Aftale mellem DJ og Polfoto

Dansk Journalistforbund og Polfoto har endelig indgået en aftale. Det havde parterne også for et år siden, men dengang sprang DJ i sidste øjeblik, da fotograferne ikke kunne lide resultatet. Nu er fotograferne nærmest tilfredse.Forhandling. Polfotos nyhedstjeneste kan kun få lov til at bruge et foto i to måneder uden at skulle betale ekstra for det. Det er et af resultaterne i en aftale, Dansk Journalistforbund har indgået med Polfoto/Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA).

Dansk Journalistforbund og Polfoto har endelig indgået en aftale. Det havde parterne også for et år siden, men dengang sprang DJ i sidste øjeblik, da fotograferne ikke kunne lide resultatet. Nu er fotograferne nærmest tilfredse.

Forhandling. Polfotos nyhedstjeneste kan kun få lov til at bruge et foto i to måneder uden at skulle betale ekstra for det. Det er et af resultaterne i en aftale, Dansk Journalistforbund har indgået med Polfoto/Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA).

Pressefotograferne har længe savnet en aftale med Polfoto, og først på året måtte Dansk Journalistforbund indkassere røde ører, da hovedbestyrelsen så sig tvunget til at forkaste en allerede underskrevet aftale med billedbureauet. Fotograferne var simpelthen så utilfredse med resultatet af aftalen, at det blev vurderet, at de ville stemme den ned ved en urafstemning.

Nu er der dog gode chancer for, at alle parter kan gå glade på juleferie.

I den nye aftale bliver fotograferne afregnet efter fifty-fifty-princippet, når deres billeder sælges videre til kunder uden for Polfotos Nyhedstjeneste. Som det er i øjeblikket, får fotografen 40 procent ved videresalg. Samtidig har det også været vigtigt for fotograferne at få sat en tidsbegrænsning på, hvor længe Polfotos Nyhedstjeneste kan bruge billederne frit – og det er ifølge aftalen endt med at være to måneder.

Næstformand i Dansk Journalistforbund Fred Jacobsen jubler ikke over aftalen. Men taget i betragtning af, at forbundet »løb fra« en allerede indgået aftale for cirka et år siden, er han glad for aftalen.

En række fotografer har siddet i en baggrundsgruppe, der har været knyttet til forhandlingerne, og alle på nær en siger ja til aftalen.

»Jeg har en god fornemmelse denne gang,« siger Fred Jacobsen.

Formand for Pressefotografforbundet og medforhandler på aftalen Lars Lindskov er glad for endelig at have fået et forhandlingsresultat hjem. Alligevel siger han:

»Aftalen kunne bestemt godt være bedre. På rettighedsdelen ville det for eksempel være bedre med 14 dage eller en måned i stedet for to måneder.«

Lars Lindskov mener, det er meget vigtigt, at fotograferne nu har fået en ordentlig aftale med en så stor virksomhed som Polfoto. Og han afviser, at aftalen er indgået bare for at indgå en aftale.

Chefen for Polfoto, Bo Maltesen, kalder aftalen for »det mindst ringe forlig«, og han går ud fra, at aftalen kommer igennem denne gang, så der kan blive ro omkring bureauet.

Mens fotograferne kunne ønske sig en kortere tidsbegrænsning for brugen af billeder i nyhedstjenesten, ønskede Bo Maltesen en ubegrænset brug.

»Det er imod principperne for et billedbureau, at vi ikke kan bruge billederne frit, når vi har betalt for dem. Jeg står dog ved aftalen – det er en god løsning i situationen,« siger Polfoto-chefen.

Aftalen skal godkendes i DJs hovedbestyrelse og derefter sendes til urafstemning blandt medlemmerne.

Fakta
Billeder fra Polfoto solgt til kunder uden for nyhedstjenesten giver 50 procent til fotografen.
Polfotos nyhedstjeneste har ret til at bruge billeder frit i op til to måneder.
Timeprisen forhøjes fra 620 til 650 kroner.
Dagsprisen forhøjes fra 3.300 til 3.500 kr.
Dagsprisen for garanteret 10 vagter per måned reguleres fra nu 3.100 kr. til 3.200 kr.
Polfoto får en overenskomst for faste medarbejdere. Overenskomsten fra 1. januar for gratisavisen 24timer gælder for Polfoto og for mindre nye aktiviteter i JP/Politikens Hus.

0 Kommentarer