvad man skal stille op med kredsens kassebeholdning?

Tag et kig uover spareknivens hærgen i medielandskabet. Der blev spildt masser af blod på DR sidste år, og på Berlingske, Dato og TV2. De mennesker har da også brug for en fest.

Det er ikke fordi jeg ikke under de arbejdsløse journalister fra Nyhedsavisen en skulder at græde ud ved, men enten fester vi hver gang, nogen ryger i massespurten, eller også spenderer vi kredsens penge til noget mere fornuftigt end til afdansningsbal og udveksling af telefonnumre.

Fremhævet af Journalisten
Morten Terp
11.09.08 21:12
Re: After Party for Nyhedsavisen på vej

Kære Susanne og Lars og Chris

På det seneste bestyrelsesmøde i Kreds 1 diskuterede vi hverken fest, after party eller afdansningsbal. Vi diskuterede, om ikke det var en god idé med et kom-sammen-arrangement, hvor de fyrede medarbejdere fra Nyhedsavisen mødtes en sidste gang. Vi i bestyrelsen kunne have "sat os" på arrangementet, lånt lokaler på Gammel Strand en tirsdag kl. 13.00, sat en øl og en danskvand frem til hver og hyret en præst til at holde begravelsestale. Vi valgte i stedet at lade det være op til kollegerne, hvordan de bedst så sådan et arrangement gennemført. Vi gav tilsagn om penge, men ikke et specifikt beløb. Det beslutter vi, når vi får en ansøgning. At det udråbes til "after party" og "fest" står i kontrast til det, vi diskuterede på mødet, men det er et spørgsmål om ord. Nogen kan få en fest og et after party ud af et par fadøl - jeg kan ikke. Bottomline er, at vi gerne vil støtte, at nogle fyrede kolleger kan mødes igen og snakke ud. Jeg tror, der er et behov for at mødes, og jeg kan ikke se, hvorfor kredsens ikke skal støtte det med et mindre beløb. Hvis jeg havde været i bestyrelsen for et år siden, så ville jeg også have støttet lignende arrangementer, som foreslået af Susanne Sayers og Chris Hansen. Ligesom jeg gerne vil støtte lignende arrangementer fremover. Nogle arrangementer vil vi selv afholde - andre gange er vi afhængige af ansøgninger og initiativer fra kredsens medlemmer. 

Til Lars: Jeg har aldrig været modstander af at bruge kredsens penge på medlemsaktiviteter. Tværtimod! Jeg vil dog under ingen omstændigheder bruge dem på en fordobling af formandshonoraet eller et højt repræsentationsniveau.

Fremhævet af Journalisten
Rasmus Skat Andersen
11.09.08 22:16
Re: After Party for Nyhedsavisen på vej

Et opklarende spørgsmål. Var det Kreds 1 bestyrelse, der tog initiativ til kom-sammen-arrangementet for Nyhedsavisen tidligere medarbejdere, eller forelå der en ansøgning fra de fyringsramte?

Rasmus Skat Andersen

Fremhævet af Journalisten
Morten Terp
12.09.08 06:30
Re: After Party for Nyhedsavisen på vej

Hej Rasmus

Det var et bestyrelsesmedlem, der foreslog det på det seneste møde, og resten af bestyrelsen bakkede op. Jeg kan nu ikke se, hvilken forskel det gør, men det kan du jo fortælle mig? Med fare for at gentage mig selv: Jeg tænkte ikke fest og farver og after party, da der blev foreslået et farvel-arrangement. Tværtimod tænkte jeg, at et arrangement kunne hjælpe nogle kolleger, hvis arbejdsplads netop var lukket over night. Idéen var bl.a., at dem der blev fyret i forrige fyringsrunde (januar 2008) skulle med, så de kunne fortælle om joberfaringer. Nu er det så blevet et spørgsmål om ord. Hvornår er noget fest, hvornår er det et fagligt arrangement? Er det en fest, hvis der serveres en øl? Eller er det, når det foregår efter 21.00? I det her tilfælde ville vi lade det være op til de berørte at finde ud af, under hvilke rammer det bedst kan foregå. Det er klart, at hvis oplægget bliver, at det skal starte 01 og finde sted på Oslo-færgen, så siger jeg nej tak, men som grundtanken var på bestyrelsesmødet, så siger jeg ja tak. Et år efter Dagen lukkede var 25% af de tidligere medarbejdere stadig uden job. Bl.a. derfor ser jeg behov for udveksling af erfaringer og dannelse af netværk som bl.a. en kredsopgave, så man kan få endnu flere i arbejde. Fair nok hvis man synes, at et sådan arrangement er helt ude i skoven. Der er jeg så uenig. 


 

Fremhævet af Journalisten
Maria Dalby
12.09.08 07:29
Re: After Party for Nyhedsavisen på vej

Nu vil jeg så også gerne blande mig i diskussionen - for som Morten skriver, så ønsker vi bare at give medlemmerne mulighed for at få talt sammen, hjælpe hinanden og komme videre. Men jeg synes, at i har helt ret i, at man burde holde sådan et arrangement for alle, der oplever at blive fyret. Så lad os endelig komme i gang med det! Send mig en mail - så finder vi på noget!

Mvh Maria, medlem af bestyrelsen

Fremhævet af Journalisten
Rasmus Skat Andersen
12.09.08 10:59
Re: After Party for Nyhedsavisen på vej

Kære Morten

Problemet med jeres initiativ til Nyhedsavisen After Party (jeg håber i det mindste, at du kan se, hvor uheldigt det navn er) er, at det fremstår, som om at I gerne vil støtte Nyhedsavisen, mens alle de små fyinger, der er sket rundt omkring, ikke har haft kredsens støtte. Selvfølgelig er det ikke rart, når ens arbejdsplads lukker overnight, men når man arbejdede på Nyhedsavisen, så burde man vide, at det ikke var verdens sikreste arbejdsplads. De fyrede der har dog den fordel, at de ikke er blevet peget ud af ledelsen og fået at vide, at dig kan vi undvære. Det er sket for mange andre på mediearbejdspladser de seneste par år. At blive prikket ud på den måde er mindst lige så slemt som når arbejdspladsen lukker over night.

Maria Dalby er inde på noget af det rigtige, nemlig at den arrangementer slags burde omfatte alle fyrede, ikke kun når det er en stor arbejdsplads, der ryger (og som derfor får meget medieomtale).  Jeg ved desværre ikke, hvordan det kan arrangeres.

mvh.

Rasmus Skat Andersen

Fremhævet af Journalisten
Lars Nielsen
12.09.08 22:20
Re: After Party for Nyhedsavisen på vej

Bliver denne omtalte after party mon afholdt som pyjamas party?

Mener "festen" med Nyhedsavisen startede med medarbejdere iklædt pyjamas, så er det vel også en udmærket måde at slutte på.

Fremhævet af Journalisten
Sune Fischer
13.09.08 16:24
Re: After Party for Nyhedsavisen på vej
Hvornår fortæller I, hvor mange penge, det overhovedet drejer sig om?
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen