Aflyst outsourcing

KONKURRENCE. Svar på indlæg fra Visuelt Forums bestyrelse i nummer 7 "Nej tak til outsourcing":Et fald i annonceomsætningen på 25-30 procent og øgede udgifter til distribution på 20-25 procent og i modsætning til mange andre medier ingen statsstøtte. Det er de barske vilkår for mange fagblade, tidsskrifter og magasiner.

KONKURRENCE. Svar på indlæg fra Visuelt Forums bestyrelse i nummer 7 "Nej tak til outsourcing":

Et fald i annonceomsætningen på 25-30 procent og øgede udgifter til distribution på 20-25 procent og i modsætning til mange andre medier ingen statsstøtte. Det er de barske vilkår for mange fagblade, tidsskrifter og magasiner.

Ambitionen for de fleste specialmedier er samtidig fortsat at være stærke journalistiske medier med originalt journalistisk indhold – og en forudsætning herfor er, at der er økonomi til at bevare og skabe journalistiske arbejdspladser til at producere indholdet.

I dag er mere end 700 af DJ's medlemmer ansat på et specialmedie – ligesom mange freelancere er væsentlige bidragsydere til indholdet.
Skal denne ambition opfyldes, og arbejdspladserne bevares i en tid med pres på økonomien, skal der skabes nye indtægter, og produktionen skal gøres billigere.

Danske Specialmedier har derfor sat en række tiltag i gang som bidrag til at styrke bladenes økonomi. Et enkelt af disse har fået Visuelt Forums bestyrelse til at reagere i Journalisten nummer 7. Det er et initiativ omkring outsourcing af grafisk arbejde til Bangladesh.
Dette initiativ er mange glade for – men det har også mødt kritik fra organisationer, der har medier i Danske Specialmedier, og som organiserer blandt andet grafisk personale.

Denne kritik har vi lyttet til – og da vi lægger vægt på konsensus om vores initiativer, har vi valgt at aflyse et planlagt møde om outsourcing og opsagt leverandøraftalen herom. Vi har samtidig inviteret Visuelt Forums formand til et møde for at drøfte, hvordan vi i fællesskab kan være med til at styrke kvaliteten af bladene visuelt.

Samtidig vil vi fortsætte med en række andre initiativer for at sikre, at der fortsat er grundlag for journalistiske arbejdspladser i specialmedierne – og i denne sammenhæng kan Dansk Journalistforbund bidrage, hvis forbundet er lige så offensivt for at sikre specialmedier lige konkurrencevilkår, som forbundet er for at styrke Danmarks Radio.

– Christian Kierkegaard, direktør Danske Specialmedier

SVAR. Det er en klog, god og rigtig beslutning, at Danske Specialmedier har valgt at stoppe samarbejdet med leverandører fra Bangladesh. Det vil jeg gerne kvittere for!
Det viser samtidig, at Visuelt Forum som en af DJ's specialgrupper på velargumenteret vis har sat fingeren på de problemer, outsourcingen af layoutarbejdet kan give for de mange kvalitetsmedier, som Danske Specialmedier organiserer.

I DJ er vi meget opmærksomme på, hvilke økonomiske problemer special- og fagmedierne står over for. Derfor er statsstøtte i form af portostøtte eller anden form for støtte til denne mediegruppe også på dagsordenen, når DJ's repræsentanter mødes med mediepolitikerne for at drøfte mediernes generelle økonomi. Specialmedierne er et helt afgørende led i den journalistiske fødekæde, og det arbejder vi på at gøre til en sag, som også mediepolitikerne forstår.

– Mogens Blicher Bjerregård, formand for DJ

0 Kommentarer