Afgørelse: TV 2-serie var skadelig for mindrårige

TV 2 overtrådte sin sendetilladelse, da stationen for nylig bragte tv-serien "Den som dræber". Ifølge Radio- og tv-nævnet var seriens første seks afsnit direkte skadelige for mindreårige. Afgørelsen får nu konsekvenser for TV 2.

TV 2 overtrådte sin sendetilladelse, da stationen for nylig bragte tv-serien "Den som dræber". Ifølge Radio- og tv-nævnet var seriens første seks afsnit direkte skadelige for mindreårige. Afgørelsen får nu konsekvenser for TV 2.
"Den som dræber" blev sendt på søndage klokken 20, som præcis er det tidsrum, hvor mindreårige normalt ser fjernsyn ifølge de officielle tal fra Gallup/TV-Meter.

Men af TV 2's sendetilladelse fremgår det klart, at TV 2 ikke må sende programmer, der kan skade mindreårige på tidspunkter, hvor de nomralt ser fjernsyn.

Og derfor har Radio- og tv-nævnet derfor nu sendt en klar advarsel til TV 2:

»Nævnet har med afgørelsen tilkendegivet, at det er TV 2's ansvar, at mindreårige ikke risikerer at blive udsat for skadeligt indhold på de tidspunkter, hvor de nomrlat ser fjernsyn. Afgørelsen kan også betragtes som et generelt signal til de danske tv-stationer om beskyttelsen af de mindreårige,« siger nævnsformand Christian Scherfig i forbindelse med afgørelsen.

Nævnets afgørelse vedrører alene de seks første afsnit af serien, som Nævnet har haft til behandling. Og TV 2 vil ikke blive pålagt en bod i forbindelse med overtrædelsen. Til gengæld forbeholder Nævnet sig retten til at kunne bringe bodsbesstemmelserne i anvendelse ved eventuelt fremtidige overtrædelser af regner om beskyttelse af mindreårige.

Det kommer dog næppe til at ske.

TV 2 har nemlig øjeblikkeligt valgt at tage afgørelsen til efterretning.

»Vi tager afgørelsen ad notam og har allerede inden afgørelsen indledt en dialog og erfaringsudveksling med Medierådet for Børn og Unge, udtaler TV 2s programdirektør, Palle Strøm, i en pressemeddelelse.

TV 2 oplyser videre, at tv-stationen havde fokus på sendetidspunktet, da "Den som dræber" skulle programsættes. TV 2 valgte desuden at få gennemført en test af seriens to første afsnit, bl.a. hos forældre til børn mellem 0 og 16 år. I testen blev der bl.a. spurgt til "niveauet og brugen af uhygge/vold i serien", og hvordan dette niveau fungerede med sendetidspunktet klokken 20.

Både klokken 20 og klokken 21 søndag aften blev testet som mulige sendetidspunkter, og begge tidspunkter blev vurderet som mulige og acceptable. "Den som dræber" blev af testdeltagerne gennemgående sammenlignet med "Forbrydelsen" fra DR1, der havde fast sendetidspunkt søndag klokken 20.

Men den holder altså ikke ifølge Radio- og tv-nævnet, som blandt andet baserer afgørelsen på en vurdering fra Medierådet for Børn og Unge af de seks første afsnit. Og her hedder det altså, at de seks afsnit – hver især som samlet – "er skadelige for mindrårige".

0 Kommentarer