Aftale om lavere praktikløn og mere læring på vej

For tiden forhandler arbejdsgivere og DJ om en ny Praktikantaftale. Arbejdsgiverne er gået til forhandlingsbordet med ét krav: Lavere praktikløn.”Vi er villige til at give afkald på noget af lønnen mod at få mere læring i praktikken,” siger DJ’s næstformand

Når september natten til søndag bliver til oktober, skulle arbejdsgiverne og Dansk Journalistforbund gerne have forhandlet en ny Praktikantaftale på plads. Den deadline kommer forhandlingsparterne dog næppe til at nå.

”Vi udskyder nok deadline lidt, for vi er ikke i land. Vi forhandler stadig. Og fordi både vi og modparten er interesserede i at rykke ved nogle større ting den her gang, er det vigtigt med mere tid,” fortæller Dansk Journalistforbunds næstformand, Tine Johansen.

Praktikantaftalen er den overenskomst, som fastsætter løn- og arbejdsvilkår for studerende i lønnet praktik i mediebranchen. Og ét af de centrale temaer i forhandlingerne er lønnen. I dag får praktikanter 16.621 kroner om måneden.

”Arbejdsgiverne møder med ét krav, og det er lavere praktikløn. Vi vil på den anden side gerne have sat en stor fed streg under, at praktiktid er læringstid. Vi har så sagt, at vi er villige til at give afkald på noget af lønnen mod at få mere læring i praktikken. Det er den handel, vi forsøger at få enderne til at mødes om nu,” fortæller Tine Johansen.

Løfte produktionspres af de studerendes skuldre

Næstformanden vil hverken løfte sløret for, hvor langt arbejdsgiverne vil have praktiklønnen ned, eller hvor langt DJ er villige til at møde dem.

”Jeg kommer ikke til at sige nogle tal. Men de er kommet med et krav, der hed, at lønnen skulle betragteligt ned. Så det er klart, at vi er startet forskellige steder. Og undervejs i en i øvrigt fin proces, har vi så nærmet os hinanden,” fortæller hun.

Arbejdsgiverne argumenterer ifølge Tine Johansen med, at en lavere praktikløn vil skabe flere praktikpladser, fordi mindre steder, som i dag ikke har råd til at tage en praktikant, måske vil få det.

Mere konkret har DJ har på den anden side stillet krav om uddannelse af praktikantvejledere, læringsdage, systematisk feedback og retten til at vende tilbage til praktikstedet efter endt barsel.

Hvorfor er de ting så vigtige, at I er villige til at give afkald på løn?

”For os handler det om trivsel og om læring. Det handler om at sige til arbejdsgiverne, at praktikken ikke er 12 eller 18 måneder med billig arbejdskraft, men et forløb, hvor man skal lære noget. Ved for eksempel at få indført produktionsfrie læringsdage tror vi på, at noget af produktionspresset vil blive løftet af de studerendes skuldre,” siger Tine Johansen.

Steget mere end de fastansattes løn

Hidtil er praktikanternes løn blevet reguleret automatisk med samme procentvise stigning som lønnen for lærlinge på industriens område.

Siden 2014 er månedslønnen til praktikanter såledeles steget med knap 500 kroner fra 16.126 til 16.621 kroner i 2016. Det er højere procentsatser end dimittend-lønningerne er steget i samme periode.

Men er det ikke farligt at give afkald på noget så håndfast som løn til fordel for noget så fluffy som efterkritik?

”Nej – og det er overhovedet ikke fluffy. Der skal være krav i aftalen. Praktiklønnen er steget meget mere end de fastansattes løn, så den så at sige har nærmet sig lønnen for en nyuddannet. Og der sidder helt klart nogle arbejdsgivere og tænker, at høj løn er lig med højere krav,” siger næstformanden.

Hun understreger, at nogle arbejdspladser i dag er rigtig gode til at løfte uddannelsesopgaven, men at DJ med den nye aftale gerne vil løfte bunden.