Afskedigelser

Afskedigelser i Dansk Sygeplejeråd rammer DJ-medlemmer

Som led i en sparerunde i Dansk Sygeplejeråds kommunikationsafdeling vil fagbladet Sygeplejersken fra 2024 kun udkomme forventeligt syv gange om året mod de nuværende 14

Fem medarbejdere er blevet afskediget i Dansk Sygeplejeråds kommunikationsafdeling som følge af en omstrukturering.

Tre af de afskedigede medarbejdere er DJ-medlemmer. Det drejer sig om en medarbejder på fagbladet Sygeplejersken samt to kommunikationskonsulenter i teamet for medlemskommunikation.

”Det er rigtig trist, at vi har skullet sige farvel til gode og dygtige kolleger i forbindelse med omstruktureringen i kommunikationsafdelingen, men vi står over for en digitalisering af en række af vores formater,” siger Louise Balleby, kommunikationschef i Dansk Sygeplejeråd og chefredaktør på Sygeplejersken.

Louise Balleby, der tiltrådte som kommunikationschef den 15. august, understreger, at der ikke er tale om en nedskæringsøvelse på Sygeplejersken, men en omstruktureringsøvelse, da der den kommende tid vil blive ansat nye medarbejdere med andre kompetencer.

”Det er klart, at der er en besparelse forbundet med omlægningen af magasinet Sygeplejersken fra print til digital, men der vil inden længe blive tilført nye kompetencer til Sygeplejersken i form af mere digital formidling inden for lyd og billeder,” siger Louise Balleby, der tilføjer, at fem nye medarbejdere vil blive ansat den kommende tid.

Trykte udgivelser halveres

Omstruktureringen er dog en del af en spareøvelse, hvor en stor del af besparelserne skal findes på de trykte udgivelser af Sygeplejersken.

Magasinet udkommer i øjeblikket 14 gange om året, men fra 2024 er planen at halvere antallet af trykte udgivelser.

”Planen er, at vi skal tættere på vores medlemmer, og da vores medlemmer – ligesom alle andre – i mindre grad benytter trykte medier og i højere grad digitale, så er det ikke en afvikling, men en udvikling af Sygeplejersken,” siger Louise Balleby og tilføjer:

”I 2024 kommer vi til at have de samme journalistiske ressourcer til rådighed på Sygeplejersken som i 2023, fra 2024 udkommer vi blot i højere grad også på tværs af alle de digitale kanaler, som medlemmerne forbruger.”

Hvordan skal I fremover udkomme, så I kommer tættere på jeres medlemmer? 

”Det skal jeg i tæt samarbejde med redaktionen de kommende måneder finde ud af. Lige nu er alt i spil – vi kan udkomme som podcast, nyhedsbrev, dagsaktuelle nyheder. Det er ikke noget, vi har sat to streger under endnu,” siger Louise Balleby.

Ifølge Dansk Sygeplejeråd har fagbladet Sygeplejersken et oplag på knap 77.000 eksemplarer og har et estimeret læsertal på 132.000.

Det første eksemplar af fagbladet, som dengang hed Tidsskrift for Sygepleje, blev udgivet i 1901.

0 Kommentarer